Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Свідчення учасників кримінального судочинства

Реферат Свідчення учасників кримінального судочинства

Зміст

Введення

1. Свідчення учасників кримінального судочинства як джерело доказів

2. Підстави та порядок провадження допиту свідка і потерпілого

3. Підстави та порядок провадження допиту підозрюваного і обвинуваченого

Висновок

Список використаної літератури


Введення

Одним з найважливіших слідчих дій, від якого залежить швидке і повне розкриття злочину є допит. Не можна уявити собі розслідування, яке можна провести без допиту - свідків або потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого, а найчастіше тих і інших. Допит - це невід'ємне, обов'язкове слідче дія при розслідуванні злочинів, сутність якого полягає в тому, щоб отримати з дотриманням норм кримінально-процесуального права усних відомостей, мають значення для справи, від осіб, що володіють цими відомостями. Допит - самий Найпоширеніший спосіб отримання доказів. Цим і пояснюється актуальність обраної теми.

Об'єктом роботи є, суспільні відносини, що складаються між учасниками кримінального судочинства в ході попереднього розслідування.

Предметом роботи виступають, суспільні відносини, що складаються в процесі виробництва такої слідчої дії, як допит.

Метою роботи виступає, розгляд і аналіз організаційних і правових основ виробництва допиту.

Мета обумовлює постановку завдань, до яких відноситься:

- Розгляд такого джерела доказів, як показання учасників кримінального судочинства;

- Аналіз підстав і порядку виробництва допиту свідка і потерпілого;

- Аналіз підстав і порядку виробництва допиту підозрюваного і обвинуваченого.

Структура дослідження обумовлена ​​її цілями і завданнями. Робота складається з вступу, основної частини (трьох розділів), висновку, списку нормативно-правових джерел та наукової літератури. Під вступі обгрунтовується актуальність дослідження, визначаються цілі та завдання, теоретична і нормативна база дослідження та ін Основна частина послідовно вирішує поставлені завдання, ніж виконується мета курсової роботи. Висновок присвячено висновків за результатами виконаного дослідження.


1. Показання учасників кримінального судочинства як джерело доказів

Допит на попередньому слідстві - це слідча дія, що полягає в отриманні та фіксації в встановленому законом порядку показань свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених про відомі їм факти, що мають значення для розслідуваної справи, а також показань експерта і фахівця, тому при його виробництві необхідно дотримуватися загальні правила провадження слідчих дій, передбачені ст. 164 КПК РФ.

Існують загальні правила виклику і допиту (ст. ст. 187 - 191 КПК). Так особа, яка не досягла 16-річного віку, викликається через його законних представників або через адміністрацію за місцем його роботи або навчання (ч. 4 ст. 188 КПК). Допит неповнолітнього має свої особливості. На підставі ст. 191 КПК присутність педагога є обов'язковим при допиті особи у віці до 14 років і за розсудом слідчого - При наявності віку свідка від 14 до 18 років.

У ч. 3 ст. 56 КПК РФ міститься перелік осіб, на яких поширюється свідка імунітет, тобто осіб, які не підлягають допиту як свідки за зазначеними в законі обставинам і фактам. До їх числа відносяться:

1) суддя, присяжний засідатель - про обставини кримінальної справи, які стали їм відомі у зв'язку з участю у виробництві у даній кримінальній справі;

2) адвокат, захисник підозрюваного, обвинуваченого - про обставини, які стали йому відомими в зв'язку зі зверненням до нього за юридичною допомогою або в зв'язку з її наданням;

3) адвокат - про обставини, які стали йому відомі у зв'язку з наданням юридичної допомоги;

4) священнослужитель - про обставини, стали йому відомими з сповіді;

5) член Ради Федерації, депутат Державної Думи без їх згоди - про обставини, які стали їм відомі у зв'язку із здійсненням ними своїх повноважень.

Зазначені особи мають право відмовитися від дачі показань тільки з приводу обставин, перерахованих у ч. 3 ст. 56 КПК. Закон не забороняє допитати як свідка, наприклад, особа, що є за професією адвокатом або суддею, про обставини дорожньо-транспортної пригоди, очевидцем якого він став.

Особи, перелічені в ч. 3 ст. 56 КПК РФ, має право відмовитися від дачі показань за наявності відомостей, підтверджують їх повноваження і професійний статус відповідно судді, адвоката, присяжного засідателя та інших.

На підставі ч. 10 ст. 166 КПК допитуваному перед початком будь-якої слідчої дії з його участю повинні бути роз'яснені його права, обов'язки, відповідальність та порядок провадження слідчої дії. Важливе положення встановлено в ст. 51 Конституції РФ, згідно з якою будь-яка особа, допитувана в якості свідка, вправі відмовитися свідчити проти себе самого, свого чоловіка (дружини), близьких родичів, коло яких визначено федеральним законом. Однак особа може не скористатися своїм правом відмови від дачі показань і дати свідчення. При цьому воно попереджається про можливості використання його показань як доказів у кримінальній справі, навіть у разі його подальшої відмови від них. Так само необхідно попередити про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань за ст. 307 КК РФ, оскільки імунітет надає право відмови від давання показань, але не право давати завідомо неправдиві показання [1].

Положення, що містяться в ст. 48 Конституції РФ, а також в п. 6 ч. 4 ст. 56 КПК РФ, передбачають право допитуваного з'являтися на допит з адвокатом.

За наявності достатніх даних про загрозу заподіяння шкоди правам і законним інтересам свідка, а також його родичам або близьким він має право клопотати про застосування заходів безпеки, перелічених у ст. 11 КПК (вилучення відомостей про захищається особі з матеріалів кримінальної справи із зазначенням псевдоніма; контроль і запис телефонних переговорів цих осіб; впізнання в умовах, що виключають спостереження впізнаючого упізнаваними; розгляд справи в закритому судовому засіданні; допит в суді при умовах, що виключають візуальне спостереження свідка іншими учасниками судового розгляду). Підставою для застосування додаткових заходів безпеки є наявність відомостей про можливість загрози учасникам процесу з боку особи, щодо якої вирішується питання про застосування запобіжного заходу (п. 3 ч. 1 ст. 97 КПК).

Місце і час допиту регламентовані ст. 187 КПК РФ.

Місцем виробництва попереднього слідства є кабінет слідчого, місце події або виявлення слідів злочину, а також будь-яке інше місце, пов'язане з розслідуванням. Місцем знаходження допитуваного є його житло, службове приміщення, а також будь-яке інше приміщення, в якому він перебуває на законних підставах. Свідок не має права відмовитися від надання свідчень під приводом знаходження поза місцем провадження попереднього слідства. Входження в житло для виробництва допиту можливо, виключно, з дозволу проживаючих у ньому осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 187 КПК РФ допит не може тривати безперервно більше 4 годин. У частині 3 ст. 187 КПК РФ говоритися, що продовження допиту допускається після перерви не менше ніж на одну годину для відпочинку і прийняття їжі, причому загальна тривалість допиту протягом дня не повинна перевищувати 8 годин.

Таким чином, тривалість допиту визначається часом, необхідним і достатнім для отримання від допитуваного в розумному режимі відомостей, що мають значення для справи. Штучне затягування допиту до граничних строків може мати ознаки необгрунтованого утримання особи в правоохоронному органі, що розглядається як прояв кримінального переслідування особи, формально займає статус свідка. У разі медичних показань тривалість допиту встановлюється на підставі висновку лікаря. У випадках, коли допитуваний перебуває в очевидному для слідчого стані алкогольного або н...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок