Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Журналистика » Безпека книговидання для дітей

Реферат Безпека книговидання для дітей

Категория: Журналистика

Зміст:

Введення

Глава 1 Сучасний стан книговидання для дітей

1.1. Загальний стан та проблеми дитячого книговидання в Росії

1.1.1. Статистична динаміка випуску дитячих видань

1.1.2. Структура видавничої системи і перспективи її розвитку

1.2. Зміни структури репертуару дитячих видань

1.2.1. Огляд репертуару дитячого книговидання дореформеного періоду

1.2.2. Зміни у віковій структурі

1.2.3. Зміни в структурі пізнавальної та розвиваючої дитячої літератури

1.2.3. Зміни в структурі художньої дитячої літератури

1.3 Проблеми дитячого книговидання, найбільш пов'язані з економічними змінами останніх років

1.3.1. Проблема реклами дитячої книги і економічні труднощі, пов'язані з виданням дитячої книги

1.3.2. Проблема ціни та якості видань

1.3.3. Проблеми навчального книговидання

1.4. Шляхи вирішення основних проблем дитячого книговидання

Глава 2 Технічна та інформаційно-психологічна безпека дитячого книговидання

2.1. Гігієнічні вимоги безпеки книговидання для дітей

2.1.1. Поліграфічне оформлення та виконання книжкового видання

2.1.2. Основні нормативні документи по гігієнічній експертизі видань для дітей

2.1.3. Зміст основних гігієнічних вимог книговидання для дітей

2.1.4. Порушення вимог технічної безпеки книговидання для дітей

2.2. Питання інформаційно-психологічної безпеки дитячого книговидання

2.2.1. Збільшення кількості В«Негативної інформаціїВ» та проблема інформаційно-психологічної безпеки

2.2.2. Причини та наслідки згубного впливу негативної інформації на дітей

2.2.3. Загрози інформаційно-психологічної безпеки дітей

2.2.4. Зв'язок проблеми інформаційно-психологічної безпеки книговидання з проблемами освіти

Глава 3 Забезпечення безпеки книговидання для дітей

3.1. Заходи щодо забезпечення інформаційно-психологічної безпеки дитячого книговидання

3.1.1. Основні документи, забезпечують правове регулювання в галузі інформаційно-психологічної безпеки дітей

3.1.2. Необхідність удосконалення законодавства, що регулює книговидавничу діяльність і діяльність ЗМІ

3.1.3. Необхідність ліцензування та державної підтримки видавничої діяльності

3.1.4. Роль освіти в забезпеченні інформаційно-психологічної безпеки дітей

3.2. Забезпечення технічної безпеки дитячого книговидання

3.2.1. Реформування системи контролю безпеки і якості продукції, новий закон В«Про технічне регулюванні В»

3.2.2. Уявлення вчителів у сфері технічної безпеки дитячої книги

3.2.3. Розробка технічних регламентів у сфері книговидання для дітей

Висновок

Список використаної літератури

Додатка

Глосарій термінів і понять, використовуються в новій системі технічного регулювання

Спеціальний технічний регламент В«Про безпеки іграшок В»


Введення

дитячий книговидання безпеку гігієнічний психологічний

Тема мого дипломного дослідження (В«Вимоги безпеки книговидання для дітейВ») подразумеваєт розгляд питання безпеки дитячого книговидання з боку двох аспектів:

1. Інформаційно-психологічна безпеку книговидання для дітей

2. Технічна безпеку книговидання для дітей, відображена в гігієнічних вимогах та стандартах дитячого книговидання.

Актуальність теми, в якійсь мірі, обумовлена ​​загальними тенденціями руху людства. Особливо це стосується питання інформаційно-психологічної безпеки. Взагалі, безпека - таке явище, без якого не можуть нормально розвиватися ні особистість, ні соціальна організація, ні суспільство, ані економіка, ані держава. В даний час спостерігається процес переходу суспільства до якісно нового стану, який вчені називають інформаційним суспільством - інформація та інформаційна діяльність в даному суспільстві покликані відігравати ключову роль. Безмежне розвиток і поширення В«свободи словаВ», часто переходить в просту вседозволеність. У зв'язку з цим все більш значущою і хвилюючою стає така ситуація в галузі літератури, ЗМІ та ЗМК як широке поширення негативно впливає на людину інформації . Особливо тривожної така ситуація в ЗМІ бачиться для безпеки дітей, тому діти, в силу своїх природних психологічних особливостей, є найменш захищеної частиною населення.

Однак, навіть якщо залишити осторонь питання безпеки утримання літератури для дітей та сфокусуватися тільки на В«зовнішньоїВ» бік справи - на поліграфічній якості книговидавничої продукції, то виявиться немало чинників і загроз безпеки книжкових видань для фізичного здоров'я людини. Особливо значимо це, знову-таки, для дітей, як для найбільш вразливою у всіх планах соціальної групи. Ця проблема стає особливо актуальною на тлі прагнення держави до забезпечення якості продукції, що випускається.

Об'єктом даного дослідження є книговидання для дітей, а предметом - інформаційно-психологічна і технічна безпека книговидання для дітей.

Метою дослідження є сприяння забезпеченню безпеки книговидання для дітей. При цьому кінцевою, найбільш конкретною метою стала розробка проектів технічних регламентів, що забезпечують безпеку дитячого книговидання.

Проблемна ситуація бачиться мені в тому, що у сфері забезпечення безпеки для дітей назріла гостра необхідність чіткого позначення вимог, що пред'являються до книговиданню, причому, як в плані інформаційно-психологічної безпеки, тобто безпеки для психічного здоров'я, так і в плані забезпечення безпеки книжкової продукції для фізичного здоров'я дітей.

Тобто, по-перше, необхідний чіткий набір вимог технічного характеру , забезпечують якість видань для дітей. По-друге, необхідна, перш за все, моральна, законодавчо прийняті норми в літературі , так само як в ЗМІ та ЗМК.

Що стосується проблеми інформаційно-психологічної безпеки книговидання для дітей, важливість її обумовлюється тим, що на законодавчому рівні сьогодні практично відсутні будь нормативно-правові документи, що визначають рівень моральності даних (текстових, візуальних та аудіальний), циркулюючих в інформаційному просторі і є джерелами загроз інформаційно-психологічної (в т.ч. психічної безпеки) дітей.

Незважаючи не важливість інформаційно-психологічного аспекту дослідження, найбільший акцент у дослідженні я таки роблю на необхідності вимог безпеки технічного характеру. Необхідність чіткого набору вимог технічного характеру, що забезпечують якість видань пов'язана, насамперед, з тим, що в нашій країні відбувається зміна діючої системи контролю безпеки і якості продукції і це реформування зачіпає всі області, в тому числі область книговидання. З 1 липня 2003 р. набув чинності Федеральний закон РФ В«Про технічне регулюванняВ». Особливістю реформування є перерозподіл відповідальності за безпеку і якість продукції між суспільством, державою і бізнесом, у відповідності з яким забезпечення безпеки стає для держави пріоритетом, у порівнянні із забезпеченням якості. Цей факт також підкреслює актуальність теми дослідження та необхідність вжиття заходів щодо забезпечення безпеки на всіх рівнях (Законодавчому, громадському і т.д.).

Оскільки загальною метою мого дослідження стало підвищення рівня безпеки дитячого книговидання, тобто сприяння досягненню цієї мети на представленому в дослідженні рівні, в третин главі дослідження я пропоную систему технічного регулювання безпеки книговидання для дітей, зокрема, систему загальних (Горизонтальних) і спеціальних (вертикальних) технічних регламентів. Пропонований мною проект узгоджується з двома існуючими регламентами: з загальним регламентом В«Про безпеку продукції, призначеної для дітей та підлітків В»та зі спеціальним регламентомВ« Про безпеку іграшок В».

В якост...


Страница 1 из 16Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок