Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Муніціпальні асоціації в Україні

Реферат Муніціпальні асоціації в Україні


Муніціпальні асоціації в Україні


ПЛАН

1. Теоретичні аспекти Функціонування муніціпальніх асоціацій в Україні 3

2. Основні напрямки діяльності Асоціації міст України. 11

3. Міжнародня Співпраця Асоціації міст України. 17

Список використаної ЛІТЕРАУТРІ .. 22


1. Теоретичні аспекти Функціонування муніціпальніх асоціацій в Україні

є одним Із найдавнішіх и універсальніх Серед тихий, Що застосовують у управлінні. ВІН відповідав потребам людського суспільства, починаючі з ранніх стадій Його розвітку и до Певного годині залішався єдінім Засоба соціальної організації людства.

З Прийняття Констітуції України 1996 р. у Політичній системі України відбуваються докорінні Зміни. Значний мірою смороду зумовлені и зміною правового статусу місцевіх радий, які закріплюються на констітуційному рівні Вже НЕ Як органи державної влади, а Як органи місцевого самоврядування. Сучасний правову державу не можна уявіті без Ефективна діючої системи місцевого самоврядування.

Відповідно до Констітуції місцеве самоврядування є правом теріторіальної громади - жітелів села чі добровільного об'єднання у сільську громаду жітелів кількох сіл, селища та міста - самостійно вірішуваті питання місцевого значення в межах Констітуції и законів України. Це положення частин Першої ст. 140 Констітуції корелюється з її ст. 7, Яка встановлює, Що в Україні візнається ї гарантується місцеве самоврядування.

Місцеве самоврядування здійснюється теріторіальнімі громадами сіл, селищ, міст Як безпосередню, так и через Сільські, селіщні, Міські ради та їх віконавчі органі, а кож через районні та обласні ради, які представляють спільні інтересі територіальних громад. Таким чином, Первин суб'єктом місцевого самоврядування Конституція проголошує НЕ адміністративно-теріторіальну одиницю, а теріторіальну громаду Як Певної самоорганізацію громадян, об'єднаних за теріторіальною Ознакою з метою задоволення в межах законодавства своїх колективних потреб и ЗАХИСТУ своїх законних прав та інтересів.

аналіз положень Констітуції України и Закону В«Про місцеве самоврядування в УкраїніВ», інших законодавчо актів Дає Підстави для висновка, Що в Україні застосовується Континентальна (європейська) система Управління на місцях.

На Розробка в Україні законодавства про місцеве самоврядування суттєво вплінулі положення Європейської хартії про місцеве самоврядування. Особливо Це стосується Закону В«Про місцеве самоврядування в УкраїніВ». Альо цею закон не є копією чі аналогом хартії, Як и національного закону якоїсь іншої Країни. Це орігінальній за концепцією, структурою, комплексом загально Принципів нормативно-правовий акт, Що регламентує організацію місцевого самоврядування в унітарній державі. Створі на СЬОГОДНІ в Україні правова база місцевого самоврядування, втіліла Багатий Досвід законодавчо забезпечення реалізації Конституційного права громадян на місцеве самоврядування, являє собою Внесок у загальноєвропейській процес розвітку демократії шляхом ЗАХИСТУ и гарантування місцевого самоврядування.

Згідно з Констітуцією України (частина третя та четверта ст. 140), Законом В«Про місцеве самоврядування в Україні В»(п. 2 ст. 2, частина перша та п. 2 ст. 10) місцеве самоврядування здійснюється теріторіальнімі громадами сіл, селищ, міст. Формами безпосередню здійснення теріторіальнімі громадами сіл, селищ, міст своїх Повноваження є Місцеві вибори та Місцевий референдум. Причому Рішення, прийнятя місцевім референдумом, не потребує будь-якого ЗАТВЕРДЖЕНЕ державними органами и є обов'язковим для виконан відповідною місцевою радою, місцевімі органами державної віконавчої влади, підпріємствамі, організаціямі и установами, а кож громадянами.

Гарантії ЗАХИСТУ прав місцевого самоврядування: а) передбачені Констітуцією України обов'язковість до виконан на відповідній теріторії актів органів місцевого самоврядування (ст. 144); б) судів порядок Захист прав місцевого самоврядування (ст. 145); в) Передбачення Законом В«Про місцеве самоврядування в Україні В»(ст. 71) Правил органів та посадові ОСІБ місцевого самоврядування право Звертатись до суду Щодо визнання незаконним актів місцевіх органів віконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підпріємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад, Повноваження органів та Посадовим ОСІБ місцевого самоврядування; г) встановлені Законом В«Про місцеве самоврядування в Україні В»(ст. 72) підзвітність и підконтрольність місцевіх державних адміністрацій районів, Обласний радам з державних харчування; г) передбачена Законом В«Про місцеве самоврядування в УкраїніВ» (ст. 75) Відповідальність органів та посадові ОСІБ місцевого самоврядування перед теріторіальнімі громадами.

Однією з форм реалізації прав на місцеве самоврядування є Створення муніціпальніх асоціацій. Ці об'єднання поклікані спростіті муніціпальнім Утворення (Міста, села, селища) Вирішення Деяк харчування їх жіттєдіяльності. Закон України "Про асоціації органів місцевого самоврядування ", прийнятя Верховною Радою України 16 квітня 2009 року, передбачена можлівість діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування Як Із всеукраїнськім, так и з місцевім статусом. У тій же година реально Повноваження Щодо взаємодії з віщімі та центральними органами державної влади зазначеним Закон наділів Ліше асоціації Із всеукраїнськім статусом.

Отже, асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання - добровільні непрібуткові об'єднання, створені органами місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження Дій органів місцевого самоврядування Щодо Захист прав та інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвітку.

Асоціації створюються Із всеукраїнськім та місцевім статусом. Всеукраїнськімі є асоціації, Що об'єднують Більше половини органів місцевого самоврядування відповідніх територіальних рівнів. Всеукраїнські асоціації зобов'язані щорічно до 31 грудня подаваті інформацію Щодо кількості своїх членів до Міністерства юстіції України. Місцева асоціація Може буті створі не менше Як трьома органами місцевого самоврядування.

Членами асоціацій можут буті Сільські, селіщні, Міські, районні у містах, районні та обласні заради. Орган місцевого самоврядування Може буті членом Ліше однієї всеукраїнської асоціації. У діяльності всеукраїнської асоціації Може брати доля місцева асоціація Як колективний член у порядку та формах, визначених статутами всеукраїнської та місцевої асоціацій.

В Україні, функціонує Асоціація міст України. Асоціація міст України (АМУ) - всеукраїнська недержавне організація голів міст України. Асоціацію утворили в червні 1992 року в Дніпропетровську, де відбулася міжрегіональна Нарада міськіх радий народніх депутатів. Метою організації Визначіть становлення, Розвиток и Зміцнення місцевого самоврядування в Україні. У січні 1995 року на загально зборах ухвалено новий Статут Асоціації міст України.

Асоціація брала Активну участь у розробці проектів законів України - В«Про місцеве самоврядування в Україні В»,В« Про комунальне власність В»,В« Про Місцеві Податки и збори В»,В« Про службу в органах місцевого самоврядування В»,В« Концепція адміністратівної реформування в Україні В»,В« Про бюджетну систему України В»та Інші. З ініціатіві та при участі Асоціації розроблено Хартію українських міст. Її підпісано на загально зборах Асоціації, Що відбуліся У січні 1998 року.

Асоціація міст України налагоджує ї зміцнює зв'язки з органами державної влади України. За її ініціатіві Створено дорадчих орган - Коордінаційну раду з харчування місцевого самоврядування при Презідентові України. Веде роботу Міжвідомча комісія з Харчування місцевого самоврядування при кабінеті Міністрів. З метою підготовкі вісококваліфікован...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок