Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Особливості організації та Функціонування інфраструктурі Ринку цінніх паперів в Україні

Реферат Особливості організації та Функціонування інфраструктурі Ринку цінніх паперів в Україні

Категория: Банковское дело

Вступ

темою даногоіндівідуального Завдання є В«Особливості організації та Функціонуванняінфраструктурі Ринку цінніх паперів в Україні В».

Метою даної роботи є вісвітлення сутності Ринку цінніх паперів України,Особлива організації та Функціонування інфраструктурі ринків.

Завдання роботи є аналіз розвітку інфраструктурі фондового ринку Українита виокремлено ключовими проблем, а кож визначення Певної напрямків їїефективного розвітку.

У сучасности умів розвинення ринок цінніх паперів є необхіднім елементомЕфективна функціонуючої національної економікі.

Створення спрямованих умов для роз В¬ витку ринкових відносін, Що ніністає основним фактором стабілізації та піднесення економікі України,зумовлює насамперед реформування фінансової системи, Створення механізмівефективного Залучення та Використання фінансовіх ресурсів. Ринок цінніх паперівЯк сегмент фінансового Ринку за допомог особливая інструментів віконуєфункції акумуляції та переміщення Капіталу від інвесторів до виробництва,забезпечує ефективне Використання інвестіційніх ресурсів. У умів високихставок на кредитному Ринку ринок цінніх паперів є дієвім механізмом, Щоспрямовує інвестиційний капітал у виробничу та соціальну сфери.

Формування и Розвиток Ринку цінніх паперів - ції об'єктивний процес,Покликання Сприяти розширенню ринкових відносін, виробництва, інтеграціїУкраїни в систему світовіх рінків Капіталу.

обмеження Досвід національного Ринку цінніх паперів потребує зваженнязастосування Його інструментів, Створення повноцінної інфраструктурі та важеліврегулювання, механізмів ЗАХИСТУ інвесторів.


Розділ 1. Сутність Ринку цінніх паперів та Його інфраструктура

1.1 Загальна характеристика Ринку цінніх паперів

У масовій свідомості ринок - ції Завжди торгівля, інакше, сукупність Угодкупівлі-продажу, тобто тихий самих Дій по обміні товару на гроші. Тому головне, Щорозрізняє Рінк (ЯК Рінк такого роду угіддя) Між собою, - ції їхній предмет,тобто вид товару. Ринок цінніх паперів відрізняється від рінків будь-яких іншихтоварів по своєму спеціфічному товарі - цінному паперу.

Ринок цінніх паперів - ції Відносини Між Його учасниками Із приводувипуску, обігу й гасіння цінніх паперів.

на ринку цінніх паперів товаром є Цінні папери. Тому ринок цінніх паперів- Ції ринок торгівлі ціннімі паперами. Ринок цінніх паперів є складовою частинафінансового ринка. Цінні папери ЗВУТ фондових активів. Звідсі ринок цінніхпаперів має одного Назв - фондовий ринок.

Ринок цінніх паперів разом Із кредитним Ринком Покликання забезпечуватіфінансування та Розвиток економікі.

Як и будь-який Інший, ринок цінніх паперів формується, Весь спектр з попитуи Предложения, а кож урівноважуючої ціні. Попит створюється державою тасуб'єктами господарської діяльності, Якиме НЕ вістачає Власний доходів дляфінансування інвестіцій. Держава та бізнес віступають на ринку цінніх паперівчистими Позичальника (змушені Більше позічаті в інших), а чистим кредитором єнаселення, в Якого з різніх причин доходи перевищують суму витрат.

Завдання РЦП полягає у створенні умов и забезпеченні ПОВНЕ та Швидкогопереливання заощадженнях в інвестиції за ціною, Яки задовольняла б и інвесторів,и емітентів. Через РЦП акумулюються грошові нагромадження кредитно-фінансовіхінстітутів, корпорацій, підпріємств, держав, приватних ОСІБ, Що спрямовуютьсяна виробниче та невіробніче вкладень капіталів.

Ринок цінніх паперів об'єднує Частину кредитного ринків (ринок борговіхінструментів позики або борговіх зобов'язань) i ринок інструментів власності.Іншімі словами, цею ринок охоплює Операції з випуску и обертання інструментівпозики, інструментів власності, а кож їх гібрідів и похідніх. До інструментівпозики відносять облігації, Векселі, сертифікати; до інструментів власності -всі види акцій; до гібрідніх інструментів - Цінні папери, Що мают ознайо Якоблігацій, так и акцій; до похідніх інструментів - варіанті, опціоні, ф'ючерсита Інші аналогічні Цінні папери.

Отже, ринок інструментів позики Як елемент кредитного Ринку має впоратися зПозичковий капіталом, у тій годину Як ринок інструментів власності - з власнимкапіталом, тобто з частко (паями) власніків у Власний Капіталі компанії.

Ринок цінніх паперів в Україні ніні Складається з рінків акцій, державнихта муніціпальніх облігацій внутрішньої позики, облігацій підпріємніцькіхструктур, казначейськіх зобов'язань, векселів, інвестіційніх, Ощадний, майновихи компенсаційніх сертіфікатів, ЖИТЛОВО чеків, облігацій зовнішньої позики.

залежних від стадії обігу цінніх паперів розрізняють первинний таВторинна ринок. На Первин Ринку розміщуються Вперше віпущені (емітовані)Цінні папери, відбувається мобілізація капіталів корпораціямі, ТОВАРИСТВО,підпріємствамі и запозичення коштів ними та державою. На Вторинна Ринкуобертаються Цінні папери, які Вже реалізовані на Первин, тобто тутпродаються та купуються раніше віпущені Цінні папери, відбувається Зміна їх власніків.


1.2 Особливості Формування інфраструктурі фондового ринку України

Створення ефектівної інфраструктурі фондового ринку України - Один із головногозасобів забезпечення підвіщення якісніх показніків Його роботи.

аналіз літературніх джерел показавши, Що дотепер Немає чіткого визначенняпоняття "інфраструктура Ринку цінних паперів". На нашу мнение, Це системаорганізацій, підпріємств та окремого служб, які створюють необхідні умов длявипуску, реалізації, подалі обігу, ОБЛІКУ та Зберігання цінніх паперів.

Інфраструктура Ринку України являє собою розмаїття Економічних відносін,які Швидко розвиваються. Процес глобалізації економікі найрельєфнішевіявляється у фінансовій сфері, Що зумов Формування глобального фінансовогоРинку и Його головної складової - фондового ринку.

Проблема Створення ринкових інстітутів, які НЕ є суб'єктами фондовогоРінк, а входять до Його інфраструктурі, Набуль особлівої актуальності вУкраїні у зв'язку з розвитку масової пріватізації та активним формуваннямВторинна Ринку цінніх паперів.

Світові стандарти сучасного фондового ринку передбачають обов'язкову Наявністьу Країні, де випускають та обертаються Цінні папери, депозітаріїв,реєстраторів (для іменніх цінніх паперів) та клірінгово-розрахункових банків чікорпорацій.

На СЬОГОДНІ в Україні тріває активний процес розвітку Ринку цінніх паперів,Формування Його інфраструктурі. Досягнення цієї мети безпосередню поклади відСтворення необхідної та достатньої правової базуватися у сфері цінніх паперів.

центральних Інститутом регулювання Ринку є Державна комісія з цінніхпаперів та фондового ринку (ДКЦПФР), Яка коордінує діяльність державних органівз харчуванням Функціонування в Україні Ринку цінніх паперів, спріяє розвіткуінвестиційно-привабливі середовища та інтеграції в міжнародний фінансовийрінок, здійснює контроль за випуском та обігом цінніх паперів, захіщає праваінвесторів, спріяє розвітку Ринку цінніх паперів та соціальній стабілізації всуспільстві.

З метою організаційного, ТЕХНІЧНОГО та ресурсного забезпечення реалізаціїПовноваження ДКЦПФР у сфері регулювання Ринку цінніх паперів та розвіткуінфраструктурі фондового ринку України в 1998 р. при Державній комісії з цінніхпаперів та фондового ринку Створено державну встановити - "Агентство з розвиткуінфраструктурі фондового ринку України ".

Мета діяльності Агентства - ції багатосторонній Розвиток інфраструктуріфондового ринку, а кож приведення Функціонування Ринку цінніх паперів увідповідність Зі світовімі стандартами. З метою підвіщення ефектівності роботив областях функціонують Регіональні Представники Агентства.

Розвиток фондового ринку значний мірою забезпечується формуванням Йогоінфраструктурі.

Ефективність Формування інфраструктурі фондового ринку:

- впліває на акумуляцію и концентрацію коштів населення та підприємств;

- по...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок