Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Поняття та види запобіжних заходів

Реферат Поняття та види запобіжних заходів

Зміст:

Введення

1. Поняття та види запобіжних заходів

2. Підстави та порядок обрання заходів припинення, що застосовуються за судовим рішенням

3. Підстави та порядок скасування (Зміни) запобіжного заходу

Висновок

Список використаної літератури


Введення

Інститут запобіжних заходів пов'язаний з обмеженням прав і свобод особистості. Природні права особистості як суб'єктивні реалізуються вже тоді, коли ніхто з боку не втручається в справи і думки людини, коли немає впливу на нього чужою йому волі. Правовідносини у зв'язку з реалізацією цих прав виникають лише в разі їх порушення. Обов'язок держави, захищати права і свободи своїх громадян. Стаття 5 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод від 4 Листопад 1950 передбачає, що кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути позбавлений волі інакше як в випадках і в порядку, встановлених законом.

Актуальність теми дослідження пояснюється тим, що інститут запобіжних заходів у кримінальному судочинстві, покликаний на досить тривалий період обмежують особисту свободу обвинуваченого (свободу пересування, спілкування, вчинення певних дій). І тільки правильне застосування тієї чи іншої міри запобіжного заходу, дозволить пропорційно обмежити права і свободу учасників кримінального судочинства.

Об'єктом дослідження виступають суспільні відносини, що складаються в процесі здійснення попереднього слідства.

Предметом роботи, є суспільні відносини, що складаються між учасниками кримінального судочинства, в процесі застосування тієї чи іншої міри запобіжного заходу.

Метою роботи, є всебічно розгляд видів і підстав застосування заходів процесуального примусу.

Мета зумовила постановку задач:

- Дати поняття і розглянути види процесуального примусу, застосування яких не потребує судового дозволу;

- Розглянути підстави і порядок обрання запобіжних заходів, які застосовуються за судовим рішенням

- Визначити підстави та порядок скасування (зміни) запобіжного заходу

Структура дослідження обумовлена ​​її цілями і завданнями. Робота складається з вступу, основної частини (трьох розділів), висновку, списку нормативно-правових джерел та наукової літератури. Під вступі обгрунтовується актуальність дослідження, визначаються цілі та завдання, теоретична і нормативна база дослідження та ін Основна частина послідовно вирішує поставлені завдання, ніж виконується мета курсової роботи. Висновок присвячено висновків за результатами виконаного дослідження.

имперический основу даної роботи складають Конституція РФ, міжнародні нормативно-правові акти, Кодекси, федеральні закони, постанови пленумів Верховного та Конституційного суду і інші нормативно правові акти. А так само наукова література і коментарі до законодавству під редакцією Смирнова А.В., Радченко В.І. і праці інших авторів.


1. Поняття та види запобіжних заходів

Запобіжного заходу - це процесуальні засоби обмеження особистої свободи обвинуваченого, а в виняткових випадках підозрюваного, застосовувані для запобігання можливих процесуальних порушень з їх боку, а також для забезпечення виконання вироку. У загальному вигляді запобіжного заходу забезпечують належну поведінку обвинуваченого або підозрюваного.

Закон розрізняє обрання і застосування запобіжного заходу. Обрання розуміється як прийняття рішення про міру припинення (п. 13 ст. 5 КПК РФ). Застосування запобіжного заходу - це процесуальні дії, здійснювані з моменту прийняття рішення про обрання запобіжного заходу до її скасування або зміни (п. 29 ст. 5). Крім того, в КПК використовується термін В«виконання запобіжного заходуВ» (ч. 3 ст. 104; ч. 8 ст. 108), що означає непроцесуальні дії (командування військової частини, посадових осіб СІЗО) по реалізації її вимог.

Загальними умовами обрання та застосування запобіжного заходу є:

1) наявність порушеної кримінальної справи;

2) належний суб'єкт застосування (що складається на відповідній посаді, прийняв справу до свого виробництву, не підлягає відведенню) і

3) відсутність службового імунітету у підслідного особи (належний В«об'єктВ» застосування заходів захід).

Таким чином, заходи примусу не можуть застосовуватися:

а) до збудження кримінальної справи;

б) після припинення справи (Ст. ст. 213; 239 КПК); в) після призупинення справи.

по призупиненню справі запобіжний захід обирається щодо втік обвинуваченого, але не застосовується. Запобіжний захід може застосовуватися до вступу вироку в законну силу. Однак реально вона діє ще 3 доби до звернення вироку до виконання (Ст. 390 КПК РФ).

Спеціальним умовою заходів захід є наявність доказів винності особи у вчиненні злочину.

Запобіжні заходи мають превентивно-забезпечувальний характер. Підставою застосування запобіжних заходів є обгрунтоване припущення про можливе процесуальному порушенні зі боку обвинуваченого. Ймовірний висновок про можливе порушення повинен бути заснований на конкретних фактах, встановлених шляхом доведення, про те, що:

- обвинувачений може сховатися від дізнання, попереднього розслідування або суду (відомості про минулих фактах аналогічного поведінки: замах на втечу, чиненні опору при затриманні, порушенні раніше обраного запобіжного заходу, неявках за викликом без поважних причин, тривале знаходження у розшуку по інших справах, відсутність постійного місця проживання, невстановлені особи і т.д.).

- обвинувачений може продовжувати займатися злочинною діяльністю (відомості про наявність незнятої і непогашеної судимості, обвинувачення у вчиненні кількох злочинів або в скоєнні злочину групою осіб, захоплення його при вчиненні злочину).

- обвинувачений може перешкодити провадженню у справі шляхом погроз учасникам процесу, знищення слідів злочину.

Такі дії обвинуваченого можуть бути навіть злочинами, передбаченими ст. ст. 294, 295, 296, 304, 291, 309 КК, і спричинити додаткове кримінальне переслідування. Реальна майбутня можливість обвинуваченого перешкодити провадженню у справі може бути встановлена ​​за допомогою відомостей про службову або особистої залежності свідка чи потерпілого від обвинуваченого, його високому посадовому положенні. Відмова обвинуваченого від дачі показань або дача неправдивих показань не можуть бути підставою для застосування або посилення запобіжного заходу.

По виду примусу заходи припинення діляться на фізично-примусові і психологічно-примусові. Фізично-примусові міри запобіжного заходу:

- домашній арешт і взяття під варту

- фізично обмежують особисту свободу обвинуваченого (підозрюваного), ізолюючи його від суспільства.

Вони обираються і застосовуються безпосередньо до обвинувачуваного (підозрюваному) без згоди зацікавлених осіб. Пряме обмеження особистої недоторканності вимагає змагальної процедури обрання таких запобіжних заходів (судового дозволу).

Решта запобіжного заходу:

- психологічно-примусові

- обмежують особисту свободу обвинуваченого (підозрюваного) психічним впливом.

Ці заходи не пов'язані з ізоляцією від суспільства, обираються і застосовуються при згоді зацікавлених осіб (а іноді тільки при їх клопотанні). В«ДобровільнийВ» характер виконання даних заходів дозволяє обирати їх у розшукової процедурі (органам кримінального переслідування без попереднього судового дозволу), оскільки дача згоди (або відмова в цьому) в якійсь мірі зрівнює сторони важко переоцінити.

Психолого-примусові запобіжного заходу регулюються Стандартними мінімальними правилами ООН в щодо заходів, не пов'язаних з тюремним ув'язненням (Токійські правила) [1]. Згідно з п. 3.4 цих Правил не пов'язані з тюремним ув'язненням заходи, які накладають небудь зобов'язання на обвинуваченого (підозр...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок