Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Журналистика » Засоби вираженість тими в авторських програмах радіостанцій

Реферат Засоби вираженість тими в авторських програмах радіостанцій

Категория: Журналистика

РЕФЕРАТ

Курсова робота: 45 Сторінок, 82 джерела.

Об'єктом Дослідження є авторські прогрійте на радіо.

Предметом - засоби вираженість тими в авторських програмах радіостанцій.

Метою роботи є аналіз та Виявлення особливая авторських програм, а кож теоретичне осмислення віражальніх засобів радіомовлення у процесі засвоєння інформації та визначення особливая їх Використання в авторських програмах.

Методи Дослідження: порівняльній, структурно-тіпологічній.

Створення цілісної акустічної радіопередачі - творчий процес, Ефективність Якого значний мірою поклади від влучного, Майстерня Вибори комплексу віражальніх засобів, до якіх, окрім вербальних, належать галі ї орігінальні невербальні (паралінгвістічні) компоненти: шуми, музика, монтаж, а кож складник інтонації - тон, ритм, мелодика, темп мовлення, Природні та психологічні паузи, тембр, логічній та фразового наголос. Усі названі категорії доцільно вважаті акустично характеристиками сучасного радіодіскурсу. І ВСІ смороду використовуються у створенні авторських програм.

АВТОРСЬКОГО ПРОГРАМА, ВІРАЖАЛЬНІ Засоба, РАДІОВЕДУЧІЙ, Сприйняттів, тембр, ІНТОНАЦІЯ, МУЗИКА, шуми.


ВСТУП

Актуальність и наукова новизна Дослідження зумовлені недостатня УВАГА журналістіко знавців до дискурсу музично-інформаційного радіомовлення в цілому, до спеціфікі Його АВТОРСЬКОГО програмного продукту та Використання віражальніх засобів зокрема.

Об'єктом Дослідження є авторські прогрійте на радіо.

Предметом - засоби вираженість тими в авторських програмах радіостанцій.

Метою роботи є аналіз та Виявлення особливая авторських програм, а кож теоретичне осмислення віражальніх засобів радіомовлення у процесі засвоєння інформації та визначення особливая їх Використання в авторських програмах.

Відповідно до поставленої мети булі вісунуті Такі завдання:

В· проаналізуваті Головні формотворчі та стілетворчі засоби радіомовлення;

В· візначіті Місце і різновіді авторської прогрійте на регіональному радіо;

В· віявіті Особливості Використання віражальніх засобів тими в авторських програмах радіостанцій.

У структурі сучасности ЗМІ, радіо залішається найбільш оперативно. Ані телебачення, Ані навіть Інтернет НЕ має настількі досконалі возможности, які дозволяють, без додаткової підготовкі, віходіті в Ефір з будь-якого кутка земної кулі Із розповіддю про подію або явищем будь-якого характером, Вже на качанах цієї Події. Відповідно, ця обставинних полегшує Використання радіо Як коментатора найбільш актуально та соціально значущі фактів и явищем, презентацію представніків суспільства, державних діячів, авторитетних ОСІБ у Всіх галузях знань та, певна річ, власне учасніків подій. Саме у цьому контексті радіо впевнено віпереджає и ПРЕС, и телебачення, и Інтернет.

Створення цілісної акустічної радіопередачі - творчий процес, Ефективність Якого значний мірою поклади від влучного, Майстерня Вибори комплексу віражальніх засобів, до якіх, окрім вербальних, належать галі ї орігінальні невербальні (паралінгвістічні) компоненти: шуми, музика, монтаж, а кож складник інтонації - тон, ритм, мелодика, темп мовлення, Природні та психологічні паузи, тембр, логічній та фразових наголос. Усі названі категорії доцільно вважаті акустично характеристиками сучасного радіодіскурсу.

Спеціфічні Властивості и характерні комунікатівні форми радіомовлення випливають з Його технічної природи. Властівість синхронного и Безмежнеє Поширення інформації, а кож відтворення живої мови и акустична картин дійсності визначаються Основні рісі радіомовлення: високий ступінь оператівності, Виникнення у слухачів ефекта співучасті, прісутності на місці Події и більша в порівнянні з газетою сила емоціонального впливим на людину; всюдісущість (можлівість прийому передач за будь-яких умов).

Радіожурналістіка наших днів широко вікорістовує Природні віражальні возможности ефіру: багатство живої мови, діалогічність (не Тільки Повідомлення, альо и Спілкування), встановлення контактів Із слухачами, удосконалення засобів передачі звукових образів картин Події, які документально підтверджують сітуацію, відображують атмосферу дії и вплівають на емоціональну сферу свідомості.

Усі ці Властивості радіомовлення, а кож Висока оператівність (В«міттєвістьВ») передач обумовлюють іншу сторону Його комунікатівної природи - спеціфіку сприйняттів: Виникнення у слухача ілюзії участі, асоціацій, уявним образів спріяє підвіщенню емоційності прийому інформації, ідентіфікації.

слухових сприйняттів інформації згідно досліджень вчених вважається одним Із найбільш дієвіх. Із раннього дитинства людина отрімує знання, пізнаючі світ органами зору и слуху. Проти самє слухових сприйняттів найбільше впліває на уяву. А тому природно, Що радіо у сістемі ЗМІ відкріває велічезні возможности для розвітку мислення та Формування асоціацій. На мнение вчених - фізіологів природа людини така, Що Отримані звукові враження вон намагається перетворіті у зорові. Під час цього процесу активно працює фантазія, в людини вінікають певні почуття та емоції, и в такий спосіб розвівається мислення

радіомовлення відкріває велічезні возможности впливим на слухачів. Логіка вікладеного матеріалу, зв'язок Між Його фрагментами мают будуватіся за законами усного мовлення. ЯКЩО знехтуваті псіхологічнімі Особлива сприйняттів, Переваги радіокомунікації можут буті втрачені. На радіо Важливим не сама ІНФОРМАЦІЯ, а ті, Як вон подається. Вдвічі Завдання ускладнюється, коли мова Йде про Дитино, Якові необхідно зацікавіті, щоб вон дослухала казку до кінця. Тоді ведучий знадобляться НЕ Ліше Його акторські здібності, а й віражальні засоби радіомовлення.

Слово разом Із Музик и шумами створюють повноцінну картинку, Що постає в уяві, завдякі монтажу вон стає цілісною, органічною розповіддю. ЇЇ Ефективність поклади від того, на скількі майстерно журналіст зможите вікорістаті комплекс віражальніх засобів. Аджея радіо у цікавій, и головне, доступній формі намагається розповідає про навколішнє середовище, предмети, тварини, Явища природи.

радіомовлення має безперечно псіхологічній Вплив на людей. В сістемі ЗМІ радіо, його призначення та орієнтоване насамперед на слухове сприйняттів, впліває на уяву людини Більше за Інші інформаційно-комунікаційні засоби. Ще до появи радіо Було доведено, Що людина відповідно власним можливіть та розвітку асоціатівного мислення, намагається перетворіті звукові враження в зорові. Цею процес неминучий, ВІН не залежиться від Бажання людини, ТОМУ ЩО віражає об'єктивну закономірність природи сприйняттів НАВКОЛИШНЬОГО світу.

Регіональне радіо має певні характерні відмінності від загальнонаціонального. Звісно, ​​Головні з них зумовлюють самє фінансовіх аспектів організації, альо існують кож Інші, не менше суттєві відмінності, які НЕ Ліше діктують формат, розподілення ефірного часу, Особливості Створення АВТОРСЬКОГО продукту, альо ї набагато шірші возможности інтерактівності та В«Прив'язкиВ» до своєї аудіторії. Кожній ефірній продукт має Власний спеціфіку та Власний контингент слухачів. Зважаючі на віщезазначене Була обрана тема курсової роботи: В«Засоба віраженння тими в авторських програмах на радіоВ»

Методологічну й теоретичну основу роботи складають праці таких учених, Як: Т.В. Васильєва, О.Я. Гоян, Г.В. Лазутіна, В.В. Лизанчук, Ю.А. Літунів, В.Я. Міронченко, О.А Сербенська, В.В. Смірнов, О.Д. Пономарів, В.Л. Цвік, О.А. Шерел, які досліділі теоретичні та Практичні аспекти радіожурналістікі, стілістікі и мовної грамоти журналістів, Визначіть Особливості авторських радіопрограм та описали спеціфіку сучасного радіомовлення, окреслено роль невербальних акустично компонентів у творенні звукового образу.

Методи Дослідження: порівняльній, структурно-тіпологічній.

Сфера застосування. Матеріали Дослідження можут буті вік...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок