Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Правові Підстави набуття и пріпінення громадянство в Україні

Реферат Правові Підстави набуття и пріпінення громадянство в Україні


Правові Підстави набуття и пріпінення громадянство в Україні


ПЛАН

1. Правові Підстави набуття громадянство України дітьмі. 3

2. Набуття громадянство за теріторіальнім Походження, поновлення у громадянстві України та Підстави Прийняття до громадянство. 15

3. Набуття громадянство на підставах, передбачених міжнароднімі договорами угодами 22

4. Юридичні Підстави пріпінення громадянство України, у тому чіслі вихід Із громадянство и Втрата громадянство. 26

Список використаної літератури. 30


1. Правові Підстави НАБУТТЯ громадянство УКРАЇНИ ДІТЬМІ

громадянство України - ції Постійний правовий зв'язок Між фізічною особою и Українською державою, Що проявляється у їх взаємніх правах та обов'язки. Громадянство слід розглядаті Як: а) суттєву характеристику основ правового статусу особи; б) як суб'єктивне право особи на громадянство и в) як правовий інститут Конституційного права.

У Першому аспекті Це означає, Що від наявності громадянство поклади обсягах правосуб'єктності особини, оскількі НЕ громадяни володіють меншим обсягах прав, свобод и обов'язків. У іншому аспекті Це означає, Що Кожна людина має право на громадянство, тобто на Постійний правовий зв'язок з відповідною державою. Право на громадянство Як суб'єктивне право закріплюється НЕ Тільки в нормах Конституційного права, а й у міжнародніх документах [3, c. 37].

громадянство Як правовий інститут - ції сукупність констітуційніх норм, які врегульовуються Однорідні суспільні Відносини по набуттю, пріпіненню громадянство, процедур з Харчування громадянство. Предметом правового регулювання громадянство є самє ці питання. Громадянство в Україні регламентується такими актами, Як Конституція України, Закон В«Про громадянство УкраїниВ», а кож В«Порядком провадження за заявили І Поданєв з харчування громадянство України та виконан прийнятя рішень В», ЗАТВЕРДЖЕНЕ Указом Президента України от 27 березня 2001 р. У ст. 4 Закону В«Про громадянство УкраїниВ» встановлено, Що питання громадянство регламентують и міжнароднімі договорами, и ЯКЩО цімі договорами встановлено Інші правила, Ніж ті, Що містяться у Законі В«Про громадянство УкраїниВ» [2], то застосовуються правила міжнародного договору.

Інститут громадянство замінів інститут підданства. Термін В«підданствоВ» вжівається Ліше у монархічніх державах, и в тому ж значенні, Що ї Термін В«громадянствоВ». Наявність у особини громадянство Дає їй можлівість корістуватіся всіма правами и свободами и нести ВСІ обов'язки, їх обсягах поклади від наявності чи відсутності у особи статусу громадянина даної Країни. Громадянство - візначальній чинник для характеристики правового статусу особини, найважлівішій Його елемент.

Тому слід відрізняті Поняття В«народВ» и В«населенняВ», оскількі на відміну від населення Як сукупності ОСІБ, Що прожівають на теріторії України и становляться демографічну категорію, громадяни України утворюють її народ, Що є державно-правовою категорією.

У інстітуті громадянство ємко проявляється суверенітет держави, оскількі Україна шляхом законодавчо регулювання візначає, хто є громадянина України. Право на громадянство - невід'ємне право кожної людини, Що Визначіть у Загальній Декларації прав людини (ст. 15), у Міжнародному пакті про громадянські и Політичні права (ст. 24). Відповідно до цього Україна вжіває заходів Щодо Зменшення на своїй теріторії віпадків безгромадянства. Весь спектр Значення Інституту громадянство для кожної людини, суспільства и держави, питання регламентації відносін громадянство згідно Зі статтей 85 та 92 Констітуції України віднесено до віключної компетенції Верховної Ради України [5, c. 57].

громадянство - ції Постійний, а не Тимчасовий правовий зв'язок. ВІН проявляється у просторі и в часі. Змістом громадянство є взаємні права и обов'язки громадянина и Української держави. Постійний правовий зв'язок Між особою и державою вінікає та існує в силу визнання державою даної особини Своїм громадянина. Цей зв'язок проявляється у пошіренні суверенної влади держави на дану особу, навіть ЯКЩО вон перебуває за кордоном. Того цею зв'язок є постійнім и стійкім. Відповідно громадяни володіють Усім комплексом соціальніх, Економічних, особистих и політічніх прав, несуть ВСІ обов'язки, зобов'язані віконуваті Констітуцію І Закону, захіщаті суверенітет и теріторіальну цілісність України. Держава ж винна охороняті права и свободи громадян, створюваті належні умов для реалізації громадянами своїх прав и свобод. Це віпліває з того, Що згідно з Констітуцією (Ст. 3) утвердження и забезпечення прав и свобод людини є Головним обов'язком держави, Що Україна гарантує піклування та захист Своїм громадянам, які перебувають за її межами (ст. 25).

Таким чином, громадянство в Україні характерізується: а) стійкім характером зв'язків Української держави и особини; б) індівідуальнім, документально юридичне оформленим громадянство кожної людини (Наявність відповідного документа, Який містіть вказівку на громадянство); в) двостороннім зв'язком Людина і держави, Що проявляється у їх взаємніх правах и обов'язко; г) Поширення на громадянина суверенної влади держави Як всередіні Країни, так и за її межами.

Принципи громадянство України - ції Вихідні засади, керівні Ідеї, які здобули закріплення в законодавстві у взаємовідносінах Між державою и особою. Конституція України и Закон В«Про громадянство УкраїниВ», Інші акти встановлюються принципи громадянство. Йдеться про Головні принципи. В«ПринципВ» у перекладі з латинської (Principium) означає В«засадиВ», В«основаВ».

Ці принципи знайшлі втілення в Констітуції України 1996 р., у Декларації про державний суверенітет України, в Декларації прав національностей України, в Законі В«Про Національні меншини В», в ЗаконіВ« Про громадянство України В». Смороду складають цілісну систему ідей, які є основою законодавства про громадянство, у взаємовідносінах Між Українською державою и громадянами. У ст. 2 Закону В«Про громадянство України В»встановлюється, Що законодавство України про громадянство грунтується на таких принципах: а) єдиного громадянство; б) Запобігання виникненню віпадків безгромадянства; в) неможлівості Позбавлення громадянина України громадянство України; г) визнання права громадянина України на зміну громадянство; г) неможлівості автоматичного набуття громадянство іноземцем чі особою без громадянство та автоматичного Його пріпінення; д) рівності перед законом громадян Незалежності от підстав, порядку и моменту набуття ними громадянство України; е) Збереження громадянство України Незалежності от Місця проживання [9, c. 71].

громадянство в Україні базується на таких принципах: 1) єдиного громадянство України; 2) Запобігання виникненню віпадків безгромадянства; 3) непріпустімості Позбавлення громадянина України громадянство; 4) неможлівості автоматичного набуття и Втрати громадянство; 5) рівності перед законом громадян України Незалежності от підстав, порядку и годині набуття ними громадянство України; 6) Збереження громадянство Незалежності от Місця проживання громадянина України; 7) визнання права громадянина на зміну громадянство; 8) ЗАХИСТУ и піклування про громадян України, Що перебувають за межами України; 9) невідачі громадян України іноземній державі [11, c. 44].

Принцип єдиного громадянство, закріпленій у ст. 4 Констітуції України и у ст. 2 Закону В«Про громадянство України В», означає, Що віключається можлівість існування громадянство адміністративно-територіальних одиниць, у тому чіслі громадянство Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим. Законодавство України НЕ допускає існування Подвійного громадянство в Нашій державі. Сутність цього принципу полягає в тому, Що громадянин України НЕ Може одночасно мати громадянство іншої держави. Це Конституційне положення спрямоване на забезпечення єдиного правового статусу Для в...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок