Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Соціальні права людини та їх забезпечення в Республіці Північна Осетія - Аланія

Реферат Соціальні права людини та їх забезпечення в Республіці Північна Осетія - Аланія


СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ в Республіці Північна Осетія - Аланія


У Конституції Російської Федерації наша держава визначається як соціальне, політика якого спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини. Втілення в життя даного конституційного положення є обов'язком держави. Це обумовлює необхідність наукової розробки та реалізації заходів соціального захисту. Серед них значне місце займають правове регулювання та судовий захист соціальних прав людини.

Правове регулювання прав і свобод людини і громадянина, відповідно до статті 71 Конституції Російської Федерації, відноситься до виключного відання Російської Федерації, а їх захист знаходиться в спільному веденні Російської Федерації та її суб'єктів (Ст. 72). Незважаючи на сказане, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації активно беруть участь у правовому регулюванні прав і свобод, особливо соціальних, оскільки в Конституції Російської Федерації на це немає прямої заборони. Більш того, як правильно зазначається в юридичній літературі, В«з одного боку, забезпечення правового захисту прав і свобод неможливо без правого регулювання, а з іншого - встановлення прав і свобод в конституції або в статуті суб'єкта Федерації вже є додаткова міра правового захисту в силу юридичних властивостей конституції та статуту В»[1].

Тому Парламент Республіки Північна Осетія - Аланія прийняв правильне рішення, закріпивши в Конституції Республіки Північна Осетія - Аланія всі права і свободи людини і громадянина та гарантії їх забезпечення, передбачені Конституцією Російської Федерації, а в окремих випадках Конституція Республіки Північна Осетія - Аланія надає людині більш широкі соціальні права. Якщо у відповідності зі статтею 38 Конституції Російської Федерації під захистом держави знаходяться материнство, дитинство і сім'я, то стаття 38 Конституції Республіки Північна Осетія - Аланія встановлює в якості об'єкта соціального захисту та батьківство. Таке законодавче положення підкріплюється позицією Президента Російської Федерації, викладеної ним у Посланні Федеральним Зборам у 2005 році, в якому було наголошено на необхідності підвищити престиж не тільки материнства, але і батьківства [2]. У той час як стаття 41 Конституції Російської Федерації передбачає право на медичну допомогу, Конституція Республіки Північна Осетія - Аланія надає право на кваліфіковану медичну допомогу. Вона ж гарантує безкоштовну середню (повне) освіту, тоді як Конституція Російської Федерації тільки основне.

Поряд з конституційними нормами, важливу роль в регулюванні і, тим самим, у забезпеченні соціальних прав громадян відіграють поточні закони та інші нормативно-правові акти. Необхідно погодитися з Керівником Адміністрації Президента Російської Федерації С.С. Собяніним у тому, що прийняття нормативно-правових актів у соціальній сфері залишається першочерговим завданням на даний момент для правотворчої діяльності суб'єктів Російської Федерації [3]. Розуміючи це, регіональні органи державної влади ведуть активну правотворчу діяльність. Так Парламент Республіки Північна Осетія - Аланія тільки за останні півтора року прийняв 15 законів, що забезпечують соціальний захист громадян. Вони багато в чому забезпечують права соціально незахищених груп населення республіки: ветеранів, інвалідів, сімей, що мають дітей-інвалідів, сімей загиблих та ін Так, наприклад, Законом Республіки Північна Осетія - Аланія від 5 березня 2005 року № 20-РЗ В«Про заходи соціальної підтримки ветеранівВ» встановлено правові гарантії соціальної підтримки ветеранів в цілях створення їм умов, що забезпечують гідне життя, активну діяльність, шану та повагу в суспільстві.

У числі таких гарантій збереження безплатного обслуговування в медичних установах, безкоштовне забезпечення путівками на санаторно-курортне обслуговування, безплатне одержання земельної ділянки, безкоштовний проїзд на всіх видах міського пасажирського транспорту (крім таксі) на території республіки, пільгова оплата (50%) надаваних комунальних послуг та ін

У республіці щорічно приймаються цільові програми в соціальній сфері (В«Розвиток загальної лікарської практики В»,В« Боротьба зі СНІДом В»,В« Здоров'я дитини В»,В« Онкологія В»), на реалізацію яких законом про бюджет виділяються кошти. У 2007 році законом про бюджеті затверджено перелік соціальних програм (В«Невідкладні заходи боротьби з туберкульозом в Республіки Північна Осетія - Аланія на 2006-2010 роки В», В«Забезпечення населення питною водоюВ», В«Поліпшення умов і охорони праціВ» та ін), на які виділено 25 млн. рублів.

У республіці серйозне увага приділяється профілактиці захворювань, обумовлених особливостями її природного характеру, як, наприклад, захворювань, пов'язаних з дефіцитом йоду. В зв'язку з цим задіяна Республіканська цільова програма В«Профілактика захворювань, пов'язаних з дефіцитом йоду та інших мікронутрієнтів у харчуванні населення Республіки Північна Осетія - Аланія на 2007-2011 роки В»(затверджена Законом Республіки Північна Осетія - Аланія від 18 квітня 2007 року № 12-РЗ). Крім того, Законом республіки затверджена Республіканська цільова програма В«Соціальна підтримка інвалідів в Республіці Північна Осетія - АланіяВ» на 2007-2009 роки, завданнями якої є: посилення соціальної підтримки та поліпшення якості життя інвалідів; сприяння вирішенню соціальних, професійних, економічних, медичних та правових проблем інвалідів в суспільстві шляхом забезпечення їх технічними засобами реабілітації; підвищення якості медико-соціальної експертизи та ін

Республіка за рахунок власних можливостей (республіканський і місцеві бюджети), незважаючи на всі складнощі, пов'язані з міграційними процесами, що мають місце на її території, намагається розширити обсяг гарантій, що забезпечують охорону здоров'я своїх громадян, що знайшло закріплення в республіканському Законі від 28 квітня 1997 року (в ред. від 19 липня 2006 року) В«Про охорону здоров'я громадян Республіки Північна Осетія - Аланія В». Заслуговують згадки і закони Республіки Північна Осетія - Аланія В«Про житлової політики в Республіці Північна Осетія - АланіяВ» від 27.10.06 р. № 51-РЗ, В«Про заходи соціальної підтримки реабілітованих осіб та осіб, визнані потерпілими від політичних репресій В»від 05.03.05 р. № 19-РЗ,В« Про молодіжній політиці в Республіці Північна Осетія - Аланія В»від 14 січня 2003 року (в ред. від 22 травня 2006 року), В«Про охорону праці в Республіці Північна Осетія - Аланія В»від 15 березня 1999 року № 4-РЗ (в ред. Від 22 травня 2006 року),В« Про оплату праці прийомних батьків та пільги, що надаються прийомній сім'ї та сім'ї усиновлювачів (удочерітелей) В»від 21 липня 2004 року № 24-РЗ (в ред. від 29 березня 2006 року).

Відзначимо, що однією з перших серед суб'єктів Російської Федерації республіка заснувала інститут Уповноваженого з прав дитини В»згідно з Положенням про Уповноваженого з прав дитини при Главі Республіки Північна Осетія - Аланія, затвердженим Указом Глави Республіки Північна Осетія - Аланія від 16 жовтня 2002 року № 175 а.

Аналогічні нормативні правові акти прийняті також ще в 15 суб'єктах Російської Федерації (Москва, Краснодарський край, Іванівська область та ін), проте, на жаль, незважаючи на постанову Ради Федерації Російської Федерації від 23 червня 2006 року № 199-ФС, в якому міститься пропозиція заснувати інститут Уповноваженого з прав дитини, даний інститут досі не прописаний у федеральному законодавстві.

Активну роль у захисті соціальних прав грає і Уряд Республіки Північна Осетія - Аланія, яке за останні два роки прийняло 25 постанов і 5 розпоряджень в соціальній сфері: Постанова від 5 лютого 2007 року № 15 В«Про затвердження форм документів для ведення органами місцевого самоврядування обліку громадян, нужденних у житлових приміщеннях, що надаються за договорами соціального найму В», Постанова від 5 лютого 2007 року № 2...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок