Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Авиация и космонавтика » Фотографічні спостереження метеорних потоків

Реферат Фотографічні спостереження метеорних потоків

Фотографічніспостереження метеорних потоківВведення

Ясній темноївночі, спостерігаючи величну і неповторну за своєю красою панораму неба,всіяну тисячами зірок і срібний пояс Чумацького Шляху, можна помітити, якраптом безшумно швидко прокреслює небо яскрава В«падаюча зіркаВ». Це метеор.

Слово метеорпоходить від грецького В«метеоросВ», і дослівно означає явище вгорі. У 18столітті це слово означало будь атмосферне явище. Метеорами називали полярнісяйва, веселку, навіть грозу. Але поступово сенс цього поняття звузився, іметеорами стали називати В«падаючі зіркиВ».

Мета моєїроботи: освоїти фотозйомку метеорів і здійснити зйомку метеорних потоків(Оріоніди, Леоніди, Гемініди) з паралельними спостереженнями за програмами В«Загальнийогляд радіанта В»іВ« Рахунок В».


1. Загальнівідомості про метеори

1.1 Метеорив атмосфері Землі

В«Падаючізірки В», або метеори нічого спільного не мають із зірками. Зірки, як і нашеСонце, є величезними розпеченими газовими кулями і тільки черезвеличезних відстаней до них вони здаються нам світними точками.

Метеорнітіла входять до складу космічного міжпланетного речовини, що оточує Сонце.Метеорні речовина містить матеріал, з якого колись сформувалисяпланети, комети, астероїди. Завдяки нікчемним масам метеороідов, їх склад тафізико-хімічні властивості залишилися майже такими ж, як при утворенніпланетної системи. Метеорні тіла рухаються навколо Сонця по еліптичнихорбітах. Вторгаючись в атмосферу зі швидкостями від 11 до 72 кілометрів на секунду, метеорні тіло або метеороід нагрівається до кількох тисяч кельвінів,випаровуючись, вона яскраво світиться і незабаром припиняє самостійне існування.Світіння метеорів припиняється на висотах 70-80 кілометрів, так як вониповністю руйнуються. Плавлення і випаровування частинки відбувається настількишвидко, що весь процес руйнування триває долі секунди, рідше - кількасекунд. (Мал. 1)

Спостерігачевіметеори представляються різними за кольором, по яскравості, довжині, кутової швидкостіпольоту і загальному зовнішньому вигляду.

1.2Метеорні потоки

Метеорнітіла рухаються по еліптичних орбітах навколо Сонця. Розрізняють одиночніметеори (спорадичні) і метеорні рої. Коли Земля перетинає такий рій,метеори летять в атмосфері по майже паралельним шляхах і ми спостерігаємо метеорнийпотік. Завдяки тому, що метеорні явища відбуваються досить близько доспостерігачеві, вид метеорів і шляхи їх руху схильні перспективномуспотворення. В наслідок цього здається, нібито метеори вилітають з однієї точкина небесній сфері. Ця точка називається радіантом.

В залежностівід положення радіантів серед сузір'їв, йому присвоюється назва. Наприклад,якщо радіант розташований в сузір'ї Оріона, то метеорний потік називаєтьсяОріоніди.

Протягомроку можна спостерігати багато метеорних потоків. У додатку 1 наведена таблицядіючих метеорних потоків. Речовина в метеорному рої розподіленонерівномірно. Коли Земля потрапляє в щільні частини рою, можна спостерігати метеорнідощі.2. Методиспостережень метеорів

Метеоривідносяться до вельми короткочасним явищам природи. Крім того, заздалегідьневідомо, в якій області неба і в який момент пролетить метеор. У цьомуполягає складність спостережень метеорів.

Історично склалосятак, що першим приладом вивчення метеорів виявився очей, потім виниклипристосування, уточнюючі його роботу і, нарешті, що виключають його участь. ВВідповідно до цього методи спостереження метеорів можна розділити на візуальні,спектральні, радіолокаційні та фотографічні методи відповідно. Але ніодин з методів не може претендувати на універсальність, оскільки найбільшточні і цінні результати отримані на підставі їх комплексного застосування.

2.1Візуальні спостереження

Протягомбагатьох років візуальний метод був домінуючим засобом збору інформації прометеори. Візуальні спостереження можуть проводитися як неозброєним оком, такі за допомогою біноклів, телескопів.

Візуальніспостереження метеорів неозброєним оком залишили глибокий слід в історіїметеорної астрономії. Їх доступність і простота зіграли значну роль внакопиченні спостережних даних. І в даний час візуальний методзберігає своє наукове значення. Метою візуальних спостережень є: визначенняпросторової щільності метеорної матерії і структури метеорних потоків,визначення добової варіації чисельності метеорів і залежності кількостіметеорів від часу доби, співвідношення між спорадичними метеорами іметеорами потоків.

У Сімферополіспостереження метеорів вперше початі в 1946 році членами загальноміського гуртка

Дляздійснення цього методу не потрібно особливих інструментів і спеціальногоустаткування, що є безсумнівним його перевагою. Головним недолікомвізуальних спостережень є неможливість проведення спостережень прихмарності.

2.2Радіолокаційні спостереження

Політ метеорапов'язаний з іонізацією частинок речовини самого метеорного тіла, тому не дужекороткі радіохвилі можуть відбиватися від метеора і його сліду. Це даєможливість визначати їх положення радіолокації.

Особливацінність цього методу полягає в тому, що на поширення радіохвилі невпливають ні хмарність, ні денне світло і спостерігати метеори, таким чином, можнацілодобово. Далі, оскільки політ метеора викликає зміну електричногостану іоносфери, то вивчення поширення хвиль радіостанцій, такожсприяє вивченню метеорних процесів.

2.3Спектральні спостереження

Спектриметеорів дають лінійчатих спектри. Спектр може дати відомості про хімічний складметеорів. Вид спектру залежить також від швидкості метеора.

2.4Фотографічні спостереження

Фотографічнийметод дослідження є досить універсальним, проте застосовність його длядослідження метеорів обмежується недостатньою чутливістюфотоемульсій (в сотні разів меншою, ніж у очі), специфічними вимогами дооптиці, статичністю знімка і відсутністю ряду даних, що характеризують метеор.Однак, перевага фотографії безперечно щодо фіксації точногоположення метеора, розподілу яскравості вздовж шляху, а в разі застосуванняпризми і обтюратора - в отриманні метеорних спектограмм, що дають склад,швидкість і гальмування метеорного тіла.

Дляфотографування метеорів слід використовувати плівку світлочутливістю НЕменше 400 одиниць і витримки довжиною 20-45 хвилин, так як при менших витримкахшанс того, що пролетить метеор дуже малий, а при великих фотографуванню заважаєроса.

Прифотографуванні метеорів спостереження записують у спеціальний журналспостережень. (Додаток 1)

Першіфотографії метеорів були отримані в 1948 році в Ашхабаді. З 1950 року ціннірезультати були отримані і в Сімферопольському відділенні ВАГО.

У 2007 роцігрупа спостерігачів здійснила фотозйомку метеорів після тривалогоперерви. Були отримані перші (удачние!) знімки.3. Моїфотографічні спостереження

3.1Підготовка до спостережень

Планувалосяздійснити кілька поїздок в НДІ КрАО (сел. Науковий, Бахчисарайського району),з метою фотографічних спостережень метеорних потоків. Була розробленапрограма: крім фотографічних проводити візуальні спостереження за програмою В«Загальнийогляд радіанта В»іВ« Рахунок В». Дати поїздок були вибрані так, що на кожну поїздкуприпадав максимум чинного метеорного потоку. Були обрані 3 метеорнихпотоку:

1) Оріоніди - (поїздка 19-22 жовтня),максимум 21 жовтня

2) Леоніди - (поїздка 16-19 листопада), максимум17 листопада

3) Гемініди - максимум 14 Грудень

Для кожної зпоїздок були підготовлені, заздалегідь заряджені плівкою, фотоапарати м...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок