Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Авиация и космонавтика » Основні види банківськіх операцій

Реферат Основні види банківськіх операцій

Контрольнаробота

Зпредмету "Банківські Операції"


Завдання 1Тести: Забезпечення фінансової стійкості комерційного банку

1. Порядоквідрахувань у резервний фонд комерційного банку та Його Використаннявстановлюються:

а)Загальна Зборів акціонерів банку;

б) Зборів НЕменше 40% акціонерів банку;

в) Зборів НЕменше 51% акціонерів банку;

г) Зборів НЕменше 70% акціонерів банку.

2. Резервний фондповінні формуваті ВСІ комерційні банки в розмірі:

а)10% від суми отриманого прибутку;

б)8% від суми отриманого прибутку;

в) 5% від сумиотриманого прибутку;

г) 2% від сумиотриманого прибутку.

3. ПорядокФормування та нормативи відрахувань до резерву для вiдшкодування можливости Втратаза кредитними операціямі банку встановлюється:

а) КабінетомМіністрів України;

б) ВерховноюРадою;

в) Національнімбанком України;

г) Немаєправільної відповіді.

4. Комерційнібанки формують резерв для Відшкодування можливости Втрата від дебіторськоїзаборгованості. Порядок Формування та Використання такого резервурегламентується:

а) КабінетомМіністрів України;

б) ВерховноюРадою;

в) Національнімбанком України;

г) Немаєправільної відповіді.

5. Комерційнібанки формують резерв для покриття можливости збіткiв, Що можут буті завдані врезультаті його:

а) операційноїдіяльності;

б) кредитноїдіяльності;

в) відповіді а іб;

г) Немаєправільної відповіді.

6. Комерцiйнібанки зобов'язані створюваті резерви для вiдшкодування можливости Втрата:

а) за основніБорг (без процентiв та комiсiй);

<p> б) за всiмавидами Надання кредитів у національній та iноземнiй валютах;

в) за наданнідепозити, кредити іншім банкам, суб'єктам господарювання (овердрафт, врахованіВекселі, факторингові Операції, фінансовий лізинг), надані гарантіії тапоручительства;

г) ВСІ відповідівірні.

7. Чи нестворюється резерву для покриття можливости збіткiв:

а) за бюджетнікредитами;

б) за кредитамиМіж установами в сістемі одного комерційного банку;

в) за депозитамиМіж установами в сістемі одного комерційного банку;

г) ВСІ відповідівірні.

8. Комерцiйнійбанк здiйснює оцiнки фiнансова стану позичальника и перспективи поверненнякредітів та депозітів перед наданням йому кредиту чи депозиту, а в подалі -

а) щотижнева;

б) щомісячно;

в) Щоквартально;

г) щорічно.

9. Дляздiйснення оцiнки фiнансова стану позичальника - Юридичної особини комерцiйнійбанк має враховуваті Такі економічні Вінницький національний Його дiяльностi:

а) обсягахреалiзацiї; прибутки та збитки;

б)рентабельнiсть; лiквiднiсть; собівартість продукції.

в) грошовiпотоки (рух коштiв на Рахунка позичальника); склад та дінамiкадебiторсько-кредіторської заборгованостi;

г) ВСІ відповідівірні.

10. Комерційнийбанк вікорістовує для оцінкі фінансового стану позичальника - Юридичної особиТакі коефіцієнті:

а) коефіцієнтіЗагальної ліквідності, абсолютної (термінової) ліквідності;

б) коефіцієнтавтономності;

в) коефіцієнтманевреності Власного коштів;

г) ВСІ відповідівірні.

Відповіді: 1 -а); 2 - в), 3 - в); 4 - в); 5 - в); 6 - г); 7 - г); 8 - в); 9 - г); 10 - г)


Завдання 2Тести: Операції банків з іноземною валютою

1. Валюта, вякій встановлюється ціна контракту - ції

а) валюта ціні;

б) валютаплатежу;

в) валютарозрахунку;

г) Немає вірноївідповіді

2. Валюта, вякій здійснюється платіж - ції

а) валюта ціні;

б) валютаплатежу;

в) валютарозрахунку;

г) Немає вірноївідповіді

3. Прямекотірування - ції

а) визначеннякількості іноземної валюти, Що віражається в одиниці національної валюти;

б) визначеннякількості національної валюти за одиницю іноземної);

в)співвідношення Між двома валютами, його призначення та віпліває з курсів ціх валют до третьоївалюті;

г)встановлення валютних курсів

4. Непрямийкотірування - ції

а) визначеннякількості іноземної валюти, Що віражається в одиниці національної валюти;

б) визначеннякількості національної валюти за одиницю іноземної);

в)співвідношення Між двома валютами, його призначення та віпліває з курсів ціх валют до третьоївалюті;

г)встановлення валютних курсів

5. Інкасо - ції

а)співвідношення Між двома валютами, його призначення та віпліває з курсів ціх валют до третьоївалюті;

б)Операція банку з виконан доручення клієнта по переведенню грошей в Інший(Зарубіжній) банк для виконан Його грошових зобов'язань;

в)Банківська Операція по стягнених грошових коштів з платника на Користьодержувача на підставі письмово доручення последнего з наданням відповідніхдокументів;

г) Немає вірноївідповіді.

6. Існує два видиінкасо:

а) Фінансове икомерційне;

б) чисте иДокументарні;

в)проти платежу и проті акцепту;

г) Немає вірноївідповіді.

7. Інкасоозначає Операції, здійснювані банками на підставі одержаних інструкцій здокументами з метою:

а)одержания акцепту або платежу залежних від угідь;

б) відачікомерційніх документів проти акцепту або проти платежу;

в)відачі документів на інших умів;

г) ВСІ відповідівірні.

8. Залежних відступенів забезпечення платежу для продавця документарні Акредитиви поділяютьсяна:

а)безвідзівні, відзівні;

б)непідтверджені, Підтверджені;

в) відповіді а іб

г) Немає вірноївідповіді.

9. Виручкарезідентів в іноземній валюті підлягає зарахування на їхні валютні Рахунка вуповноважених банках у Терміни виплати заборгованості, зазначені в контракті,альо НЕ пізніше:

а) 14 календарнихднів з дати митного оформлення продукції, Що експортується.

б) 30 календарнихднів з дати митного оформлення продукції, Що експортується.

в) 60 календарнихднів з дати митного оформлення продукції, Що експортується.

г) 90 календарнихднів з дати митного оформлення продукції, Що експортується.

10. Відзівнійакредитив -

а) дозволяєіноземному покупцеві, навіть після відвантаження товарів, Изменить чі відмінітіцею акредитив без попередня Повідомлення експортера;

б) Може бутізміненій чі відміненій Тільки після Отримання Згідно Всіх сторін цьогоакредитива;

в) цезобов'язання двох банків (один з якіх, Як правило, знаходится в Країніекспортера, а Інший - у Країні покупця);

г) означає, Щобанк експортера обмежується Тільки повідомленням експортера про Відкриттяакредитива и платити Тільки в тому випадка, ЯКЩО банк імпортера перерахує йомувідповідну суму.


Завдання 3Тести: інвестиційні банківськіОперації

1. Долябанків в інвестіційному процесі Може здійснюватіся за напрямами:

а) задопомог механізмів фондового ринку;

б)за допомог механізмів середней та довгострокового Кредитування;

в)за допомог механізму довгостроковогоКредитування;

г) відповіді а)и б)

д) Немаєправільної відповіді

2. Головноюметою Якого інвестіційного банківського портфелю є вкладень коштів в Ціннінапер новоствореніх компаний, вартість якіх на момент придбання єнедооціненою?

а) портфельризикованості Капіталу;

б) портфельзростанню;

в) портфельдоходу;

г) збалансованийпортфель.

3. Оберітьнегатівні Сторони участі комерційніх банків в інвестіційному процесі Ізніжченаведеніх:

а) сприянняконкуренції Між учасниками фондового ринку;

б) збитки банківот Зміни курсової вартості цінніх паперів або Невдалий їх розміщення приемісії цінніх паперів;

в) діверсіфікуєактівів банку через вкладень коштів у Цінні папери.

г) відповіді а) -в).

4. Чі вірневизначення: Інвестиції - ції витрат...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок