Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Авиация и космонавтика » Астрономічні основи літочислення

Реферат Астрономічні основи літочислення

План

Введення

1.Деякі відомості з астрономії

2.Головні одиниці виміру часу: доба, місяць, рік

3.Виникнення і розвиток способів вимірювання часу. Сучасна служба часу

Висновок

Списоклітератури


ВСТУП

Однією з найважливіших умов роботи повідновленню закономірного процесу розвитку людського суспільства єточна датування історичних подій. На ранніх стадіях розвитку історичноїнауки цього питання не надавали великого значення. Без перевірки за істиннідані приймали ті, які значилися в джерелах, а якщо вони вказувалися встарих системах літочислення, то їх дуже приблизно переводили насучасні.

Поступово з'ясувалося, що точна датуванняподій-справа не настільки проста, як це могло здаватися. Майже у кожного народубула не тільки своя календарна система, але й своя вихідна точкавремясчісленія. Для того, щоб точно перекласти дати, виражені в джерелах,на сучасну систему відліку часу потрібна велика попередня робота.


1. Деякі відомості з астрономії

Час-одна з форм існування матерії. Мирідко згадуємо це визначення. Повсякденне сприйняття часу здається такимприродним, що не вимагає роздумів. А разом з тим, кажучи словами академікаА. Є. Ферсмана, "важко уявити собі більш просте і разом з тимбільш складне поняття, ніж час ... ". Розвиток суспільства, всі явищанавколишнього світу, наші дії і вчинки-все протікає в часі.Сучасне життя, процеси нашого розвитку і пізнання немислимі без вимірюваннячасу.

Вимірювати час можна за допомогою будь-яких періодичноповторюваних явищ природи, але найбільш зручними для цього є видимічергування у взаєморозташуванні небесних світил і Землі. Щоб зрозуміти, якимчином ці зміни пов'язані із рахунком часу, необхідно згадати деякіз відомостей астрономії.

Сучасна наука дає уявлення про істиннірозмірах нашої сонячної системи, про її місце у Всесвіті. Однак при простомуспостереженні всі небесні тіла виглядають однаково далекими, як би розташованимина внутрішній поверхні величезного кулі-небесної сфери, що оточує Землю.Абстрактне поняття "небесна сфера" використовується в астрономії. Прицьому, оскільки спостерігачеві відкрита тільки половина сфери, існує умовнийїї поділ на видиме і невидиме півкулі.

Підставою півсфери служить умовна площина,обмежена лінією горизонту. Перпендикуляр, відновлений в місціспостереження до площини горизонту, перетинає небесну сферу у точці, іменованоїзенітом.

Обертання Землі навколо осі з заходу на східпризводить до видимого обертанню всієї небесної сфери в протилежному напрямку навколоумовної осі світу, паралельної земної осі.

Точки умовного перетину осі світу і небесноїсфери називаються полюсами світу. На нашому малюнку представлений лише північнийполюс світу, який для жителів більшості територій північної півкулінашої планети ототожнюється з Полярною зіркою (а Малої Ведмедиці). Чим ближчедо земного полюсу буде розташовуватися спостерігач, тим більшою буде висотаПолярної зірки над горизонтом, а на північному полюсі вона стоїть в зеніті.Отже, по висоті полюса світу над горизонтом але виміряти широту дляточки спостереження.

Лінія, залишена на земній поверхні умовнопроведеної площиною через точку спостереження і земну вісь, називається земним меридіаном.Лінію, умовно проходить через астрономічну обсерваторію в Грінвічі(Англія), вважають нульовим, або початковим, меридіаном. Положення спостерігачащодо початкового меридіана характеризується довготою, тобто кутом міжуявними площинами гринвичского меридіана і меридіана місця спостереження.Довгота вимірюється в градусах на захід і схід від нульового меридіана (від 0 до180 В°), або в годинах (від 0 до 12 годин).

Проекція земного меридіана на небесну сферуутворює небесний меридіан. Внаслідок удаваного обертання небесної сферинавколо осі світу (а в дійсності через обертання Землі навколо осі) кожнаточка на ній протягом доби двічі перетинає небесний меридіан. Такі моментиназиваються кульмінаціями. Проходження будь-якої зірки через небесний меридіан допівдень від північного полюса мірасчітается верхній її кульмінацією. Нижня їїкульмінація відбувається в північній частині меридіана і може бути нижче лініїгоризонту, тобто бути невидимою.

Земля, обертаючись навколо осі, одночасно рухаєтьсянавколо Сонця. З цією обставиною пов'язана низка явищ, що мають важливезначення для вимірювання часу.

Сонце поміщено в центрі небесної сфери, вісь світурозташована вертикально і розділена-по центру великим колом - небеснимекватором. Для земного спостерігача обертання Землі навколо Сонця. відзначаєтьсявидимим переміщенням Сонця на небесній сфері. Шлях Сонця серед зіроквідбувається протягом року по колу, іменованому екліптикою. Рухаючись вздовжекліптики, Сонце послідовно проектується на 12 сузір'їв, розташованихуздовж екліптики і складають так званий Зодіакальний пояс: Водолій, Риби,Овен, Телець, Близнюки, Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козеріг. Вкожному з зодіакальних сузір'їв Сонце знаходиться близько місяця.

Площина екліптики нахилена до площининебесного екватора під кутом 20 В°. Протилежні точки їх перетинів Сі Е називаютьсяточками весняного і осіннього рівнодень. У міжнародному календарі їмвідповідають дати близько 21 березня і близько 23 вересня. Точна прив'язка цихастрономічних моментів календарем неможлива через явища так званоїпрецесії - переміщення цих точок на небесній сфері за рахунок слабкого коливанняземної осі і пов'язаного з цим зміщення полюсів світу. Однак зміни,пов'язані з прецесією, незначні і не роблять впливу на рахунок земногочасу [1].

На екліптиці фіксуються ще дві з протилежних точкиА та Д: найпівнічніша - точка літнього сонцестояння (близько 22 червня) і самапівденна - точка зимового сонцестояння (близько 22 грудня).

Відомий добовий шлях руху Сонця на небеснійсфері неоднаковий, так як залежить від річного і добового обертання Землі.

Важливу роль в рахунку часу у багатьох народівграли і видимі зміни Місяця. Місяць, обертаючись навколо Землі, одночаснорухається і навколо Сонця. Оскільки Місяць світить тільки відбитим від Сонцясвітлом, її вигляд залежить від взаєморозташування Землі, Місяця і Сонця.

Рух Місяця навколо Землі є дужескладним. Обидва небесних тіла обертаються навколо спільного центру тяжіння іодночасно навколо Сонця. Тому для практичного виміру часукористуються не періодом обороту Місяця навколо Землі, а періодом видимого зверненьМісяця по відношенню до Сонця, тобто зміною місячних фаз. Цей період (від молодикадо молодика) проходить за 29,53 середніх сонячних діб і називаєтьсясинодичним місяцем [2].

2. Головні одиниці виміру часу: добу,місяць, рік

Люди дуже рано почали використовуватиастрономічні явища для вимірювання часу. Набагато пізніше вони зрозуміли, щоосновні одиниці такого вимірювання не можуть бути встановлені довільно, такяк залежать від певних астрономічних закономірностей.

Однією з перших одиниць виміру часу,природно, були добу, тобто той час, протягом якого Сонце, з'явившисьна небосхилі, "обходить" Землю і знову з'являється в первісній-Точці. Ділення доби на дві частини - денну і нічну полегшувало фіксацію цьоговідрізка часу. У різних народів час зміни доби пов'язувалося зі зміною дня іночі. Російське слово "доба" походить від стародавнього "сутикать",тобто з'єднує дві частини ціле, в даному випадку з'єднувати ніч і день, світло ітемряву. У давнину початком доби часто вважався схід Сонця (культ Сонця), умусульман-захід Сонця (культ Місяця), у наш час найбільш поширеноюкордоном між добами служить опівночі, тобто час, умовно відповідненижньої кульмінації Сонця на даній території.

Обертання Землі навколо своєї осі відбуваєтьсярівномірно, проте цілий ряд причин ускладнюють вибір критерію для точноговизначення доби. Тому існують поняття: зоряна доба, істиннісонячні і середні сонячні добу.

Зоряна доба визначаються проміжком часуміж двома послідовними верхніми кульмі...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок