Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Юридична сила рішень Конституційного Суду: практичні та теоретичні аспекти

Реферат Юридична сила рішень Конституційного Суду: практичні та теоретичні аспекти


Юридична сила рішень Конституційного Суду: практичні та теоретичні аспекти


Конституційна доктрина і практика виробили відповідну систему спеціальних юридичних гарантій верховенства Конституції в системі джерел права. Кожна з діючих в даний час закордонних конституцій володіє специфічними індивідуальними рисами, в яких знайшли відображення соціальні, національні, історичні та інші особливості відповідних країн.

В той же час зарубіжним конституціям притаманні деякі загальні, співпадаючі риси. Наприклад, конституції мають юридичним верховенством по відношенню до інших правових актам, їх нормам приписується юридична сила, так само висуваються вимоги про те, щоб будь-який закон, нормативно-правовий акт відповідали змісту та букві конституції. Для охорони конституції в більшості зарубіжних держав передбачений конституційний нагляд, в обов'язок якого входить контроль за відповідністю законів та нормативно-правових актів Конституції - Основного Закону держави. Функції конституційного нагляду покладаються на судові органи, оскільки вони дуже важливі в підтримці і забезпеченні конституційної законності.

Перераховані вище конституційні принципи відображені також і в Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Наприклад, стаття 2 Конституції встановлює, що Конституція Придністровської Молдавської Республіки має вищу юридичну силу і пряму дію. Органи державної влади та управління, місцевого самоврядування, посадові особи, громадські об'єднання та громадяни зобов'язані дотримуватися Конституції і законів Придністровської Молдавської Республіки [1]. Статтею 80 (пункти 1, 2) Конституції Придністровської Молдавської Республіки передбачено, що правосуддя в Україні здійснюється тільки судом; судова влада здійснюється судами допомогою конституційного, цивільного, адміністративного, кримінального та арбітражного судочинства [2]. А відповідно до статті 86 (пункт 1) Конституції Придністровської Молдавської Республіки Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки є органом конституційного контролю в Придністровській Молдавській Республіці; гарантує верховенство Конституції Придністровської Молдавської Республіки, забезпечує дотримання принципу поділу влади, гарантує відповідальність держави перед громадянином і громадянина перед державою [3]. Стаття 88 Конституції Придністровської Молдавської Республіки встановлює, що рішення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки остаточні. Акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність. Визнання неконституційним міжнародного договору Придністровської Молдавської Республіки тягне наслідки, передбачені міжнародним правом, Конституцією Придністровської Молдавської Республіки і законом. Правозастосовна практика, визнана неконституційною, підлягає припинення; відповідні рішення державних органів, місцевого самоврядування і посадових осіб повинні бути переглянуті у встановленому законом порядку [4].

Введення інституту конституційного контролю в Придністровській Молдавській Республіці - Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, наділення його широкими повноваженнями означає, що особливим видом джерела конституційного права в Придністровській Молдавській Республіці є постанова даного суду. Статтею 85 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки В«Про Конституційний суд Придністровської Молдавської РеспублікиВ» закріплений конституційний принцип щодо юридичної сили рішення, згідно з яким рішення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточним, оскарженню не підлягає і вступає в силу негайно після його проголошення. Рішення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки діє безпосередньо і не вимагає підтвердження іншими органами і посадовими особами. Юридична сила постанови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки про визнання акта неконституційним не може бути подолана повторним прийняттям цього ж акта. Акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність; визнані невідповідними Конституції Придністровської Молдавської Республіки міжнародні договори Придністровської Молдавської Республіки не підлягають застосуванню. Рішення судів та інших органів, заснованих на актах, визнаних неконституційними, не підлягають виконанню і повинні бути переглянуті в встановленому законом порядку. У разі, якщо визнання правового акта неконституційним створило прогалину у правовому регулюванні, тоді безпосередньо застосовується Конституція Придністровської Молдавської Республіки [5].

Таким чином, особливий конституційний статус Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, як найвищого судового органу конституційного контролю, припускає загальнообов'язковість його актів на всій території Придністровської Молдавської Республіки.

Відповідно до статті 6 Конституції Придністровської Молдавської Республіки державна влада в Придністровської Молдавської Республіки здійснюється на основі поділу на законодавчу, виконавчу та судову [6]. А згідно даної конституційній нормі і пунктом 2 статті 86 Конституції Придністровської Молдавської Республіки суд складається з 6 суддів. Президент Придністровської Молдавської Республіки, Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки і З'їзд суддів Придністровської Молдавської Республіки призначають по двоє суддів Конституційного суду [7]. Рішення суду зазначеним складом суддів виноситься колегіально. Отже, при прийнятті рішення з конкретного питання даний склад суду раніше вже висловив свою думку, тому не вправі повторно переглядати винесене ним рішення. Постанова Конституційного суду містить спеціальну правову норму, остаточно підтверджує конституційність оспорюваного раніше положення, знімає існуючу раніше невизначеність щодо його відповідності Конституції. Встановлений Конституційним судом факт відповідності норми закону або іншого нормативного акта Конституції Придністровської Молдавської Республіки більше ніким не може встановлюватися і повинен визнаватися всіма. Крім того, Конституцією Придністровської Молдавської Республіки не передбачена можливість перегляду Конституційним судом прийнятих ним рішень і освіти для цього якого б то не було органу. Таким чином, будучи органом конституційного контролю в Придністровській Молдавській Республіці, саме Конституційний суд гарантує верховенство Конституції Придністровської Молдавської Республіки, забезпечує дотримання принципу поділу влади, гарантує відповідальність держави перед громадянином і громадянина перед державою. На мій погляд, у разі незгоди зацікавленої особи з рішенням Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, дана особа вправі, згідно зі статтями 10, 46 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, звернутися в установленому порядку в міждержавні органи по захисту прав і законних інтересів [8].

У зв'язку з тим, що Конституційний суд у Придністровській Молдавській Республіці виступає в якості особливої вЂ‹вЂ‹вищій судовій інстанції, його рішення набувають особливу юридичну силу. Тобто, конституційно закріплюючи принцип юридичної сили рішення, рішення Конституційного суду діє безпосередньо і не вимагає підтвердження іншими органами та посадовими особами. Рішення Конституційного суду вносить остаточність і стабільність в правозастосовчу практику. Також рішення Конституційного суду, яким визнано положення закону чи іншого нормативного акта (відповідно до компетенції) що не відповідає Конституції Придністровської Молдавської Республіки, є спеціальною нормою, одночасно скасовує її дію. Дане положення піднімає судове рішення до рівня закону, тому воно вже є не просто актом застосування права, воно саме - право. Звідси правопріменітель - професіонал - зобов'язаний володіти не тільки нормативними правовими актами, але й судовими рішеннями.

На мій погляд, дуже точно і правил...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок