Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Авиация и космонавтика » Полтавська обласна гравіметрічна обсерваторія

Реферат Полтавська обласна гравіметрічна обсерваторія

МІНІСТЕРСТВО освіти и науки,молоді та спорту України

Полтавський національнийпедагогічний університет імені В. Г. Короленка

Доповідь на тему:

В«Полтавська обласна гравіметрічнаобсерваторія В»

Підготувала магістранта

фізико-математичного факультету

Прудка І. І.

Викладач: проф. Руденко О. П.

Полтава-2011


Полтавщинанедаремно займає Одне з провідніх місць у Світі по кількості знаменитих людей,які увійшлі у Світову Скарбниця. Кож Полтава славитися створенням Полтавськоїобласної гравіметрічної обсерваторії очолюваної членом Української Академіїнаук О. Я. Орловим та депутатом Верховної ради УРСР, заслужений діячем науки З.М. Аксентьєвою.

Отже, звернемосядо Історії Створення Полтавської обласної гравіметрічної обсерваторії.

Обсерваторіязнаходится на північній околіці Полтави, де натиск Міста зупінено заповіднімполем Полтавського бою.

В«Було ДоситьВагом міркування на Користь того, щоб організуваті гравіметрічні спостереженнясамє в Полтаві. Праворуч в тому, Що про твердість земли и про ступінь їїпіддатлівості можна судить не Ліше з місячно-Сонячних змін сили тяжіння, альокож и по тому періоду, з яким змінюється широта Місця. Полтава Була особливоЗручний для широтних спостережень, оскількі на її паралелі в зенітікульмінувалі Дві Яскраві зенітні зірки: альфа Персея и ен Великої Ведмедіці,доступні для спостереження вдень и Вночі, з допомог телескопа. Таким чином, вПолтаві Було легко и Зручний об'єднати два види спостережень: шіротні игравіметрічні, які взаємно доповнювалі Одне одного. В»так писав у Свій годину О. Я.Орлов про заподій Вибори Місця для Нової обсерваторії.

Обсерваторіязасновалося в 1926 году відомім вчених в Галузі астрономії и геофізікі, членомУкраїнської академії наук з 1919 року, членом-кореспондентом АН СРСР з 1927року, членом АН СРСР з 1939 року, академіком Олександром Якович Орловим(1880-1954). З 1964 року вон є філіалом Інституту геофізікі імені С. І..Суботіна Національної академії наук України. У назві В«гравіметрічнаВ»відображено Один з головного напрямків наукових досліджень обсерваторії -Вивчення сили тяжіння. На годину Заснування обсерваторії Серед спеціалістів вжепанували думка, Що гравіметрічні Дослідження можут дива ефективного Засобарозвідкі корисностей копалин.

Для вімірюваннясили тяжіння з Дуже скроню точністю корістуються спеціальнімі приладами -маятниками або гравіметрамі.

Перше Завдання , його призначення та Було поставленихБл обсерваторії перед колективом, полягло у створеннігравіметрічної карти України .

Для Створеннягравіметрічної карти України дерло за все необхідно здобудуть Еталон Значенняпріскорення g для Полтавськоїобсерваторії. З цією метою тут було Визначіть силу тяжіння відносногравіметрічніх пунктів СРСР, які раніше булі порівняні з пунктом у Потсдамі(Німеччіна) - центром європейськіх гравіметрічніх вімірювань.

До 1938 рокуневеликий на тій годину колектив Полтавської обсерваторії виконав велічезній обсягахробіт з гравіметрічної зйомки України. У результаті чисельність експедіцій, якіпроводити в цею Період, пріскорення сили тяжіння булі візначені Майже в 500пунктах на площі, Що перевіщувала 600 тис.. км. кв .. Гравіметрічна карта УкраїниБула створі и передана геологічнім організаціям для практичного Використанняи подальшої деталізації.

За Останні рокиістотно розшірілася тематика наукових досліджень обсерваторії, окрім того,традіційні за тематикою проблеми стали вірішуватіся з використаних новихСучасний методів: лазерна локація супутніків земли та глобальна системавизначення місцеположення (ГВСМ). Ці методи забезпечуються точність на кількапорядків вищу, Ніж Оптичні телескопи та астролябії.

З 1994 року наспостережній базі обсерваторії у селі Степанівка Почаїв функціонуваті вЕкспериментальний режімі станція ЛД-2к для лазерної локації штучних супутніківЗемли. Одночасно проводитися модернізація цього лазерного далекоміра.

Для реалізації ГСВМв обсерваторії створі мережа з чотірьох спостережніх пунктів. У жовтні 1999року на ціх пунктах Головне управління геодезії, картографії та кадаструУкраїни здійсніло дерло кампанію з вісокоточного визначення їхніх координат. Цедозволити включіті дані пункти до ГВСМ - мереж державного та міжнародногорівнів, прив'язати астрономічні інструменти обсерваторії до відповідніх системкоординат.

В обсерваторіїрозроблено концепцію комплексних астрономічніх, геодезичних та геофізічніхспостережень в одному пункті для досліджень з геодінамікі. Згідно з нею наспостережній базі в селі Степанівка створюється комплексна станція, депланується проводитись спостереження лазерно-локаційні, астрономічні,гравіметрічні, нахіломірні, вісотомірні та ГСВМ.

Радіоастрономічніспостереження в Полтавській гравіметрічній обсерваторії стали можливости післяспорудження у 1991 году селі Степанівка Під Полтавою радіотелескопу УРАН-2(Український Радіоінтерферометр Академії Наук). За Досягнення у роботі поСтворення радіотелескопа УРАН-2 Працівники Полтавської обсерваторії В. Г.Булацев и А. І.. Юраженко удостоєні Державної премії України в Галузі науки итехніки.

У свою Черга,радіотелескоп УРАН-2 є складовою Частина радіоінтерферометрічного комплексу знаддовгою базою, Який Складається з 5 антенних систем: УТР-2 (с. Волохін ЯрПоблизу Харкова, Радіоастрономічній інститут НАН України), УРАН-1 (м. ЗміївХарківської області, радіоастрономічній інститут НАН України), УРАН-3 (м. ШацькВолинської області, Фізико-механічний інститут НАНУ), УРАН-4 (поблизу ОдесРадіоастрономічній інститут НАНУ). За розмірамі антена УРАН-2 посідає другеМісце в Світі після українського декаметрового телескопа УТР-2.

На качанах 2001року введена в дію и друга черга цього радіотелескопа. Тепер за Своїми технічнимипараметрами в інтерферометрічному режімі вон має значний роздільну Кутовогоздатність та скроню чутлівість. З 2001 року обсерваторія веде регулярні GPS-спостереження в рамках міжнародноїМережі таких спостережень.

За роки свогоіснування Полтавська обласна гравіметрічна обсерваторія зроб Вагомий Внесоку Розвиток науки про Землю, у Вирішення потреб народного господарства Країни.

Основні напряминаукової діяльності Полтавської гравіметрічної обсерваторії на майбутнє:

1)Вивченняобертового руху земли та пов'язаних з ним геодінамічніх явищем методами космічноїгеодезії та оптічної астрономії;

2)Вивченнядінамікі земної кору та сили тяжіння на сонові геодезичних та геофізічніхспостережень;

3)ГеофізічніДослідження з проблеми прогнозу землетрусів;

4)Вивченняджерел космічного радіовіпромінювання у декаметровому діапазоні радіохвіль.

ОлександрЯкович Орлов - Бл Полтавської обсерваторії

гравіметрічнаобсерваторія радіотелескоп тяжіння

О. Я. Орловнародився 25 березня (за старим стилем) 1880 року в м. Смоленськ, БУВТринадцята дитиною в родіні бідного священика. У 1898 году Закінчив гімназію вм. Воронежі и в тому ж году вступивши до Петербурзького універсітету.

Після цього позакінченню курсу навчання у 1902 году, ВІН БУВ залишенню при універсітеті и натри роки поїхав за кордон для підготовкі до професорсько звання.

Спочатку молодийвчений залішівся в м. Паріжі, щоб послухаті Лекції в Сорбоні, потім переїхав доМіста Лунд (Швеція), де займався небесною механікою Під керівніцтвом професораШарльє, и Закінчив свою закордонну подорож у Геттінгенському універсітету, деПрацював по сейсмології у професора Віхерта.

Обернувшись наБатьківщину, О. Я. Орлов активно взявши участь у Науковій и організаційнійдіяльності, йому доручають Керівництво Юр'ївською обсерваторією, де у 1907 годуВІН провів серію спостережень на Зеніт-телескопі в Пулковській обсерваторії. Ціспостереження віявілісь корисностей для Орлова, коли ВІН пізніше почав працюватіпо аналізу широтних спостережень.

Із Пулковськоїобсерваторії О. Я....


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок