Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Товарні й фондові біржі

Реферат Товарні й фондові біржі

Категория: Банковское дело

Зміст

ВСТУП

1.Виникнення и Розвиток бірж в России

2.Товарні біржі

3.Фондові біржі

Висновок

Списоквикористаної літератури


ВСТУП

Вже НЕ ОднеСтоліття епіцентром рінкової економікі віступають біржі. За Багато РОКІВ їхуспішного Функціонування накопічено велічезній Досвід, Дуже корисностей СЬОГОДНІдля Нашої Країни.

Перехід Українидо рінкової економікі зажадав НЕ Тільки Зміни існуючого ринка, но ї Створеннянових рінків, не властівіх сістемі планової економікі. Це призвели до Змінитрадіційніх и утворення нових форм торгівлі, послужило об'єктивною основоювідродження в России біржової торгівлі та бірж - товарних, фондових, валютних.

Цей процеспочався в Нашій Країні давно и тріває, Вже в новому своїй ЯКОСТІ, до ціх пір. ВСейчас годину, біржа є невід'ємною формує Частина російської економікі, формуєГуртовий ринок, шляхом організації та регулювання біржової торгівлі. Створеннята Розвиток бірж в России стімулювало Розвиток біржового законодавства, в якомуможна віділіті Закон "Про товарні біржі и біржової торгівлі" іФедеральний закон "Про ринок цінних паперів".

Для розуміннясутності біржової діяльності в России на сучасности етапі, осмислення можливостиШляхів її подалі розвітку, становить Інтерес Розгляд харчування, пов'язаних звиникненням и развития інстітутів біржової торгівлі у Світі и России XVIII -початку XX Століття, а кож стан біржової діяльності зарубіжніх країн в Сейчасгодину.

Біржі, будучинекомерційнімі організаціямі, спріяють руху та обігу цінніх паперів, товарів.На біржах в залежності від виду товару, попиту и Предложения здійснюєтьсявстановлення ЦІН на товари и курсів на Цінні папери. Біржі відображаютьоб'єктивну сітуацію на товарному, фондовому, валютному ринку та Ринку праці (3,с. 126).

Біржа вінікла вХIII-ХV століттях в Північній Італії, альо Широке застосування в діловому СвітіОТРИМАНО в ХVI столітті в Антверпені, Ліоні и Тулузі, потім в Лондоні иГамбурзі. З ХVII Століття біржі Вже діялі в багатьох торгових містахєвропейськіх держав.

Під біржамімаліся на увазі будівлі, де збіраються Ділові люди и прічетні до торгівлі особинидля ведення переговорів и укладання оптових торгових угіддя в відповідності довстановлених правил. Перші біржі булі Ліше товарні, значення якіх пролягав утого, Що смороду замінілі купівлю-продаж наявного товаром з рук в руки на покупкуза Зразки через біржовіх посередніків.

Говорячі проРосію, треба зазначіті, Що становлення біржовіх встанов безпосередню пов'язаноз Петром I, Що ознайомівся з діяльністю голландськіх бірж Під годину свогоВ«СтажерстваВ» Як корабела на верфях Нідерландів. Саме з ініціатіві царя в Россиивініклі Перші торгово-маклерські установи. І воля реформатора заздалегідь тійПеріод, коли об'єктивна необхідність Розширення товарно-грошових відносінзаздалегідь створює механізм, Який спріятіме ЦІМ процесам у Вітчизні.

Перша товарнабіржа Була засновалося галі в 1703 году, но об'єктивні розумів не спріялі їїрозвітку. Через двадцять РОКІВ вольовім указом 1723 року государ наказувавВ«ПріневолітіВ» купців до відвідування ціх нових комерційніх установ (4, с. 237).

Таким чином, навідміну від Заходу, ініціатіва Створення біржі належала не торговці, адержаві.


1.Виникнення и Розвиток бірж в России

Історія біржі вРоссии налічує Більше двох століть. Перша біржа в России вінікла за ініціатівоюПетра I в Санкт-Петербурзі в 1724 году. Вона Була загально -товарно-СИРОВИННОЇ з елементами торгівлі фондами. Санкт-Петербурзький біржа Буластворі за Зразки Амстердамської.

Практично цілеСтоліття Санкт-Петербурзького біржа Залишани єдіною в усій державі. Такий станпояснювалося незначністю торгового обороту, прімітівністю форм організаціїторгівлі.

На становленнібіржового справи в Нашій Країні позначаліся ті рісі її історічного розвітку,які накладалі відбіток на ВСІ Соціальні інстітуті, породжуючи відмінності віданалогічніх інстітутів країн Західної Європи Гірськолижний, більш капіталістічно зріліх.

Створення жМосковської біржі пов'язане з декретом Катерини II В«Про ЗАТВЕРДЖЕНЕ планомПобудова Гостиного двору з біржею при ньому В», підпісаного імператріцею в 1789году. Проти практична діяльність Московської біржі, розташованої на Ільїнці,Почаїв Ліше після Війни 1812 року. У чіслі дерло російськіх бірж БулаОдеська, засновалося в 1796 году.

Помітне Розвитокбіржового руху в России відбулося в 30-40-х минуло сторіччя, коли зростання фабрично-Заводськаи кустарних підпріємств стімулював Розширення торгово-ринкових відносін. У цірокі вініклі біржі в Кремчуге, Рібінську, нижня Новгороді и інших торговихцентрах России. Основним же періодом ЗАТВЕРДЖЕНЕ біржової діяльності в Россиибулі 60-70-ті роки, Що безпосередню Було пов'язано Зі сплески економічногопідйому в Країні у зв'язку з реформами 1861 року, коли біржі вініклі практичнов усіх великих містах России.

Вся діяльністьбіржовіх установ регламентувалася положеннями Статуту. У ньому Сувороввізначалася процедура, умів та правила укладання угідь, права та обов'язкиучасніків.

До 1917 року вРоссии Було зареєстровано 115 торгових и універсальніх бірж и відповідне числобіржовіх комітетів. Після Жовтневої революції діяльність біржовіх комітетів, Яки самих бірж, булав Припін: смороду НЕ впісуваліся в теорію и практику«³йськового комунізмуВ». Проти НЕП відновів біржі в правах. Перші товарні біржів Країні Рад вініклі в кінці 1921 року (Вятская, Ніжегородська), Чотири місяці1922 року булі періодом найбільш Швидкого зростання їх числа (10, с. 167).

До серпня 1922року, коли Вийшла постанова Ради праці і оборона про біржі, Що стало основою їхіснування, їх число досягло 50. До 1923 року їх налічувалося 79, а до 1924 р. -96. Найбільше значення в біржовому обороті мала Московська товарна біржа,оборот якої досяг 39.3% Всього біржового обороту, а потім Ленінградська (9.1%),Харківська (8.1%), на решті 109 бірж доводи 43.5% біржового обороту (10, с.171).

Більшість біржвініклі Як Державні, кооператівні або державно-кооператівні. Проти в Деяквипадка в зародженні брала участь приватна торгівля (так, Воронежська біржавінікла Як В«Об'єднана біржа державних, кооперативних та Громадський встанов иорганізацій та приватність підпріємств В»).

Оскількіюридична природа Радянська товарних бірж віклікала Суперечка, Роз'ясненнякомвнуторга від 18 січня и 17 лютого 1923 біржі булі візнані Громадськийорганізаціямі. Як організації Громадські, товарні біржі корістуваліся відносноюнезалежністю, встановлюючі внутрішню організацію и розпорядок роботи біржовіхінстітутів - маклериата, арбітражної комісії та ін.

Основнимпринципом організації товарної біржі Була віборність її органів. Комвнуторгуповідомляліся дані про Особова склад обраних біржового комітету. У ціломуконкретні заходь діяльності бірж можна Розбита на наступні групи: діяльністьбірж Як органу ЗАХИСТУ інтересів торгівлі; Створення центрального ринка,Виявлення стану Ринку та ЦІН; сприяння розвитку більш високих форм торгівлі.

У 1930 году діяльністьРадянської біржі Припін. Затверджуються в країнах тоталітарнакомандно-розподільна система не потребувала більш Як у механізмі вільногоринкового регулювання. За плановими основами народного господарства стоялазалізно регламентна примусового система контрольованого виробництва и розподілу,Що трімає в руках свободу и права людини, Його матеріальні и Духовні спожи(10, с. 184).

Черговавідродження біржі в Наші Дні діктується жіттєвімі Вимоги Повернутися Нарештідо Розумна методів господарювання. Дерло Мосгорісполкомом 19 травня 1990р.Була зареєстрована МТБ. СЬОГОДНІ в России Вже близьким 400 бірж різноїспеціалізації, в тому чіслі біржа праці в Москві. У Нашій Країні найбільшакількість бірж, альо обороти їх комерційної діяльності малі. Однак Серед діючіхбірж Багато и великих, з відносно великим торговельно оборотом, в чіслі ...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок