Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Кримінальна відповідальність і склад злочину як її підстава

Реферат Кримінальна відповідальність і склад злочину як її підстава

МВС Росії

Білгородський юридичний інститут

Кафедра кримінального права, кримінології

Курсова робота За кримінальному праву

" Кримінальна відповідальність і склад злочину як її підстава "

Білгород 2007


План

Введення

Питання № 1. Поняття кримінальної відповідальності

Питання № 2. Реалізація кримінальної відповідальності

Питання № 3. Підстави кримінальної відповідальності

Питання № 4. Поняття і структура складу злочину

Питання № 5. Значення складу злочину. Види складів

Питання № 6. Приклади практики по кримінальних справах Верховного Суду Росії

Висновок

Список літератури
Введення

Назва законодавчого акта "Кримінальний кодекс" певною мірою пов'язано з розумінням його як зводу законів про кримінальну відповідальність. Не дивно тому, що КК нерідко звертається до поняття "кримінальна відповідальність "(наприклад ч. 1 ст. 5, ч. 2 ст. 6, ст. 8 КК). Однак КК ніде не розкриває його.

Актуальність обраної мною теми дослідження полягає в тому, що в науці кримінального права немає однаковості в розумінні кримінальної відповідальності. Одні автори ототожнюють її з кримінальним покаранням; інші - характеризують кримінальну відповідальність як певного роду обов'язок; треті - розглядають її як конкретного кримінально-правового відносини; четверті - розуміють кримінальну відповідальність як реалізацію санкції кримінально-правової норми; п'яті - вважають кримінальну відповідальність засудженням винного обвинувальним вироком суду за скоєний злочин з призначенням покарання або без нього і т.д.

Визначаючи кримінальну відповідальність, необхідно виходити з того, що вона є одним із видів юридичної відповідальності.

Юридична відповідальність представляє собою негативну реакцію держави на вчинення правопорушення у вигляді застосування до винної особи заходів державного впливу. З цієї точки зору поняття кримінальної відповідальності повинно відповідати родовим рисам юридичної відповідальності і разом з тим характеризуватися своїми видовими відмітними ознаками.

Метою моєї курсової роботи є аналіз таких понять, як кримінальна відповідальність і склад злочину. Їх взаємозв'язок.


Питання № 1. Поняття кримінальної відповідальності

Кримінальна відповідальність - це вимушене претерпеваніе особою, вчинила злочин, державного осуду, а також позбавлень особистого, майнового або іншого характеру, передбачених кримінальним законом і покладених на винного спеціальними органами держави.

Кримінальна відповідальність - це складне соціально-правовий наслідок вчинення злочину, яке включає в себе 4 елементи: по-перше засновану на нормах кримінального закону і витікаючу з факту вчинення злочину обов'язок особи дати звіт у скоєному перед державою в особі її уповноважених органів, по-друге, виражену в судовому вироку негативну оцінку (осуд, визнання злочинним) вчинення діяння і осуд (вираз докору) особи, яка вчинила це діяння, по-третє, призначене винному покарання або іншу міру кримінально-правового характеру; по-четверте, судимість як специфічне правовий наслідок засудження з відбуванням призначеного покарання.

Як вже вказувалося, кримінальна відповідальність є одним з видів юридичної відповідальності. Однак, вона, в свою чергу, характеризується своїми видовими, відмінними ознаками. Ними є наступні:

1) кримінальна відповідальність являє собою реальне соціальне взаємодія спеціальних органів держави і особи, визнаної винною у вчиненні злочину, внаслідок чого ця особа зазнає певних позбавлення;

2) кримінальна відповідальність несе в собі державний примус, яке знаходить своє вираження, насамперед в осуді злочинця і його діяння обвинувальним вироком суду, а також у покладанні на винного додаткових позбавлень і обмежень;

3) вид і міра позбавлень особистого (наприклад позбавлення волі), майнового (наприклад, штраф) або іншого характеру (наприклад, позбавлення права обіймати певні посади) визначені тільки в кримінальному законі і насамперед у санкції статті КК, що передбачає відповідальність за скоєний злочин;

4) при кримінальної відповідальності претерпеваніе винним позбавлень майнового характеру, особистого та іншого характеру завжди носить вимушений характер, оскільки воно пов'язане з діяльністю спеціально уповноважених органів держави;

5) кримінальна відповідальність можлива лише за вчинення злочину. Воно виступає в якості підстави такої відповідальності.

У філософській літературі поняття відповідальності розглядається в двох аспектах:

- ретроспективному (відповідальність за минуле);

- активному (перспективному) - відповідальність за майбутнє.

У кримінально-правовій теорії відповідальність зазвичай трактується як обов'язок відповісти за скоєний злочин. Однак, в останні роки в вітчизняній літературі активно розробляється ідея позитивної, перспективної кримінальної відповідальності (В.А.Смонскій, В.Н.Кудрявцев, Н.А.Огурцов та ін.) Суть перспективної кримінальної відповідальності бачиться цими дослідниками в правомірній, відповідному кримінальним законом поведінці громадянина. Таке розуміння кримінальної відповідальності, незважаючи на цікавий підхід, все ж не може бути підтримано. Дійсно, ми говоримо, що людина займає відповідальне положення в державному апараті. При цьому маємо на увазі, що він наділений значними повноваженнями. Адже безвідповідальних посад не буває. Ми говоримо людина відповідальна, якщо він що-небудь обіцяє, то обов'язково виконує. У цьому випадку відповідальність розуміється як сумлінність, почуття обов'язку, обов'язок, обов'язковість. У кримінально-правовому сенсі відповідальність розуміється як обов'язок особи, яка вчинила злочин, відповісти перед державою і суспільством за скоєне, тобто понести позбавлення (Моральні, матеріальні, фізичні).

Питання № 2. Реалізація кримінальної відповідальності

Основну реалізацію кримінальна відповідальність знаходить у покаранні, застосовуваному до злочинця за вироком суду. Однак, не можна зводити кримінальну відповідальність тільки до покарання. Покарання є однією з форм реалізації кримінальної відповідальності, але кримінальна відповідальність може наступити і без застосування покарання (наприклад, ст. 50 КК РФ - виправні роботи встановлюються на строк від двох місяців до двох років і відбуваються за місцем роботи засудженого). Покарання настає після вступу обвинувального вироку в законну силу і реального застосування покарання до засудженого.

Сутність кримінальної відповідальності полягає саме в обов'язки винного відповісти за скоєний злочин у встановленому законом порядку.

Питання № 3 . Підстави кримінальної відповідальності

При визначенні підстав кримінальної відповідальності слід відповісти на три питання:

1) як обгрунтувати кримінальну відповідальність особи, яка вчинила злочин?

2) за що особа підлягає кримінальній відповідальності?

3) на якій правовій підставі вона підлягає такій відповідальності?

Проблема підстав кримінальної відповідальності в теорії кримінального права розглядається звичайно в двох аспектах:

1) у філософському;

2) в юридичному.

Філософський аспект пов'язаний з відповіддю на питання чому людина повинен нести відповідальність за вчинений ним злочин у кримінальному порядку. Приблизно з XVIII в. з цього приводу у філософії та юриспруденції йдуть спори між детерміністами і індетерміністам...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок