Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Поняття та форми множинності злочинів

Реферат Поняття та форми множинності злочинів

План

Введення

1. Поняття та форми множинності злочинів

2. Поняття та види єдиного злочину

3. Сукупність злочинів

4. Рецидив злочинів

5. Приклади практики у кримінальних справах Верховного Суду Росії

Висновок

Список використаної літератури


Введення

Актуальність обраної мною теми полягає в тому, що слідчо-судова практика свідчить про те, що приблизно 2/3 злочинців скоюють не одне, а два або більше злочинів.

В одних випадках особа різновіковими діями послідовно здійснює два або більше злочинів і, будучи викритим, в цьому, за все безліч злочинів притягується до кримінальної відповідальності, в інших - однією дією (діянням) воно здійснює відразу два або більше злочинів, по-третє - знову скоює злочини після притягнення до кримінальної відповідальності або винесення обвинувального вироку, але до набрання ним законної сили, під час відбування призначеного судом покарання або після його відбування, але до погашення або зняття судимості, а нерідко і після погашення або зняття судимості в установленому законом порядку, по-четверте - особа вчиняє злочин знову після звільнення його від кримінальної відповідальності або від покарання за раніше вчинене діяння.

У разі, коли особа вчинила два або більше злочинів або коли залучалося вже до кримінальної відповідальності і відбувала покарання і знову вчинила злочин, перед працівниками органів дізнання та попереднього слідства, прокурорами, захисниками і суддями виникає питання про те, як це може або повинно впливати на правову кваліфікацію скоєного і на порядок, а також межі призначення покарання, яким чином дана обставина має позначатися на інших кримінально-правових та кримінально-процесуальних рішеннях.

Всі ці питання охоплюються проблемою множинності злочинів та є метою написання цієї роботи.


1. Поняття і форми множинності злочинів

Поняття множинності злочинів, розроблене і сформульоване в науці кримінального права, ще не знайшло гідного відображення в кримінальному законодавстві.

Адже множинність злочинів - це, в першу чергу, проблема вчення про злочин. Однак це не означає, що дослідження інституту множинності злочинів має бути підпорядковане лише завданню кваліфікації злочинів. Вона має пряме відношення і до покарання. Але, перш ніж вирішити питання про покарання винного, необхідно розібратися в тому, чи міститься у скоєному множинність злочинів або лише одне злочинне діяння.

Поняття множинності злочинів у навчальній і науковій літературі визначається не однозначно. Одні автори це поняття визначають як вчинення одним і тим же особою двох і більше злочинів, інші - як збіг у діях особи декількох злочинів, треті - коли особою вчинено кілька правопорушень, кожне з яких розцінюється кримінальним законом в якості самостійного злочину (містить склад злочину).

Запропоновані в літературі визначення поняття множинності злочинів, на наш погляд, розкривають лише окремі ознаки розглянутого поняття.

Будь множинність характеризується кількісним ознакою - наявністю двох або більше елементів. В залежності від характеристики елементів виділяються такі види множинності, як множинність учасників одного злочину, множинність покарань і, нарешті, множинність злочинів.

Множинність злочинів слід розглядати не тільки як юридичне поняття, що відображає форму злочинної діяльності, але і як кримінально-правовий інститут. Під правовим інститутом в теорії держави і права розуміється В«відокремлений комплекс правових норм, які є частиною галузі права і регулюють різновид певного виду суспільних відносин В». З даного визначення випливають дві основні ознаки, характерних також для множинності злочинів як кримінально-правового інституту: наявність сукупності відособлених норм (ст.ст. 17-18, 68-70 КК РФ) і певний об'єкт регулювання - суспільні відносини, пов'язані з вчиненням двох або більше злочинних діянь.

Найважливішим аспектом у вивченні множинності є правильне розуміння такого філософського поняття як сутність явища. Під сутністю розуміється В«головна, внутрішня, відносно стійка сторона предмета, яка визначає природу цього предмета В». У визначенні та аналізі ознак того чи іншого явища необхідно завжди відображати його сутність. Для цього треба виділити лише істотні ознаки, які будуть характерні як для явища в цілому, так і для його різновидів. Так, всі ознаки множинності злочинів повинні бути притаманні кожній її юридичної різновиди.

Іноді вчені виділяють ознаки, властиві інституту множинності злочинів в цілому, але при цьому включають у визначення лише деякі з них, що не в повній мірі відображає сутність розглянутого правового явища. Так, А.А. Магомедов відзначає, що В«множинність злочинів - це узагальнююче соціально-правове поняття, основне призначення якого полягає в тому, щоб відобразити випадки здійснення особою декількох злочинів незалежно від того, залучався чи винний до кримінальної відповідальності одночасно за всі вчинені діяння або він раніше був засуджений за деякі з цих злочинів В». Позитивним моментом цього визначення є те, що воно підкреслює соціально-правову природу множинності, а також вказує на значення даного поняття. Але в визначення включені не всі суттєві ознаки, зокрема, відсутня ознака, згідно з яким входять до множинність злочинні діяння не повинні втратити кримінально-правового значення.

Отже, під множинністю злочинів слід розуміти вчинення винною особою двох або більше злочинів, що характеризуються тим, що кожне злочинне діяння не втратило кримінально-правового значення і, відсутні правові перешкоди при здійсненні кримінального судочинства.

Множинність злочинів як кримінально-правове поняття характеризується певними юридичними ознаками. До них відносяться: а) вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених однією або різними статтями (або частинами статті) кримінального закону, б) кожне з злочинів є самостійним, одиничним і кваліфікується за окремою статті (або частини статті) кримінального закону; в) за кожним із злочинів, утворюють множинність, зберігаються кримінально-правові наслідки, випливають з факту його вчинення.

Найбільш загальною ознакою множинності злочинів, що характеризує це соціально-правове явище з кількісної (зовнішньої) сторони, є вчинення однією особою (а при співучасті - групою осіб) не менше двох злочинів. Множинність злочинів виключається, якщо одне з двох діянь є не злочином, а іншим правопорушенням (цивільно-правовий делікт, адміністративний, дисциплінарний проступок). Так, наприклад, не утворює множинності поєднання таких дій, як дрібне хуліганство (проступок) і кримінально каране хуліганство, дрібне розкрадання (проступок) і крадіжка (Злочин) і т.п.

Наступний ознака множинності полягає в тому, що за кожним з злочинів зберігаються кримінально-правові наслідки. Це означає, що множинність не утворює такі посягання, за якими виключається можливість кримінальної відповідальності винного (або його реального покарання) або за якими погашена або знята судимість.

Таким чином, соціальна сутність множинності злочинів полягає в тому, що вона є, як правило, свідченням, підвищеної суспільної небезпеки особистості злочинця, а також їм скоєного. З іншого боку, множинність злочинів (високий її рівень) вказує і на неблагополуччя в організації протидії злочинності.

Множинність злочинів як соціально-правове явище не може існувати без певного виду (форми) - фактичних меж, в яких укладено і функціонує зміст будь-якого поняття.

Викладені положення є вихідною посилкою для класифікації видів (форм) множинності злочинів. Зміст її становить сукупність двох або більше одиничних злочинів, скоєних однією особою. Процес утворення такої сукупності в єдине соціально-правове явище виявляється різним, в зв'язку, з чим множинність злочинів виступає в декількох ...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок