Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Системи місцевого самоврядування США

Реферат Системи місцевого самоврядування США

Введення

Місцеве управління - підрозділ штату, сформоване і яке здійснює свої повноваження в рамках правової системи штату. Кожен штат самостійно визначає систему, структуру, повноваження місцевих органів, що на практиці призводить до різноманіття підходів до вирішення питань місцевого управління в різних штатах, різноманітності правового статусу муніципальних одиниць. Протягом останніх двох століть в Сполучених Штатах здійснювалася система подвійного суверенітету, при якої існували адміністрації штатів і федеральна адміністрація, а також система стримувань і противаг. За цією системою штати мають право розпоряджатися своїми активами, оподаткуванням, отримувати доходи, приймати закони і нормативи, а також здійснювати інші суверенні дії. Місцеве самоврядування в США грає значну роль в суспільно-політичному житті країни. У США на службі в органах 236 місцевого самоврядування зайнято більше 55% всіх працівників управлінського апарату, 391 на частку муніципальних бюджетів припадає близько 40% бюджетних доходів держави. Система органів місцевого самоврядування будується на основі адміністративно-територіального поділу. Конституція США відносить до компетенції штатів питання адміністративно-територіального поділу та установи місцевого самоврядування. Конституції 50 штатів встановили досить різноманітне адміністративно-територіальний поділ і різні системи місцевого самоврядування.

Метою цієї роботи є вивчення особливостей системи місцевого самоврядування США.

Основними завданнями є розкриття наступних питань:

1) Структура місцевого самоврядування в США.

2) Типи місцевого самоврядування

3) Муніципальна кадрова політика в США

Структура місцевого самоврядування США

Штати (крім штатів Коннектикут і Род-Айленд) поділяються на графства (всього 3042), в яких населення обирає поради (комітети) графства, а також управління і деяких посадових осіб (шерифа, прокурора, коронера, скарбника та ін.) Графства існують поза міських поселень.

Міста виділені з графств. Органи місцевого самоврядування великих міст мають повноваженнями органів графств.

У США існує тільки один рівень конституційного закріплення статусу муніципальних органів - штатний, т. к. регулювання питань організації і діяльності місцевих підрозділів не входить в компетенцію союзу, а, отже, становить виняткову компетенцію суб'єктів федерації (10-я поправка до федеральної конституції передбачає, що всі повноваження, спеціально не передані національному уряду, резервуються за штатами; т. к. конституція не згадує про місцеве управління, отже, ця сфера перебуває в юрисдикції штатів). Правову базу організації та діяльності місцевого самоврядування в загальному складають три групи нормативних актів (на прикладі штату Віргінія): Федеральні акти - Конституція США, рішення Верховного Суду, акти Конгресу Національної Ліги Міст. Штатні акти - Конституція Віргінії (1971 р.), рішення Верховного Суду, акти Генеральної Асамблеї Віргінії (ці акти, стосуються організації місцевого управління, повноважень місцевих органів і т.п., публікуються як Кодекс Віргінії) [1].

Місцеві акти - місцеві хартії. Пріоритет в системі нормативних актів, що регулюють діяльність муніципалітетів, належить конституціям штатів. Між штатами немає однаковості в ступені детальності конституційного регулювання питань муніципального управління. Конституції одних штатів обмежуються встановленням заборон, визначенням меж діяльності муніципальних органів, конституції інших штатів більш детально регулюють питання їхньої структури і компетенції.

Так, Конституція штату Массачусетс у статті 89 закріплює право народу на місцеве самоврядування, регулює питання, пов'язані з порядком прийняття місцевих хартій, визначає загальну компетенцію і обмеження компетенції місцевих органів, а також основні повноваження штатної легіслатури щодо місцевого управління.

Конституція штату Іллінойс містить визначення В«муніципалітетівВ» і В«територіальних одиниць місцевого управлінняВ», порядок визначення меж місцевого управління, структуру місцевих органів, порядок їх організації та діяльності, і т.д. Законодавчі органи штатів, крім того, беруть ще два види актів, що регулюють діяльність місцевих органів: комплексні законодавчі акти, що стосуються певного ланки місцевого самоврядування (наприклад, закони про Таун); та закони, що стосуються окремих галузей державної діяльності.

В системі законів, регулюють статус муніципалітетів, особливе місце займають приватні акти, адресовані конкретному, вказаною в законі органу муніципального управління. Формально місцеве управління в США завжди було під владою штату, лише в Внаслідок реформ, починаючи з середини XIX століття, в конституції штатів були включені обмеження проти законодавчого втручання в місцеві справи. В результаті цих заходів багатьом штатним легіслатури було заборонено здійснювати спеціальне законодавство, призначене виключно для особливо позначених місцевих територій. Таким чином, штати могли здійснювати тільки загальне законодавство, звернене в рівній мірі до всім місцевим одиницям.

Незважаючи на формальне заборона в переважній більшості штатів, приватні акти продовжують грати важливу роль у визначенні правового статусу муніципалітетів, будучи одним з засобів втручання влади штатів у справи місцевого значення.

Більшість муніципалітетів мають власні хартії, розроблені на основі законодавства штату. Хартію визначають як основний закон корпорації, який встановлює і контролює муніципальні повноваження, права, обов'язки і привілеї. Законодавчі органи штату вправі приймати, змінювати і скасовувати ці хартії, якщо немає відповідних обмежень у конституції. Штат може надати муніципалітетам право здійснювати свої повноваження на основі принципу самоврядування (home rule) [2]. Тим самим місцевим органам надається право самостійно, без втручання штату:

1) розробляти, приймати і вносити поправки в свою хартію самоврядування;

2) здійснювати всі повноваження місцевого самоврядування, крім обмежень, які можуть бути встановлені конституцією штату або звичайним законом.

Однак, оскільки до цих пір в штатах чітко не визначені критерії віднесення тих чи інших питань до справах місцевого значення, ступінь самостійності муніципалітетів досить умовна і зазвичай залежить від розсуду суду (і найчастіше суди вирішують спори не на користь муніципалітетів).

Таким чином, надання права на самоврядування в більшості штатів пов'язане з прийняттям муніципалітетом хартії самоврядування, хоча в інших прийняття хартії не є обов'язковим і муніципалітети можуть діяти на основі загальних законів штатів. Особливе місце серед правових засобів регулювання муніципальної діяльності відводиться судовим доктринам і прецедентів (це обумовлено традиційно американської роллю судів у тлумаченні конституції і законів і місцем, яке займають судові рішення в системі джерел права). Суди, як правило, здійснюють жорстке тлумачення законів при визначенні меж муніципальних повноважень, віддаючи пріоритет центру. Незважаючи на те, що федерація не вправі втручатися в діяльність місцевого рівня організації влади, федеральні органи фактично надають вплив на місцеве управління за допомогою так званих федеральних програм, що передбачають надання фінансової допомоги в якості плати за проведення федеральних заходів і прийняття встановлених федеральною владою управлінських та інших стандартів.

Процес реформування взаємин федерації, штатів і місцевого управління в даний час визначений програмою В«нового федералізмуВ», розробленої федеральним урядом.

місцевий самоврядування кадровий правової

Типи місцевого самоврядування

В даний час в Сполучених Штатах налічується понад 79 тисяч різних адміністративно-територіальних одиниць. Звичайний міський жит...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок