Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Авиация и космонавтика » Проблеми походження і розвитку Землі. Основні положення глобальної тектоніки

Реферат Проблеми походження і розвитку Землі. Основні положення глобальної тектоніки

Міністерство освіти Російської Федерації

Нижегородськийдержавний лінгвістичний університет

ім.Н. А. Добролюбова

Набережночелнінскійфілія

Кафедразагальногуманітарному і природничих дисциплін


РЕФЕРАТ з природознавства на тему:

В«Проблеми походження ірозвитку Землі.

Основні положення глобальноїтектоніки В»


Виконавстудент 2 курсу 202 групи

ІбрагімовВадим Рашитович

ПеревірилаЗотова Фируза Рахматулловна


р. НабережніЧовни

2003

Зміст

ПоходженняЗемлі .......................................................................... 2

а) Модель розширюється Всесвіту ...................................................... 2

б) Модель Великого Вибуху .................................................................. 3

в) Космічний пил ............................................................................ 3

РозвитокЗемлі ................................................................................... 4 Основні положення глобальноїтектоніки ............................................. 5 Список використаноїлітератури ......................................................... 7

Введення.

У всі часи люди хотіли знати, звідки і яким чиномвідбувся світ, в якому ми живемо. Коли в культурі панувалиміфологічні уявлення, походження світу пояснювалося, як, скажімо, вВ«ВедахВ» розпадом першолюдини Пуруші. Те, що це була загальна міфологічнасхема, підтверджується і російськими апокрифами, наприклад, В«Голубиної книгоюВ».Перемога християнства затвердила релігійні уявлення про створення Богом світуз нічого.

З появою науки в її сучасному розумінні на змінуміфологічним і релігійним приходять наукові уявлення про походженнясвіту. Наука відрізняється від міфології тим, що прагне не до пояснення світу вцілому, а до формулювання законів розвитку природи, що допускають емпіричнуперевірку. Розум і опора на чуттєву реальність мають в науці більшузначення, ніж віра. Наука - це, певною мірою, синтез філософії тарелігії, що представляє собою теоретичне освоєння дійсності.

ПоходженняЗемлі.

Ми живемо у Всесвіті, а наша планета Земля є їїнайдрібнішим ланкою. Тому, історія виникнення Землі тісно пов'язана зісторією виникнення Всесвіту. До речі, а як вона виникла? Які силивплинули на процес становлення Всесвіту і, відповідно, нашої планети? Внаш час існує безліч різних теорій і гіпотез щодо цієїпроблеми. Найвидатніші уми людства дають свої погляди з цього приводу.

Значення терміна Всесвіт в природознавстві більш вузьке іпридбало специфічно наукове звучання. Всесвіт - місце вселення людини,доступне емпіричному спостереженню і перевіряється сучасними науковимиметодами. Всесвіт у цілому вивчає наука, яка називається космологією, тобтонаукою про космос. Слово це не випадково. Хоча зараз космосом називають всезнаходиться за межами атмосфери Землі, не так було в Стародавній Греції, декосмос приймався як В«порядокВ», В«гармоніяВ», в протилежність В«хаосуВ» -В«БезладдюВ». Таким чином, космологія, в основі своїй, як і личить науці,відкриває впорядкованість нашого світу і націлена на пошук законів йогофункціонування. Відкриття цих законів і являє собою мета вивченняВсесвіту як єдиного впорядкованого цілого.

Модель розширюється Всесвіту. Найбільшзагальноприйнятою в космології є модель однорідної ізотропної нестаціонарноїгарячої розширюється Всесвіту, побудована на основі загальної теоріївідносності та релятивістської теорії тяжіння, створеної АльбертомЕйнштейном в 1916 році. В основі цієї моделі лежать два припущення: 1)властивості Всесвіту однакові у всіх її точках (однорідність) і напрямках(Ізотропності); 2) найкращим відомим описом гравітаційного поля єрівняння Ейнштейна. З цього випливає так звана кривизна простору ізв'язок кривизни з щільністю маси (енергії). Космологія, заснована на цихпостулатах, - релятивістська.

Важливим пунктом даної моделі є їїнестаціонарність. Це визначається двома постулатами теорії відносності: 1)принципом, який свідчить, що у всіх інерціональних системах усізакони зберігаються незалежно від того, з якими швидкостями, рівномірно іпрямолінійно рухаються ці системи один щодо одного; 2) експериментальнопідтвердженим сталістю швидкості світла.

З прийняття теорії відносності випливало в якостіслідства (перший це помітив петроградський фізик і математик ОлександрОлександрович Фрідман у 1922 році), що викривлене простір не може бутистаціонарним: воно повинно або розширюватися, або стискатися. На цей висновок не булозвернуто уваги аж до відкриття американським астрономом Едвіном Хабблом в1929 році так званого В«червоного зсувуВ».

Вигляд - це зниження частот електромагнітноговипромінювання: у видимій частині спектру лінії зміщуються до його червоного кінця.Виявлений раніше ефект Доплера було зазначено, що при видаленні від нас якого-небудьджерела коливань, сприймається нами частота коливань зменшується, а довжинахвилі відповідно збільшується. При випромінюванні відбувається В«почервонінняВ», тоТобто лінії спектра зсуваються у бік більш довгих червоних хвиль.

Так от, для всіх далеких джерел світла червонезміщення було зафіксовано, причому, чим далі було джерело, тимбільшою мірою. Вигляд виявилося пропорційно відстані доджерела, що і підтверджувало гіпотезу про видалення їх, тобто про розширенняМегагалактікі - видимої частини Всесвіту.

Вигляд надійно підтверджує теоретичний висновокпро нестаціонарності області нашого Всесвіту з лінійними розмірами порядкудекількох мільярдів парсек протягом, щонайменше, декількохмільярдів років. У той же час кривизна простору не може бути виміряна,залишаючись теоретичної гіпотезою.

Модель Великого Вибуху. Видимий намиВсесвіт, за даними сучасної науки, виникла в результаті Великого вибухублизько 15-20 млрд. років тому. Уявлення про Великий Вибух є складовоючастиною моделі розширюється Всесвіту.

Все речовина Всесвіту в початковому стані знаходилося всингулярної точці: безкінечна щільність маси, нескінченна кривизнапростору і вибуховий, сповільнення з часом розширення при високійтемпературі, при якій могла існувати тільки суміш елементарних частинок.Потім послідував вибух. В«Спочатку був вибух. Не такий вибух, який знайомий намна Землі і який починається з певного центру і потім розповсюджується,захоплюючи все більше і більше простору, а вибух, який ставсяодночасно скрізь, заповнивши із самого початку весь простір, причому кожначастинка матерії спрямувалася геть від будь-якої іншої частинки В», - писав у своїйроботі С. Вейнберг.

Що ж було після Великого вибуху? Утворився згустокплазми - стану, в якому знаходяться елементарні частинки - щось середнєміж твердим і рідким станом, який і почав розширюватися все більше ібільше під дією вибухової хвилі. Через 0,01 сек після початку ВеликогоВибуху у Всесвіті з'явилася суміш легких ядер. Так з'явилися не тількиматерія і багато хімічні елементи, але і простір і час.

Космічнапил. Вік нашої планети Земля становить близько 5 млрд. років. Загальноприйнятагіпотеза, по якій Земля і всі планети сконденсировались з космічного пилу,розташованої в околицях Сонця. Передбачається, що частинки пилу складалися ззаліза з домішкою нікелю, або з силікатів, до складу яких входить кремній.Гази теж були присутні, і вони конденсувався, утворюючи органічнісполуки, до складу яких входить вуглець. Потім утворилися вуглеводні(З'єднання вуглецю з воднем) та сполуки азоту.

З гіпотезпоходження сонячної системи найбільш відома електромагнітна гіпотезашведського астрофізика Х. Аль...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок