Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Авиация и космонавтика » Товарна реклама як елемент маркетингових комунікацій

Реферат Товарна реклама як елемент маркетингових комунікацій

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа

Вищої професійної освіти

"Камська державна інженерно-економічна академія"

Кафедра: "Маркетингу та менеджменту"

Контрольна робота

З дисципліни: "Маркетинг"

На тему:

"Товарна реклама як елемент маркетингових комунікацій".

Виконав:студент групи № 4146-с

МухамадіеваАйгуль Ільдаровна

Заліковакнижка № 4061184

Перевірив:Банцарева Людмила Федорівна

р. Набережні Челни 2007


Зміст

3

1. Загальна характеристика реклами ............................................... ............... 5

2. Стадії і функції реклами .............................................. ........................ 7

3. Планування і бюджет реклами .............................................. ............ 11

18

Список використаної літератури ............................................ ............ 19


Введення

В основі слова "маркетинг" лежить поняття "ринок", т. е церинкова діяльність.

Маркетинг - вид діяльності спрямований на задоволенняпотреб і потреб людей посредствам обміну. Головна мета маркетингу:задоволення потреб і отримання прибутку продавцем. Головний принцип:виробляти і продавати все, що користується попитом і може бути продана.

Маркетингова комунікація - діяльність, сукупністьзасобів і конкретні дії з пошуку, аналізу, генерації і розподілуінформації, значимої для суб'єктів маркетингових відносин.

Як діяльність це перш за все комунікаційна політика,особлива функція виробника, посередника або споживача, що визначається йогомотивами, інтересами, установками, відносинами і конкретними цілями.Сучасний акцент в ній ділиться на формуванні, підтримці та розвиткудовгострокових партнерських відносин на основі знання один одного, поваги один доодному і націленості на взаємну вигоду.

Як сукупність засобів це комплекс змісту, носіїві способів передачі маркетингової інформації, що дозволяє здійснюватиінформаційні зв'язки, контакти у вигляді реклами, відносин з громадськістю,прямого маркетингу та змішаних видів. Сучасне ефективне напрямокформування такого комплексу - інтегровані маркетингові комунікації,комунікаційний менеджмент.

Традиційно в комплекс маркетингових комунікацій входять:

Реклама;

Public relations ("паблісіті" - зв'язки з громадськістю);

Особисті контакти;

Комплексні форми;

Бренд і брендинг.

Реклама - це звернення до споживачів в різних формах зметою привернути його увагу до товару підприємства для того, щоб підняти нанього попит. Об'єктом реклами може бути і подія і ідеї.


1. Загальнахарактеристика реклами

За целее реклама може бути інформаційною переконуючої(Зробити вибір на користь якогось товару чи фірми) і нагадує. Рекламніповідомлення повинні бути правдивими, такими, що запам'ятовуються, цікавими, коректними. Вкожній рекламі є девіз, лозунг, який називається слоган. Засіб рекламиназивається медіа, до них відносяться: газети, журнали, телебачення, Інтернет. Рекламирозміщуються на щитах, стендах, транспорті, може видаватися у вигляді брошур,буклетів, плакатів, листівок.

Провідне ланка в маркетинговій комунікативної діяльностізавжди представляла і продовжує представляти реклама. Відразу після другоїсвітової війни споживання реклами на душу населення в США становилаприблизно 25 $ на рік, сьогодні її "пропозицію" зросла у вісім разів.Сукупні витрати на рекламу у світі на початку XXI століттяоцінюються фахівцями по-різному - від 450 млрд. до 1 трлн. в рік. Частка вРосії становить трохи - близько 2 млрд. $. Для порівняння: найбільший в світірекламодавець американська компанія Procter & Gamble, яка усвідомлено реалізує стратегію не якості, акількості реклами, має річний рекламний бюджет, що перевищує 3,1 млрд. $. ВСША на одного споживача щодня обрушується потік більш ніж з двох тисячрекламних повідомлень, а на маркетингові комунікації (тобто на комплекснурекламно-інформаційну діяльність у ринковому середовищі) щорічно витрачається близько600 млрд. $ - майже вдвічі більше, ніж на оборону.

На тлі загальносвітового скорочення ринку реклами на 5%, вШвейцарії рекламні витрати, навпаки, за рік збільшилися на 5%. Нідерландизаймають шосте місце в світі по витратах на рекламу на душу населення. НаЯпонію доведеться 9% загальносвітових рекламних витрат, і очікується, що пожвавленняекономіки тут надасть позитивний ефект на рекламну ситуацію у всьому світі.

Реклама не просто інформує потенційних споживачів провластивості і якості пропонованих товарів і послуг і тим більше не водимо посвоєї функції до монологу, вихваляє фірму і її продукцію. Реклама повиннавикликати відгуки клієнтів на отримані ними повідомлення, впливати на прийнятірішення з питань покупки, стимулювати споживчий попит.

Ось один із прикладів недавнього часу, що характеризує рольреклами. Французька група Pernjd Ricard в червні 1998р. придбала за 130 $ млн. Єреванськийконьячний завод. Французи зобов'язалися протягом 10 років не змінювати товарні знакиі сама назва Єреванського коньячного заводу. Характерно, що при скромномуобіцяному обсязі інвестицій для оновлення устаткування і розвитку збуту,заплановані новими господарями інвестиції в рекламу повинні скласти 10-15млн. $ на протязі п'яти років, - адже продукція заводу буде просуватися на ринкиАзії, США, Німеччини, Англії, ПАР і ще ряду країн з численної вірменськоїдіаспорою.

Теорія і практика реклами - це самостійна, вельмирозгалужена система знань і прийомів дій, що характеризує механізми нетільки економіко-господарської діяльності, а й політичної,ідейно-психологічної, духовного життя суспільства, різних його верств, особистості.Пішло в минуле демонстративно ідеологізоване розуміння реклами нашимифахівцями лише як системи стимулювання "запланованогомарнотратства ", витонченого" маніпулювання потребами "людей,організації "примусового споживання", аморальних методів впливу нанесвідоме в людській психіці і т.п. Не заперечуючи наявність цих елементівв західній рекламі, важливо виділити її прогресивні риси, без якихнеможливий успіх маркетингу.

Відповідно до визначення, даного Американськоїмаркетинговою асоціацією, реклама - це будь-яка форма неособистого представлення іпросування ідей, товарів чи послуг, оплачувана точно встановленимзамовником. Оплачуваності відокремлює рекламу від популяризації - безкоштовнихсприятливих згадок про товари і послуги. Чіткість встановлення замовникареклами відділяє її від пропаганди, джерело якої часто буває досить важковизначити. Неособистий характер представлення товару або послуги відокремлюєрекламний засіб їх просування від особистого продажу. Об'єктами реклами виступаютьне тільки товари як речові цінності, але й ідей, послуги - банків,страхових компаній, залізниць, пралень і т.п.

2. Стадії і функції реклами

Необхідність реклами зумовлена ​​тим, що продукт,вироблений для продажу, може стати товаром і реалізовуватися в сферізвернення, тільки якщо він попередньо сприйнятий споживачем "ідеально, яквнутрішній образ, як потреба, як спонукання і як мета "[1].Реклама здійснює три основні функції - інформативну, побуждающую істабілізуючу.

Інформативна функція реклами полягає в тому, сто рекламазнайомить потенційних споживачів з особливостями якостей, конструкцій,можливостями використання, перевагами того чи іншого продукту або послуги,зі стратегією, політикою і успіхами фірм-виробників, застосовуваними нимитехнологіями, ноу-хау.

Інформативна функція реклами тісно взаємодіє зспонукає функцією, основний зміст якої пов'язано з впливом наемоційні і розумові процеси людини, на формування і розвиток йогопотреб, на процеси прийняття рішень. Реклама, реалізуючи цю функцію,переконує людину купити товар, оскільки це відповідає його потребам.

Стабі...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок