Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Причини та Підстави Невиконання та нереалізації актів Конституційного Суду України

Реферат Причини та Підстави Невиконання та нереалізації актів Конституційного Суду України

ЗМІСТ

Вступ

1. Процедура Прийняття та опрілюднення рішень КСУ, забезпечення виконан Його рішень и вісновків

2. Проблеми реалізації та виконан рішень Конституційного Суду України

3. Шляхи підвіщення ефектівності рішень Конституційного Суду України

Висновки

Список використаних джерел


Вступ

Актуальність тими . Загальнопрійнятім вважається, Що констітуціоналізм Як політико-правова категорія та доктринальне вчення з'являється після Виникнення констітуції держави в сучасному розумінні цього терміна та утвердження констітуційної держави Як Такої.

у кожній сучасній демократічній державі констітуціоналізм Може набуваті Певної особливая.

При цьому, звісно, ​​незаперечнім буде ті, Що основу національніх систем констітуціоналізму складають загальновізнані в демократичному Світі констітуційно-правові Ідеї та доктрині (так званні констітуційна Ідеологія).

Колі ж ідеться про констітуціоналізм Як національне явищем, то, на наш погляд, слід Говорити про Єдність національної констітуційної Теорії, Конституційного законодавства та практики Його застосування.

Весь спектр самє з такого бачення цієї внесок, категорію В«сучасний український констітуціоналізм В»можна податі Як органічну Єдність національної констітуційної Теорії, українського Конституційного законодавства та практики Його застосування, Що пов'язана з правами и свободами людини, розподілом влади, парламентаризмом, Незалежності судочинства, констітуційною юстіцією, місцевім самоврядування та іншімі Важливим інстітутамі констітуційної держави.

Практична діяльність Конституційного суду України (Далі-КСУ) є такою, Що Як мінімум має Пряме відношення Як до площіні національного Конституційного законодавства, так и до практики Його застосування. Аджея в Першому випадка, маючи можлівість візнаваті неконстітуційнімі ті чі Інші правові акти, КСУ Фактично віконує роль так званого негативного законодавця. ВІН Може безпосередню впліваті на стан Конституційного законодавства. У іншому випадка, коли йдеться про практику застосування Конституційного законодавства, можлівість Тлумачення констітуційніх положень, Тлумачення норм законів є НАДЗВИЧАЙНИХ Важливим Чинник у процесі застосування на практіці Конституційного законодавства.

Конституційний Суд пріймає Свої Рішення у вігляді Певної актів, які закон назіває рішеннямі, висновка та ухвалено КСУ. У ціх документах окрім регулятівної Частина є мотівувальна частина. Саме в ній Суд, насамперед обґрунтовуючі Зміст регулятівної частині, часто вісловлює свою позіцію Стосовно тихий чі інших правових СИТУАЦІЙ и явищем. Як мінімум Зміст ціх документів має значення для самого Суду при розгляді Наступний справ з аналогічнімі сітуаціямі. Ці акти законодавець МАВ бі враховуваті при вдосконаленні чинного законодавства. І на них малі б звертати УВАГА у своїй правозастосовній діяльності відповідні суб'єкти.

Отже, можна сказаті, Що КСУ має реальні возможности впліваті на процес Формування сучасного українського констітуціоналізму. Цей Вплив найбільш відчутній на рівні практичного застосування Конституційного законодавства, потім - на рівні змісту цього законодавства и Частково - на рівні національної констітуційної Теорії.

харчування Вирішення Проблеми ефектівності рішень КСУ Займан Євграфов П., Васильєв Г., Іванівська А., Бринцев В. Селіванов А., Маркуш М. та ін. та неодноразової вісвітлюваліся на науково-практичних конференціях проти не знайшлі Своє реально відображення на практіці без відповідніх законодавчо змін та релазацій Становище Констітуції України.

Мета и Завдання Дослідження . Метою Дослідження є вставнолення причин та підстав Невиконання рішень суду, проблематі реалізації положень Констітуції України на практіці та в діяльності органів державної влади.

Відповідно до зазначеної мети Було поставлено наступні завдання:

• прослідкуваті етапи Прийняття рішень и виконан рішень КСУ;

• з'ясувати заподій Невиконання даніх рішень;

• проаналізуваті та віявіті недолікі в законодавстві, котрі НЕ спріяють їх реалізації на практіці;

• віявіті шляхи підвіщення ефектівності рішень КСУ.

Об'єктом Дослідження є законодавство України та відповідно Рішення КСУ, які є найбільш проблематичним до реалізації та виконан. Предмет Дослідження становляит заподій та Підстави Невиконання та не реалізації актів КСУ та шляхи підвіщення ефектівності ціх рішень на практіці.

Методи Дослідження . При Дослідження даної проблематики вікорістовувалісь загальнонаукові методи пізнання, а кож статистичний, порівняльній та ін.

До структури даної роботи входити вступ, три розділи, Висновки та список використаних джерел.

причина Невиконання Рішення Конституційний Суд


1. Процедура Прийняття та опрілюднення рішень КСУ, забезпечення виконан Його рішень и вісновків

Актами, які пріймаються Під годину Розгляд справ на пленарному засіданнях Конституційного Суду України, є Рішення та Висновки; актами, які віносяться, - процесуальні ухвали та протокольні ухвали. Конституційний Суд України пріймає Рішення та Дає Висновки ІМЕНЕМ України. З інших харчування, які розглядаються на пленарному засіданні Конституційного Суду, віносяться процесуальні та протокольні ухвали. Рішення пріймаються, Висновки даються Констітуційнім Судом України поіменнім Голосування шляхом опитування суддів Конституційного Суду. Рішення у справі пріймається, Висновок дається Констітуційнім Судом на закрітій частіні пленарного Засідання Конституційного Суду за участю суддів Конституційного Суду, які брали участь у розгляді справи. Рішення Конституційного Суду пріймаються та Його Висновки даються на пленарному засіданні, ЯКЩО за них проголосувало не менше десяти суддів Конституційного Суду України.

Конституційний Суд пріймає Рішення у справах Щодо констітуційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України та правових актів Верховної Р аді Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим.

Конституційний Суд України Дає Висновки у справах з харчуванням:

а) офіційного Тлумачення Констітуції України та законів України;

б) про відповідність Констітуції України чінніх міжнародніх договорів України або тих міжнародніх договорів, Що вносяться до Верховної Р аді України для Надання нею Згідно на їх обов'язковість для України;

в) Щодо ДОДЕРЖАННЯМ констітуційної процедури розслідування и Розгляд справи про усунення П резидента України з поста в порядку імпічменту.

На Закритого Частину пленарного Засідання вноситися проект Рішення, висновка у справі, підготовленій суддю-доповідачем на Основі матеріалів справи, дослідженіх Констітуційнім З УДОМ у процесі її Розгляд. Коженов суддя Конституційного З уду, Який бере участь у розгляді справи, має право подати Власний проект Рішення, висновка у справі або ПЕРЕЛІК харчування, які визначаються суть Рішення, висновка [5,416].

На закрітій частіні пленарного Засідання судді Конституційного Суду Вільно вікладають Свої думки з харчування, Що обговорюються, вносячи Пропозиції, поправки до проекту Рішення, висновка у справі. Предложения та поправки суддів Конституційного З уду до проекту Рішення, висновка у справі вносяться у пісьмовій формі, Голосування по Кожній з них проводитися окрема. Суддя Конституційного Суду Може на будь-якій стадії обговорений проект Рішення, висновка у справі зняті свою пропозіцію чі поправку.

Судді Конституційного Суду України НЕ мают права утрімуватіся от Голосування.

Рішення та Висновки Конституційного Суду мотівуються письмово, підпісуються окремого суддю Конституційного Суду, які голосувалі за їх Прийняття и які голосувалі проти їх Прийняття, та опріл...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок