Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Споживче кредитування на прикладі ВАТ "Ощадний банк Росії"

Реферат Споживче кредитування на прикладі ВАТ "Ощадний банк Росії"

Категория: Банковское дело
Введення

Актуальність дослідження.

Однією з головних причин банкрутства російських банківє його некваліфіковане управління, ігнорування ступеня ризику припроведенні окремих банківських операцій. У підсумку ці фактори безпосередньовпливають на кінцеву ефективність роботи банку і сприяють В«розмиваннякапіталу В», а також зростання втрат у процесі банківської діяльності. Орієнтиромбанківської діяльності в ринковому господарстві повинна стати максимізація прибуткувід операцій при відомості до мінімуму втрат. Прибуток і збитки, отримані банком- Це показники, що концентрують результати різних пасивних і активнихоперацій банку та відображають вплив усіх факторів, що впливають на йогодіяльність. Все це обумовлює необхідність розробки методики аналізудля підвищення ефективності управління акціонерним комерційним банком тапосилення на цій основі його фінансової стійкості, яка багато в чому залежитьвід кінцевих фінансових результатів його діяльності.

Мета курсової роботи розглянути принципи розвитку споживчогокредитування на прикладі ВАТ В«Ощадний банк РосіїВ».

В якості теоретичної і методологічноїоснови написання курсової роботи використовуються нормативно-правові акти у сферібанківської діяльності, а також роботи різних авторів, таких як Буевіч С.Ю. Федоров А.В., Балабанов І.Т., Щеголева Н.Г., Лаврушин О.И. та інших.


Глава 1. Методологічні основи процесуспоживчого кредитування 1.1Видиспоживчого кредитування

Споживчий кредит на невідкладні потреби - це найбільш універсальний видспоживчого кредиту, що надається банками фізичним особам.

Поняття "невідкладні потреби" може тлумачитисяпотенційними позичальниками досить-широко, що дозволяє йому, в принципі,не оголошувати (і не вказувати в кредитному договорі) дійсні причини, що спонукалийого до обігу за кредитом.

Таким чином, споживчий кредит на невідкладні потребиє багатоцільовим, що звільняє позичальника від необхідності документальнопідтверджувати, яким саме чином були витрачені надані банкомкошти. Такий кредит може бути наданий практично будь-якому дієздатнійгромадянинові, але в межах встановленого банком розміру, що розраховується наоснові оцінки платоспроможності позичальника. Вірогідність надання кредиту,його розмір, а також період кредитування істотно збільшуються в разінадання позичальником відповідного забезпечення своїх зобов'язань по погашеннюкредиту.

У більшості банків, кредит на невідкладні потребинадається громадянам на строк до п'яти років в будь-якій валюті (рублі, євро абодолари США). Розмір такого кредиту звичайно не перевищує 50-кратної величинисередньомісячного "чистого" доходу позичальника, а кредитна ставка близько20% (для рублевих кредитів). Крім того, при видачі кредиту з позичальника зазвичайстягується одноразова фіксована плата.

Видача кредиту на невідкладні потреби може проводитися нетільки в безготівковій формі, але і готівкою через касу банку. Кредитуютьсякошти за бажанням позичальника надаються йому одноразово або частинами.

Погашення кредиту на невідкладні потреби найчастіше проводитьсяза ануїтетною схемою, тобто рівними щомісячними або щоквартальними платежами.Відсотки по кредиту погашаються разом з черговою частиною кредиту.

Споживчий одноразовий кредит - вид універсальногоспоживчого кредиту. Як і кредит на невідкладні потреби, даний вид кредитуможе бути наданий практично будь-якому дієздатній громадянину, але вмежах встановленого банком розміру, що розраховується на основі оцінкиплатоспроможності позичальника.

Зазвичай одноразовий кредит надається громадянам настрок до двох років, переважно в рублях. Розмір такого кредиту звичайно неперевищує 50-кратної величини середньомісячного "чистого" доходупозичальника. Кредитна ставка близько 20%. Особливістю одноразовоїспоживчого кредиту є те, що він надається і погашаєтьсяодноразово, а не частинами. При цьому відсотки за кредитом сплачуютьсящомісяця. [1]

Подібний спосіб кредитування найбільш зручний для забезпеченняразових покупок порівняно невеликій вартості, оскільки для погашенняданого виду кредиту відводиться не більше півтора-двох років.

Дострокове одноразова (або часткове) погашення кредитудопускається, але в цьому випадку банк найчастіше утримує з позичальникадодаткову комісію.

Споживчий поновлюваний кредит (іноді його ще називають кредитом з відстроченням наданнякредитуються коштів) - це універсальний споживчий кредит. Даний видкредиту може бути наданий практично будь-якому дієздатній громадянину, алев межах встановленого банком розміру, що розраховується на основі оцінки йогоплатоспроможності позичальника. [2]

Особливістюданого виду кредиту є те, що він надається на певний термін,але суворо в межах періоду дії так званої кредитної лінії, тобтоперіоду, протягом якого позичальник може розраховувати на наданнякредитних коштів відповідно до попередньо прийнятим рішенням банку.Іншими словами, позичальник отримує гроші не відразу, а може зняти їх зі свогорахунки в будь-який зручний для нього час (все відразу або частинами) але в певнийперіод дії договору.

Подібнийспосіб кредитування дуже зручний у випадках разових покупок, термін здійсненняяких не визначений, але позичальникові вимагається гарантія того, що в разінеобхідності кредит буде наданий йому негайно і напевно.

Іншийособливістю є укладення між банком і позичальником загального(Попереднього) угоди про відкриття кредитної лінії та в доповнення до ньогоодного або декількох кредитних договорів. Підписання угоди та договору(Договорів) може бути здійснено одночасно або окремо.

Стандартнийтермін надання кредиту в межах періоду дії кредитної лінії можеколиватися від одного року до двох років. Видача кредиту, як і у випадку зодноразовим кредитом, також проводиться одноразово - по кожномуукладеним в рамках загального (попереднього) угоди про відкриттякредитної лінії кредитним договором.

Приприйнятті рішення про надання поновлюваного кредиту громадянам, ранішещо скористався послугами по споживчому кредитуванню, враховується такожїх благонадійність, тобто наскільки повно і своєчасно розплатилися вони попопереднього кредиту.

Завідкриття кредитної лінії банком стягується одноразова фіксована плата.Поновлюваний кредит підлягає одноразового погашення, при цьому відсотки покредитом сплачуються щомісяця.

Споживчий кредит нанерухомість - це поширений цільовоїспоживчий кредит на придбання нерухомості. Принципова відмінністьтакого кредиту від іпотечного полягає в тому, що він не вимагає від позичальникапередачі в заставу кредитуемой квартири або будинку. Звичайно ж, це не виключаєнеобхідності надання позичальником забезпечення своїх зобов'язань попогашенню кредиту - наприклад, у формі поручительства третіх осіб або"Під" вже наявну в розпорядженні позичальника нерухомість. [3]

Кредитна нерухомість - це хороша альтернатива для потенційних позичальників, небажаючих по тим чи іншим причинам укладати з банком договір іпотечногокредитування. Більш того, в залежності від особистих обставин для покупкижитлового приміщення позичальник може скористатися і нецільовим кредитом (уЗокрема, кредитом на невідкладні потреби), однак приймати остаточнерішення на користь того чи іншого варіанта кредитування, очевидно, слід,керуючись критерієм вигідності, тобто виходячи з конкретних умовнадання кредиту. Варто обмовитися - споживчий кредит нанерухомість, як і іпотека, надається саме для придбаннянерухомості, ви не можете на отримані кошти прикупити заодно сантехнікуабо фактурну штукатурку длянового житла.

Необхідноокремо згадати порядок визначення максимального розміру кредиту нанерухомість. Відповідно до існуючої практики максимальний розміртакого кредиту розраховується з обліку платоспроможності потенційногопозичальника, але не може перевищувати 70 - 90% загальної вартості кредитованого житловогоприміщення.

...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок