Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Авиация и космонавтика » Комплексне дослідження природних ресурсів Республіки Бурятія на основі даних дистанційного зондування

Реферат Комплексне дослідження природних ресурсів Республіки Бурятія на основі даних дистанційного зондування

Московський Державний Університет Геодезії іКартографії (МІІГАіК)

Кафедра АКС

Курсовий проект

Комплексне дослідження природнихресурсів Республіки Бурятія на основі даних дистанційного зондування.

Москва 2002


Зміст

Обгрунтування необхідності розробкинауково-технічного проекту 2

Основні розділи науково-технічногопроекту 3

Введення3

Глава 1 Опис регіону та його природнихресурсів 4

Глава 2 Постановказавдання8

Глава 3 Огляд вивченостірегіону 9

3.1Економіка9

3.2 Продовольчийпотенціал 10

3.3Виробництво11

3.4 Науковийпотенціал 12

Глава 4 Мінерально-сировинніресурси 13

4.1 Мінерально-сировинна базаосновних видів корисних копалин 13

4.2 Стан та шляхи розвиткунеметалевих корисних копалин 18

Глава 5 Водніресурси20

Глава 6 Агропромислові й лісовіресурси 21

Глава 7 Забезпеченістьрегіону космічної інформацією і план додатковихкосмічнихзйомок 24

Глава 8 Сутність робіт з КІПРрегіону 25

Глава 9 Склад робіт, методика, основніетапи та стадії складання інвентаризаційнихдокументів27

Глава 10 Координація та організаціянауково-дослідних та виробничих робіт 28

Глава 11 Розрахунок витрат праці тазасобів 29

Списоклітератури 30


Обгрунтування необхідності розробки науково-технічного проекту.

З метою розвитку економіки Російської Федераціїнеобхідно здійснити великий комплекс заходів по подальшому зміцненнюматеріально-технічної бази промисловості та сільського господарства.

В якості заходів по розширенню цієї бази і підвищеннюефективності використання природних ресурсів необхідно: розширитимінерально-сировинні бази діючих гірничодобувних підприємств, здійснитибудівництво, розвідку і введення в експлуатацію нових нафтогазових родовищ,обводнити великі масиви посушливих земель, збільшити темпилісовідновлювальних робіт, поліпшити охорону природи, посилити боротьбу з ерозієюгрунтів, забезпечити захист земель від селів, зсувів, обвалів, засолення,заболочування, підтоплення і висушення, забезпечити використання тавідтворення природних ресурсів.

Успішне вирішення поставленихзавдань може бути здійснено тільки в процесі подальшого вивчення природнихумов і ресурсів. Оптимальним засобом такого вивчення є їхкомплексне картографування, виконане на основі галузевої інтерпретаціїматеріалів космічних зйомок, створення геоінформаційних систем.

Основні розділи науково-технічного проекту Введення

Головною і основною метоюданого курсового проекту є комплексне вивчення природних ресурсівРеспубліки Бурятія як суб'єкта Російської Федерації. Поділ Росії насуб'єкти необхідно для того, щоб мати ясне уявлення про проблеми,недоліки і переваги кожного регіону. Такий поділ допоможе отримати вНадалі чітку і ясну картину про стан природних ресурсів всієї РФ,розкрити перспективні для подальшого освоєння і вже вичерпали себе районикраїни.

Для комплексного дослідження природних ресурсів даного регіону доцільноі необхідно використовувати дані дистанційного зондування Землі. Такийспосіб дослідження має кілька переваг над контактними методамидослідження:

- Оглядовість - маємо знімок великий території, тому можнашвидко отримати ту інформацію, яка накопичувалася дуже довго. Оглядовістьдає закономірності розташування просторових природних об'єктів та їхвзаємини. Ці взаємини дозволяють зрозуміти динаміку розвитку самихприродних об'єктів.

- Рівні генералізації - у кожному масштабі знімка чи карти буде своягенералізація, залежно від розмірів і властивостей досліджуваних об'єктів.

- Природна генералізація - дає повне уявлення про рельєф (наприклад: вкартографії - це процес відбору та узагальнення змісту при складаннігеографічної карти у відповідності з призначенням даної карти, її тематикою таможливостями масштабу.

- Рентгеноскопічность - дослідження різних об'єктів шляхом просвічування їхрентгенівськими променями і отримання зображення на екрані.

- Доступ до важкодоступнимтериторіям

Матеріали дистанційного зондування єуніверсальною основою в комплексному дослідженні природних ресурсів.

На основі даних ДЗЗ формуються поглибленіуявлення про будову земної кори і, що особливо важливо, її глибиннихгоризонтах, закономірності розміщення корисних копалин, про гідросферу,біосфері, рослинному і грунтовому покриві, зміни клімату,метеорологічних явищах.

Глава 1 Опис регіону та його природних ресурсів

Республіка Бурятія заснована в 1923 році Постановою ВЦВК про освітуБурят-Монгольської АРСР. Площа БМАССР становила 397,5 тисячі кв.кілометров,населення - 435,5 тисяч осіб, у тому числі буряти - 55,5%, росіяни - 44,2%.

Республіка розташована між 49 55 і 57 15 північної широти і 98 40 і 116 55східної довготи,в південній частині Східного Сибіру, ​​південніше і східніше озера Байкал.Територія республіки - 351,3 тис. кв. Км і за своїмирозмірами дорівнює приблизно площі 10-12 областей Центральноєвропейської частиниРосійської Федерації. Чисельність населення 1059.4 тис. чоловік. Напівдні Бурятія межує з Монгольської Народної Республікою, на південному заході - зРеспублікою Тува, на північному заході - з Іркутської областю, насході - з Читинської областю. Від Москви республіка видалена на5 часових поясів.

Бурятіязаймає вигідне географічне положення. За її території проходять двізалізничні магістралі, - Транссибірська і Байкало-Амурська, -з'єднують центральні частини Росії з районами Далекого Сходу і країнамиПівденно-Східної Азії - Китаєм, КНДР, Монголією, Японією та іншими.В адміністративному відношенні республіка ділиться на 21 район, має6 міст, 29 селищ міського типу. Столиця Бурятії- Місто Улан-Уде. Територія міста займає площу 346,5 кв.км.. Умісті в даний час проживає більше 390,0 тис. жителів

Республіказнаходиться в середніх широтах Північної півкулі, в полюсі помірно-холодногоклімату Сибіру, ​​у перехідній зоні між тайговими просторами СхідноїСибіру і обширними степовими районами Монголії.

Природніумови Бурятії різко відрізняються від інших районів країни, розташованих умежах цих же широт. Позначається її віддаленість від морів і океанів.Немаловажне значення має В«холодний подихВ» Північного Льодовитого океану іВ«Бар'єрВ» Гімалаїв і Тибету, що перешкоджає проникненню теплих мас повітря зекваторіальних широт углиб Центральної Азії. Розташування Бурятії майже вцентрі азіатського материка, у великому видаленні від пом'якшувального впливу морів,визначає ряд особливостей краю. В зимовий період на всій територіїреспубліки переважає тиха і ясна погода з морозами до 50 В° C. Влітку жтериторія Бурятії сильно прогрівається і при цьому відбувається формуванняобласті низького тиску, що досягає в липні величин 750-755мм., що на 5-10ммнижче нормального. В цей час температура повітря іноді піднімається до38-40 В° C. Клімат Бурятії - різко-континентальний. Зима - найтривалішепору року, в південних районах республіки до того ж вона малосніжна.

Тривалістьтеплого і безморозного періоду триває в середньому 140-160 днів. Весна вБурятії в основному посушлива з частими нічними заморозками. Осінь настаєпоступово, холоду починаються у другій половині жовтня.

Заособливостям рельєфу Бурятія ділиться на 4 великі області: СхідніСаяни, Байкальська гірську область, Селенгінського Даурія і Вітімське плоскогір'я.Переважання гірського рельєфу республіки відносить її до числа найбільш активнихсейсмічних областей планети. На території Бурятії досить часті великі тамалі землетрусу. Найбільш відомим і великим є 10-бальнийСаганское, подія 11-12 січня 1862 року на південно-схід...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок