Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Авиация и космонавтика » Народження Всесвіту

Реферат Народження Всесвіту

Зміст

Введення

Глава 1. Освіта Всесвіту

1.1Перші моделісвіту

1.2 Перегляд теорії раннього Всесвіту

Глава 2. Будова Галактики. Види Галактик

Висновок

Список використаної літератури


Введення

Немає нічого більш хвилюючого, ніжпошуки життя і розуму у Всесвіті. Унікальність земної біосфери ілюдського інтелекту кидає виклик нашої віри в єдність природи. Людинане заспокоїться, поки не розгадає загадку свого походження. На цьому шляхунеобхідно пройти три важливі ступені: дізнатися таємницю народження Всесвіту, вирішити проблемупоходження життя і зрозуміти природу розуму. [4, c.56]

Представлена ​​робота присвячена теміВ«Народження ВсесвітуВ». Піднімаючись сходами прогресивного розвитку, людиназнову і знову повертається до цього питання і намагається відповісти на нього з точкизору сучасних знань.

Вданому рефераті розглянуті питання виникнення та еволюції Всесвіту. Всесвіт- Це весь існуючий матеріальний світ, безмежний в часі іпросторі і нескінченно різноманітний за формами, які приймає матерія впроцесі свого розвитку. Частина Всесвіту, охоплена астрономічнимиспостереженнями, називається Метагалактика, чи нашій Всесвіту. Розміриметагалактики дуже великі: радіус космологічного горизонту становить 15-20млрд. світлових років. З еволюцією структури Всесвіту пов'язано виникненняскупчень галактик, відособлення і формування зірок і галактик, утворенняпланет і їх супутників. Сама Всесвіт виник приблизно 20 млрд. років тому зякогось щільної і гарячої проторечовини. [4, c.57]

Актуальністьсправжньої роботи обумовлена, з одного боку, великим інтересом до темиВ«Народження ВсесвітуВ» у сучасній науці, з іншого боку, її недостатньоюрозробленістю, а також увагою до Всесвіту в сучасному світі.Теоретичне значення вивчення проблеми В«Народження ВсесвітуВ» полягає втому, що обрана для розгляду проблематика знаходиться на стику відразукількох наукових дисциплін. Метою дослідження є вивчення теми з точкизору вітчизняних та зарубіжних досліджень з подібною проблематики. Врамках досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання:

1.Ізучітьтеоретичні аспекти і виявити природу походження Всесвіту.

2.Сказати про актуальність в сучасних умовах.

3.Обозначітьтенденції розвитку тематики В«походження ВсесвітуВ»; Робота маєтрадиційну структуру і включає в себе вступ, основну частину, що складається з2 розділів, висновок і бібліографічний список. У вступі обгрунтованаактуальність вибору теми, поставлені мета і завдання дослідження, охарактеризованометоди дослідження і джерела інформації. Глава перша розкриває загальніпитання: історичні аспекти В«походження ВсесвітуВ». Визначаються основніпоняття, обумовлюється актуальність звучання питань В«Народження ВсесвітуВ». Вчолі другої розглянуті будова і види галактик. За результатами дослідженнябув розкритий ряд проблем, що мають відношення до аналізованої темі, і зробленівисновки про необхідність подальшого вивчення стану питання. Таким чином,актуальність даної проблеми визначила вибір теми роботи, коло питань ілогічну схему її побудови. Джерелами інформації для написання роботипослужили базова навчальна література, фундаментальні теоретичні працінайбільших мислителів у розглянутій області, таких як: Архіпкін В.Г.,Тимофєєв В.П., Вонсовський С.В., Протодьяконов М.М., Герловін, результатипрактичних досліджень видних вітчизняних авторів, статті та огляди успеціалізованих та періодичних виданнях, присвячених тематиці В«НародженняВсесвіту В», довідкова література, інші актуальні джерела інформації.


Глава1. Освіта Всесвіту

Існуєточка зору, що з самого початку проторечовина з гігантською швидкістю почалорозширяться. На початковій стадії це щільне речовина розліталася на всіхнапрямках і являло собою однорідну вируючу суміш нестійких,постійно розпадаються при зіткненні частинок. Остигаючи і взаємодіючипротягом мільйонів років, вся ця маса розсіяного в просторі речовиниконцентрувалася у великі і малі газові освіти, які протягомсотень мільйонів років, зближуючись і зливаючись, перетворювалися на величезні комплекси.У цих комплексах, у свою чергу виникали більш щільні ділянки - тамзгодом і утворилися зірки і навіть цілі галактики.

Врезультаті гравітаційної нестабільності в різних зонах галактикможуть сформуватися щільні "протозоряні утворення" з масами, близькими домасі Сонця. Процес стиснення буде прискорюватися під впливомвласного поля тяжіння. Процес цей супроводжує вільне падіння частинокхмари до його центру - відбувається гравітаційне стиснення. У центрі хмариутворюється ущільнення, що складається з молекулярного водню і гелію. Зростаннящільності і температури в центрі приводить до розпаду молекул на атоми, іонізаціїатомів і утворення щільного ядра протозірки.

Існуєгіпотеза про циклічність стану Всесвіту. Колись виникнувши з надщільногозгустка матерії, Всесвіт, можливо, вже в першому циклі породив усередині себемільярди зоряних систем і планет. А потім Всесвіт починає прагнути дотого стану, з якого починалася історія циклу. Врешті-решт речовинаВсесвіту повертається в первинний надщільний стан, знищивши всежиття, що трапилася на шляху. І так повторюється кожного разу, в кожному циклі напротягом вічності.

Допочатку 30-х років ХХ ст. склалася думка, що головні складові Всесвіту -галактики, кожна з яких в середньому складається з 100 млрд. зірок. Сонцеразом з планетної системою входить в нашу Галактику, основну масу зірокякої ми спостерігаємо у формі Чумацького Шляху. Окрім зірок і планет, Галактикамістить значну кількість розріджених газів і космічного пилу.

Кінцевий абонескінченний Всесвіт, яка у неї геометрія - ці і багато інших питаньпов'язані з еволюцією Вселеної, зокрема із спостережуваним розширенням. Якщошвидкість "розльоту" галактик збільшиться на 75 км/с на кожен мільйон парсек, тоекстраполяція до минулого приводить до дивного результату: приблизно 10-20млрд. років тому весь Всесвіт був зосереджений в дуже маленькій області.Багато вчених вважають, що в той час густина Всесвіту була така ж, як уатомного ядра: Всесвіт був однією гігантською "ядерною краплею". Заякихось причин ця "крапля" прийшла в нестійкий стан і вибухнула.Наслідки цього вибуху ми спостерігаємо зараз як системи галактик. При даній оцінцічасу утворення Всесвіту передбачалося, що спостережувана нами заразкартина розльоту галактик відбувалася з однаковою швидкістю і в скільки завгоднодалекому минулому. А саме на такому припущенні і заснована гіпотеза первинногоВсесвіту - гігантської "ядерної краплі", що прийшла в стан нестійкості. В даний часкосмологи припускають, що Всесвіт не розширявся "від крапки до крапки", а якби пульсує між кінцевими межами густини. Це означає, що в минуломушвидкість розльоту галактик була меншою, ніж зараз, а ще раніше системагалактик стискалася, тобто Галактики наближалися один до одного з тим більшоюшвидкістю, ніж більша відстань їх розділяла. Сучасна космологіярозташовує ряд аргументів на користь картини "пульсуючого Всесвіту". Такіаргументи носять чисто математичний характер; найголовніший з них -необхідність обліку реально існуючої неоднорідності Вселеної. Вирішитипитання, яка з двох гіпотез справедлива, ми зараз не можемо. Буде потрібновеличезна робота, щоб вирішити цю одну з найважливіших проблем космології. [2, c.33-45]

1.1 Перші моделі світу

Сучасна космологіявиникла на початку ХХст. після створення релятивістської теорії тяжіння. Першарелятивістська модель, заснована на новій теорії тяжіння і що претендує наопис всього Всесвіту, була побудована А. Ейнштейном у 1917р. Однак вонаописувала статичний Всесвіт і, як показали астрофізичні нагляди,виявилося невірною. У 1922-1924 рр..радянським математиком А.А. Фрідманом були запропоновані загальні рівняння дляопису всього Всесвіту, змінного з часом. Зоряні ...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок