Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Нормотворчість суб'єктів Російської Федерації в рамках ідей конституціоналізму

Реферат Нормотворчість суб'єктів Російської Федерації в рамках ідей конституціоналізму

конституціоналізм нормотворчість самоврядування законодавство

нормотворчості СУБ'ЄКТІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В РАМКАХ ІДЕЙ конституціоналізму


1. Правової режим конституціоналізму

Правовий режим конституціоналізму передбачає панування права (отримав своє формально-юридичне вираження в Конституції держави) у всіх сферах суспільно-політичного життя [1].

При цьому зміст конституціоналізму складають два основних принципи.

перше, це панування права, яке являє собою соціальний феномен, обумовлений пріоритетом прав людини і виступаючий як субстанціональної ознаки конституціоналізму.

друге, гарантованість взаємної відповідальності індивіда і держави. При цьому важливим є визнання того факту, що органи держави, посадові особи - Представники державної влади, і, коли незабаром вони виступають від імені держави, на підставі та на виконання закону, повинні нести рівну з усіма членами спільноти юридичну відповідальність відповідно до демократичними принципами рівності всіх перед законом і судом, невідворотності відповідальності за наявності вини. Зазначений принцип представляється визначальним показником реальності конституціоналізму.

У сучасній доктрині існують різні підходи в пізнанні сутності та змісту конституціоналізму. Один з них виявляється в усвідомленні конституціоналізму як процесу політико-правового творчості. При цьому конституціоналізм аналізується через процеси, пов'язані з правотворчістю, причому основне увагу приділяється проблемі співвідношення загальнолюдських цінностей з вимогами державної доцільності.

Конституціоналізм як соціально-політична система передбачає з'єднання в основоположному нормативно-правовому акті (Конституції) моральних і юридичних критеріїв (Верховенство закону і його морально-правова природа, співвідношення об'єктивного і суб'єктивного права, взаємні зобов'язання держави та особистості).

При такому розумінні конституціоналізм виступає в якості універсального соціального регулятора, який поширює свій вплив на які б то не було суспільні відносини, що вимагають правової регламентації. При цьому виділяється власне юридичний аспект конституціоналізму, його здатність не тільки декларувати ті чи інші загальнозначущі постулати, а й гарантувати їх реалізацію на практиці, використовувати в якості гаранта державний механізм.

У сучасній науці сформувалося напрям, заснований на теоретико-правовому дослідження феномена "конституціоналізм", яке дозволяє інтегрувати існуючі підходи та сформулювати загальне визначення конституціоналізму як специфічного політико-правого явища, що включає в якості своїх структурних елементів ідейну доктрину, чинне законодавство та юридичну практику [2].

Ідея конституціоналізму як принципу управління може бути сприйнята тільки демократичними суспільствами.

При цьому її передумовами є розуміння, що державність виникла, як єктивно необхідна форма організації людей, і вона повинна виконувати ці свої початкові функції - створювати умови для нормальної життєдіяльності людей.

Постійна опозиційність влади і громадян невластива правової держави, бо концепція протистояння не може призвести до позитивних результатів. Засобом ж подолання розбіжностей повинен служити закон.

Крім того, держава має у своєму розпорядженні незліченними можливостями проявляти свою волю над особистістю, якщо потрібно - "тиснути" на неї, підкоряти своїм інтересам, в той час як в особистості таких можливостей мало. У цьому сенсі під взаємовідносинах держави і особи неминучий елемент "субординації", так як держава - носій влади, а особистість - однієї лише волі. Право повинне в якійсь мірі врівноважувати їх, бо перед законом рівні всі, у тому числі і держава [3].

солідаризації відносин між особистістю і державою має бути заснована на принципах їх взаємної відповідальності і довіри, балансу воль і інтересів. Посередником і суддею для них повинен бути закон, яким обидві сторони зобов'язані підкорятися.

Тому в Нині в правовій політиці Російської Федерації позначилася ідея, визнає, що влада, закон, право повинні стати дійсно дієздатними, ефективними і в повній мірі відповідати своєму призначенню.

2. Регіональна нормотворчість

Складно-структурований характер Російської Федерації як держави федеративного типу актуалізує проблему нормотворчості її суб'єктів і органів місцевого самоврядування.

Визначення рамок регіонального нормотворчості в доктрині зв'язується з твердженням, з одного боку, про єдність нормотворчості в Росії, з іншого - відомому його відокремлення в кожному з суб'єктів Федерації.

Обсяг і межі нормотворчості суб'єктів Федерації обмежені принципами федеративного пристрої, а також розмежуванням предметів ведення і повноважень між органами державної влади Федерації і органами державної влади суб'єктів, закріпленими в Конституції Російської Федерації (в статтях 5, 71-73, 76).

Конституція Російської Федерації 1993 року розділила предмети ведення на виняткові ведення Федерації (стаття 71), спільне ведення (стаття 72) і виняткове ведення суб'єктів Російської федерації. Однак кордону предметів ведення Російської Федерації і її суб'єктів представлені в основному законі недостатньо чітко. Так з визначенням предметів виняткового ведення Федерації і відповідних повноважень проблем немає. Однак виникають численні питання з позначенням меж "спільного ведення".

Сама природа категорії "спільне ведення" вже не передбачає, що суб'єкт Федерації - самостійний і повновладний державний джерело формування регіонального права і його системи.

При цьому необхідно враховувати той факт, що федеральні закони в сфері спільного ведення (Водний, Сімейний, Земельний кодекси та інші) практично зводять власне ведення суб'єктів Російської федерації в цих сферах до нуля.

Незважаючи на те, що норми законодавства, прийняті на федеральному рівні є "працюючими" на суб'єкти Федерації, а, по своїй суті, вони мають федеральну природу, і тому вважати їх правообразующім фактором нормотворчості суб'єктів Російської Федерації не представляється можливим.

Можна відзначити і досить високий ступінь пробельности у визначенні кола предметів спільного ведення в цій Конституції Російської федерації: не всі сфери, об'єктивно потребують визнання їх предметами спільного ведення, позначені в ній.

Крім того, має місце дублювання деяких питань в переліку кола предметів ведення Російської Федерації і предметів спільного ведення.

Серед специфічних рис, що відрізняють російську конституційну модель розмежування предметів ведення від інших, існуючих в світі, є відмова від юридичної формалізації переліку предметів виняткового ведення суб'єктів Російської Федерації.

Подібні недоліки виникають не через нездатність поділу державної влади, а через недосконалість юридичної техніки, застосованої в процесі розмежування.

Таким чином, техніко-юридичне оформлення діючої Конституції Російської Федерації потребує вдосконалення, оскільки прогалини регулювання та суперечна у використанні правових категорій, що стосуються визначення кола предметів відання, породжують проблеми в поточному і федеральному, і регіональному нормотворчості, покликаному юридично забезпечити реалізацію конституційних основ розмежування предметів ведення між Федерацією та її суб'єктами.

У юридичній літературі останніх років все частіше стверджують про те, що в Російській Федерації процес інституціоналізації предметів ведення суб'єктів Федерації і їх повноважень на рівні федерального законодавства рухається до завершення, що є передумовою для формування стрункої системи законодавства Російської Федерації і основою правомірної діяльності законодавців регіонального рівня.

Однак слід визнати, що найважливішим правовим засобом забезпечення реалізації повного обсягу державної влади з розмежування предметів ведення буд...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок