Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Емісія цінних паперів

Реферат Емісія цінних паперів

Категория: Банковское дело

Курсова робота

з дисципліни "Ринок цінних паперів"

на тему:

"Емісія цінних паперів".


Зміст

Введення

1. Загальна характеристика ЗАТ "MERLION"

1.2 ОКВЕД

1.2 Державна реєстрація

1.2.1 Статутний капітал

1.2.2 Засновники товариства

1.2.3 Загальні збори засновників

2. Обгрунтування обраної емісії

2.1 Підготовка документів дляреєстрації випуску акцій при установі АТ

Висновок

Список використаної літератури

Додатка

Заява

Анкета емітента

Рішення про випуск акцій

Інформація, що включається до рішення про випуск акцій,розміщених шляхом розподілу серед засновників при установі акціонерногосуспільства

Зміст звіту про підсумки випускуцінних паперів

Довідка


Введення

При переході до ринкової економіки Росія відвела значнуроль акціонерним товариствам, що дозволяє брати участь в інвестиційному процесі порядз підприємцями та значній кількості простих громадян, а так само сприяючимперерозподілу капіталів в економіці країни за найбільш продуктивним сфер господарювання.Акціонерне товариство є в даний час переважної за своєю кількістюорганізаційно-правовою формою комерційних організації.

Акціонерні товариства мають ряд переваг в порівнянніз іншими видами ділових організацій, що роблять їх найбільш придатною формою длявеликого бізнесу в силу цілого ряду причин. Перш за все, акціонерні товариства можутьмати необмежений термін існування, в то час як період дії підприємств,заснованих на індивідуальній власності або товариств з участю фізичнихосіб, як правило, обмежений рамками життя їх засновників. Акціонерні товариства,завдяки випуску акцій, одержують більш широкі можливості в залученні додатковихкоштів у порівнянні з некорпорірованних бізнесом. Оскільки акції мають достатньовисоку ліквідність, їх набагато простіше перетворити в гроші при виході з акціонерногосуспільства, чим одержати назад частку в статутному капіталі товариства з обмеженоювідповідальністю.

У акціонерне товариство можуть з'єднатися різні форми базовоївласності в залежності від власників (власників) акцій - підприємств, держави,окремих громадян. Доцільність такого перетворення техніко-економічно обгрунтовується,визначаються найближчі наслідки та перспективи розвитку акціонерних форм власності,потенційні можливості впливати на попит і пропозицію ринку, підраховуються витративиробництва і прибуток.

Акціонерна власність - це закономірний результат процесурозвитку і трансформації приватної власності, коли на певному етапі розвиткумасштаби виробництва, рівень технології, система організації фінансів створюютьпередумови для принципово нової форми організації виробництва на базі добровільноїучасті акціонерів.

Акціонерна форма дозволяє залучити в одне підприємство капіталибагатьох осіб, причому навіть тих, які самі не можуть в силу будь-яких причин займатисяпідприємницькою діяльністю. Крім того, обмеження відповідальності розміромвнесеного вкладу разом з високою його диверсифікацією дозволяє вкладати коштив дуже перспективні, але і у високо ризиковані проекти, істотно прискорюючи впровадженнядосягнень науково-технічного прогресу. Є також безліч інших позитивнихсторін акціонерної форми власності, що роблять її воістину універсальної і застосовуванускрізь, де є необхідність і можливість обмежити масштаби відповідальностіпідприємця.

Остання обставина особливо важливо в умовах нестабільноїекономіки, коли непередбачена обстановка виробництва може призвести до величезнихзбитків, боргами, на погашення у яких може не вистачити всього наявного майна.Подібної відповідальності піддаються індивідуальні підприємці і деякіюридичні особи, які мають іншу організаційно-правову форму. Акціонерні товариствадозволяють більш ефективно використовувати матеріальні та інші ресурси, оптимальнопоєднувати особисті і громадські інтереси всіх учасників.

Акціонерні товариства, що є основною формою організаціїсучасних великих підприємств і організацій у всьому світі, являють собою найбільшдосконалий правовий механізм з організації економіки на основі об'єднання майнаприватних осіб, корпорацій різного виду й інших органів. Основними рисами цьоговиду товариства є:

-поділ акціонерного капіталу на рівномірні, вільно обертаються частки- Акції;

-обмеження відповідальності учасників за зобов'язаннями товариства тількивнесками в капітал товариства;

-статутна форма об'єднання, що дозволяє легко міняти число учасників і розміриакціонерного капіталу;

-відділення загального керівництва від управління самим підприємством, яке зосереджуєтьсяв руках особливого органу - правління (дирекції) товариства.

Акціонерні товариства мають ряд переваг в порівнянні з іншимиформами власності.

перше, суспільство має можливість залучати кошти акціонерівдля поповнення статутного фонду і розширення своєї діяльності, причому ці коштине підлягають поверненню (за винятком повної ліквідації товариства), так як акціїсуспільством не викуповуються, а лише перепродуються іншим акціонерам.

друге, загальне керівництво діяльністю товариства відокремленевід конкретного від конкретного управління, що дозволяє наймати і вибирати найбільшпідхожих управляючих, директорів, змушує акціонерів серйозно ставитися допідбору персоналу, так як кожен акціонер відповідає за ефективнуроботу товариства вкладеними коштами.

третє, створюється можливість реального перетворення всьоготрудового колективу підприємства у власників шляхом придбання кожним з нихакцій товариства.

четверте, є можливість залучити до складу акціонерівсвоїх постійних контрагентів, створюючи при цьому загальну зацікавленість у результатахдіяльності суспільства. Також і саме суспільство може придбати цінні папери іншихтовариств, утворюючи при цьому цілі мережі зацікавлених в роботі один одного організацій,пов'язаних відносинами власності та правом участі в управлінні.

Таким чином, акціонерне товариство, об'єднуючи на єдиної правовійоснові всіх учасників, забезпечує унікальну форму реалізації колективної власності,створюючи при цьому зацікавленість у кінцевих результатах роботи. Випуск і розповсюдженняакцій дає реальну можливість контролю діяльності та управління з боку акціонерів.


1. Загальна характеристика ЗАТ "MERLION"

Закрите акціонерне суспільство"MERLION" є оптовим і роздрібним продавцем молочної продукції.Збирається вийти на ринок і показати свою сильну позицію. Предметом діяльностіфірми є:

В·Консультація клієнтів

В·Прийом замовлень

В·Закупівля товару

В·Доставка товару

1.2 ОКВЕД 15.5 Виробництво молочних продуктів 15.51.5 Виробництво згущених молочних продуктів і молочних продуктів, 15.51.15 Діяльність агентів по оптовій торгівлі молочної продукції 1.2 Державна реєстрація

Товариство може бути створене шляхом заснування знову і шляхом реорганізаціїіснуючої юридичної особи (злиття, приєднання, поділу, виділення,перетворення). Наше суспільство створене шляхом заснування.

Товариство вважається створеним з моменту його державної реєстрації.

Статутний капітал ЗАТ "MERLION" на момент установиоплачено повністю в грошовій формі.

Кількість акціонерів - 2 людини

Вартість акції - 5000 руб.

КК = 10000 руб.

емісія цінний папір акція

Марченко А.В. - Генеральний директор товариства, він же єзаявником по реєстрації юридичної особи ЗАТ "MERLION" в МИФНС Росії№ 15 за адресою: вулиця Професори Попова, 29. У центр державної реєстраціїподаються наступні види документ...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок