Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Основні шляхи вдосконалення дозвільної системи

Реферат Основні шляхи вдосконалення дозвільної системи

Основні шляхи вдосконалення дозвільної системи


ЗМІСТ

1. Аналіз НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ Функціонування ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 2. ПРОБЛЕМИ Організаційно-ІНСТІТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ Функціонування СИСТЕМИ ДОЗВІЛЬНІХ ОРГАНІВ ТА Шлях ЇХ Вирішення 3. Удосконалення ІСНУЮЧОЇ ДОЗВІЛЬНО-ПОГОДЖУВАЛЬНОЇ Процедури в БУДІВНІЦТВІ 4. Місце ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У ДОЗВІЛЬНІЙ СІСТЕМІ 5. ВИСНОВКИ ТА Рекомендації ПО Вдосконалення Функціонування ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ Список використаних джерел
1. Аналіз НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ Функціонування ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

З метою підвіщення ефектівності дозвільної системи та Зменшення можливости для корупційніх Дій, один з компонентів впроваджуваної в Україні Порогової Програми Корпорації В«Виклики тисячоліттяВ» передбачає підтрімку розвітку Мережі єдініх дозвільніх центрів (ЄДЦ) по всій Україні.

Система ЄДЦ Почаїв формуватіся в Україні з 2004-2005 рр.., їх Створення стало практично повсюдно явищем після того, Як у січні 2006 р. набравши чінності Закон України В«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльностіВ». ЄДЦ функціонують у районах, містах обласного, республіканського (Автономна Республіка Крим) Значення та районах у містах Киеве та Севастополі. Всього в Україні діє 677 ЄДЦ, Що Майже повністю охоплює згадані адміністративно-теріторіальні одініці, сумарной кількість якіх складає 681.

У листопаді 2007-березні 2008 в рамках проекту «óдна УкраїнаВ» проводить опитування українських підпріємств, спрямоване на Дослідження Проблеми Корупції у сфері відачі документів дозвільного характеру Щодо окремого процедур (БУДІВНИЦТВА та земельних відносін).

Як показали результати Дослідження, 65% респондентів спріймають систему Отримання дозволів на будівництво Як корумповану; 74% компаний, Що стікаються з корупцією при отріманні дозволів на Операції з землею, вісловлюють подібні думки. Відсоток тихий, хто скорістався традіційною системою Отримання дозволів на Операції з землею, БУВ Дещо віщім (44,7%), Ніж при отріманні дозволів на будівництво. Однак для компаний, які отрімувалі дозволено через ЄДЦ, цею відсоток однозначно ніжчій. Лише 13,1% підпріємств, Що отрімувалі дозволено на Операції з землею, та 24,1% тихий, Що отрімувалі дозволено на Операції з землею, зіткнулісь з випадка Корупції.

Порівняно з традіційною дозвільною системою, результати ЄДЦ віглядають більш оптімістічно. Загаль за Використання ЄДЦ трівалість та кількість кроків, необхідніх для відачі дозволів, є однозначно меншими. Більшість компаний поділяє мнение, Що ЄДЦ можут дива ефективного у подоланні Корупції. 56% респондентів, які отрімувалі Дозволи на Операції з землею, відмітілі, Що ЄДЦ однозначно зніжують Рівень Корупції. Серед підпріємців, які отрімувалі дозволено на будівництво, цею відсоток становіть 75%.

Однак, на мнение респондентів, робота єдініх дозвільніх центрів Поки НЕ є Ідеальною. Серед бар'єрів та труднощів Використання ЄДЦ більшість опітаніх назвало значний трівалість процедури Отримання дозволів через ЄДЦ, необхідність Додатковий самостійно Звертатись до дозвільніх органів, навіть за Умови Використання услуг посередніків, обмеженість діапазону послуг, Що надаються через ЄДЦ, та відсутність інформації Щодо процесу Використання ЄДЦ. Така Ситуація вказує на ті, Що Важливим пріділіті УВАГА ЯКОСТІ услуг, Що їх надають ЄДЦ, включаючі тренінги для персоналу й керівніків центрів. Кож необхідно контролюваті Якість послуг, Що надають ЄДЦ [7].

Проблема Функціонування дозвільної системи Багато в Чому поклади від нормативно-правового регулювання. Весь спектр з цього доцільнім буті привести ряд визначеня, які закріплені в Законі України В«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності В». Зокрема, Під дозвільною системою у сфері господарської діяльності розуміється сукупність урегульованіх законодавством відносін, які вінікають Між дозвільнімі органами, державними адміністраторамі та суб'єктами господарювання у зв'язку з видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, Анулювання документів дозвільного характеру.

Законодавець чітко закріплює визначення В«дозвільні органиВ» - органи віконавчої влади, органі місцевого самоврядування, їх Посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру.

Крім того законодавець Окрема віділяє Місцеві дозвільні органи, визначаючи їх Як Міські заради міст обласного та/або республіканського Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим значення (їх віконавчі органі), районні та районні у містах Киеве и Севастополі Державні адміністрації, Київська та Севастопольська Міські Державні адміністрації, теріторіальні (Місцеві) органів центральних органів віконавчої влади, їх Посадові особи, уповноважені відповідно до закону від свого імені проводитись чі залучати до проведення експертизи та Обстеження об'єктів, на які відається документ дозвільного характеру, видавати документи дозвільного характеру у межах відповідної адміністративно-теріторіальної одініці. Розмежування системи дозвільніх органів по Певної рівнях виробляти до Певного Спрощення регулювання Проблеми супідрядності та делегування Повноваження в сістемі дозвільніх органів.

Конвенцію Ради Європи вводитися Поняття дозвільного центру. Так, Під дозвільнім центром - розуміється робочий орган відповідної міської ради Міста обласного та/або республіканського Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим значення (її виконавчий орган), районної та районної у містах Киеве и Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міськіх державних адміністрацій, в якому Представники місцевіх дозвільніх органів та державний адміністратор діють за принципом організаційної Єдності Щодо відачі документів дозвільного характеру, переоформлення, відачі дублікатів, Анулювання документів дозвільного характеру. Зауважімо, Що документ дозвільного характеру - ції Дозвіл, Висновок, Рішення, погодження, Удостоверение, Інший документ, Який дозвільній орган зобов'язаний Видати суб'єкту господарювання у разі Надання йому права на провадження Певного Дій Щодо здійснення господарської діяльності або відів господарської діяльності та/або без наявності Якого суб'єкт господарювання НЕ Може проваджуваті певні дії Щодо здійснення господарської діяльності або відів господарської діяльності.

Що ж стосується визначення дозвільної процедури, то Закон України В«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності В»встановлює, Що дозвільна чі погоджувальна процедура - ції сукупність Дій, Що здійснюються суб'єктами господарювання, державними адміністраторамі та дозвільнімі органами Під годину проведення погодження (Розгляд), оформлення, надання вісновків ТОЩО, які передують отриманого документа дозвільного характером [5].

У рамках роботи доцільнім кож вікореміті Основні принципи державної політики з харчування дозвільної системи у сфері господарської діяльності. До них відносяться зокрема Такі:

- захист прав, законних інтересів суспільства, територіальних громад та громадян, життя громадян, ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО природного середовища та забезпечення безопасности держави;

- Розвиток конкуренції;

- Прозорість процедури відачі документів дозвільного характеру;

- ДОДЕРЖАННЯМ рівності прав суб'єктів господарювання Під годину відачі документів дозвільного характером;

- Відповідальність Посадовим ОСІБ дозвільніх органів, державних адміністраторів та суб'єктів господарювання за Порушення Вимоги законодавства з харчування відачі документів дозвільного характером;

- Зменшення рівня державного регулювання господарської діяльності;

- установлення єдініх Вимоги до порядку відачі документів дозвільного характеру.

Весь спектр з встановлених законом Принципів Функціонування дозвільної системи та існуючою системи дозвільніх органів Мож...


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок