Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование » Імітаційне моделювання показників мобільного бюджетування підприємств ремонтного сектора вагонного господарства

Реферат Імітаційне моделювання показників мобільного бюджетування підприємств ремонтного сектора вагонного господарства

Тема: В«Імітаційне моделювання показників мобільного бюджетування підприємств ремонтного сектора вагонного господарства В»


Зміст

гнучке бюджетування система управління технологія

Введення 1. Бюджетне управління ВАТ В«РЖДВ» 1.1 Основні функції і принципи бюджетної системи управління 1.2 Система організація бюджетного управління, прийнята компанією ВАТ В«РЖДВ» 1.3 Формування і виконання бюджетних завдань у структурі ВАТ В«РЖДВ» 1.4 Завдання та методи економічного аналізу при застосуванні бюджетної системи управління 2. Інформаційні системи бюджетування 2.1 Використання інформаційних технологій в бюджетуванні 2.2 Технологія організації бюджетування в єдиній корпоративної автоматизованої системи управління фінансовими ресурсами (ЄК АСУФР) 2.3 Автоматизована система бюджетного управління ВАТ В«РЖДВ» 3. Моделювання виконання витрат структурних підрозділів з використанням принципів гнучкого бюджетування 3.1 Гнучке бюджетування як інструмент управління витратами 3.2 Методики формування гнучких бюджетів 4. Моделювання розрахунку гнучких бюджетів 4.1 Постановка завдання 4.2 Процес розробки ІС 4.3 Етап аналізу і визначення вимог 4.4 Етап проектування 4.5 Етап розробки і тестування 4.6 Етап впровадження та супроводу 5. Економічна ефективність впровадження програмного продукту 5.1 Система оцінки витратної частини проекту 5.1.1 Модель В«сукупної вартості володінняВ» 5.1.2 Витрати на розробку та впровадження 5.2 Система оцінки дохідної частини проекту 5.2.1 Джерела отримання ефективності від впроваджуваної ІС 5.2.2 Ефект від скорочення часу на розрахунок видів гнучких бюджетів Висновок Список літератури
Введення

Проведена структурна реформа на залізничному транспорті поставила перед галуззю нові завдання. Освіта відкритого акціонерного товариства В«Російські залізниціВ» (ВАТ В«РЖДВ») вимагало використання нових сучасних підходів для ефективного управління галуззю. У сучасних умовах змінюється не тільки структура, але і методи управління, поділяються господарські і державні функції, виділяються нові структурні підрозділи, дочірні компанії.

Головними завданнями, стоять перед компанією стали не тільки задоволення потреб в перевезеннях вантажів і пасажирів та забезпечення безпеки руху. Поряд з цим компанія повинна приділяти особливу увагу основним економічним результатам роботи, які дозволили б зберегти конкурентоспроможність залізничного транспорту, підвищити фінансову стійкість та інвестиційну привабливість для суттєвого оновлення виробничих фондів. Досягнення перерахованих задач зажадало введення в ВАТ В«РЖДВ» системи бюджетного управління фінансовими ресурсами, впровадження якої проводиться з моменту утворення компанії. Бюджетування здійснюється вже протягом чотирьох років, у протягом яких весь час коригуються існуючі і вводяться нові бюджетні форми для структурних підрозділів компанії.

Економісти лінійних підприємств і економічних служб доріг витрачають велику кількість часу на розрахунок основних видів мобільних бюджетів, роблять помилки при розрахунках. В зв'язку з цим, дослідження, проведене в роботі, присвячене автоматизації розрахунків показників мобільних бюджетів є актуальним.

Метою дипломного проекту є розробка імітаційної моделі бюджетних показників з метою прискорення розрахунків, підвищення якості складання й аналізу гнучких бюджетів.

В рамках поставленої мети вирішуються наступні завдання:

- аналіз існуючої системи бюджетного управління в компанії ВАТ В«РЖДВ», бюджетних форм і регламенту;

- аналіз складу і особливостей розробки бюджетних показників для підприємств дирекції з ремонту вагонів;

- аналіз існуючих інформаційних систем в бюджетуванні;

- розробка програмного продукту, який моделює розрахунок бюджетних показників;

- розрахунок економічної ефективності від впровадження розробленої інформаційної системи.

Робота складається з п'яти глав. У першій главі розглянуті основні принципи та функції бюджетного управління, система організація бюджетного управління в ВАТ В«РЖДВ». У другому розділі описані існуючі інформаційні системи в бюджетуванні, організація бюджетування в єдиної корпоративної автоматизованої системи управління фінансовими ресурсами (ЄК АСУФР). У третьому розділі змодельована система мобільного бюджетування в структурних підрозділах ВАТ В«РЖДВ», методика формування гнучких бюджетів на підприємствах. У четвертому розділі розглянуто процес розробки автоматизованої системи розрахунку показників мобільних бюджетів для підприємств ремонтного сектора вагонного господарства. У п'ятому розділі проекту розрахована економічна ефективність впровадження розробленого програмного продукту.


1. Бюджетне управління ВАТ В«РЖДВ» 1.1 Основні функції і принципи бюджетної системи управління

Бюджетування є інструментом для раціонального управління фінансами підприємства і являє собою технологію планування, обліку і контролю грошових ресурсів і фінансових результатів. Вона дозволяє структурувати дані про прогнозних і фактичних доходи, витрати, платежі та надходженнях. Бюджетування дозволяє враховувати специфіку роботи кожного підприємства і в перспективі дасть можливість знайти методичні підходи до оптимізації витрат при їх плануванні. Бюджет є ключовим інструментом системи управлінського контролю.

У сучасних умовах господарювання бюджетування стає основою планування - найважливішої функції управління. Вся система внутрішньофірмового планування повинна будуватися на основі бюджетування, то Тобто всі витрати і результати повинні мати строго фінансове, краще - грошове вираз. Бюджетний процес використовується для досягнення двох основних цілей - планування і контролю. Однією з головних функцій бюджетування є прогнозування - фінансового стану, ресурсів, доходів і витрат.

У найзагальнішому вигляді призначення бюджетування полягає в тому, що це основа:

- планування і прийняття управлінських рішень;

- оцінки всіх аспектів фінансової спроможності;

- зміцнення фінансової дисципліни і підпорядкування інтересів окремих структурних підрозділів інтересам компанії в цілому й власникам її капіталу.

Центральною ланкою бюджетування є бюджет - кількісне вираження плану в натуральних і грошових вимірниках.

Бюджет - кількісно деталізований план діяльності організації в цілому і окремих її сегментів, спрямований на досягнення цілей організації. Основним аспектом бюджетування є те, що мова йде про спрямованість бюджетів в майбутнє. Минуле в системі планування не має цінності, досягнуті результати служать лише орієнтирами при формуванні системи планових показників і базою для можливих порівнянь.

Бюджети прийнято ділити на операційні та фінансові. Якщо прийняти, що будь-який бюджет це план, то операційні або виробничі бюджети характеризують різні аспекти господарської діяльності - виробничу, збутову, постачальницьку, економічну.

Впровадження бюджетної системи забезпечує набір певних управлінських функцій. Перша з функцій бюджетних систем - планування діяльності підприємства. Ця функція зводиться до формування основного бюджету підприємства, що відображає постачальницькі, виробничі, збутові, фінансові та інвестиційні процеси його діяльності в їх взаємозв'язку і взаємообумовленості, на базі прийнятих облікових концепцій. Ця функція призначена для координації різних операцій (Дій) щодо досягнення цілей компанії.

Завдяки реалізації цієї функції пов'язуються різні аспекти діяльності підприємства, узгоджуються обсяги матеріальних, фінансових і трудових ресур...


Страница 1 из 14Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок