Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Проблеми кредитування корпоративних позичальників на прикладі ВАТ "МДМ-Банк"

Реферат Проблеми кредитування корпоративних позичальників на прикладі ВАТ "МДМ-Банк"

Категория: Банковское дело

Зміст

Введення

1. Загальна характеристика ВАТ "МДМ - банк"

1.1 Загальна інформація про банк

1.2 Основні види діяльності ВАТ "МДМ-Банк"

1.3 Діяльність відділу пластикових картв ВАТ "МДМ-Банк" Філії в м. Новокузнецьк

2. Аналіз банківського сектору Сибірського ФедеральногоОкругу

2.1 Тенденції розвитку банківськоїгалузі в Сибірському Федеральному окрузі

2.2 Місце ВАТ "МДМ-Банк" в банківському секторіСибірського Федерального Округу

2.3 Аналіз конкурентного середовища

3. Економічний аналіз діяльності ВАТ"МДМ-Банк"

3.1 Аналіз балансу ВАТ"МДМ-Банк"

3.2 Аналіз фінансового стану ВАТ "МДМ-Банк"

3.3 Аналіз ефективностідіяльності банку

4. Аналіз кредитування корпоративних позичальників"МДМ-банком"

4.1 Організаційні аспекти кредитуваннякорпоративних позичальників у "МДМ-Банку"

4.2 Кредитні продукти для корпоративних позичальників

4.3 Аналіз кредитного портфеля ВАТ"МДМ-Банк" Філія в м. Новокузнецьк

Висновок

Додатка


Введення

Практика видачі корпоративних кредитів дуже актуальна: обслуговуваннякорпоративних клієнтів як оптових покупців завжди було одним із пріоритетнихнапрямків банківської діяльності. Сучасна економічна ситуація і здороваконкуренція підштовхують банки до розширення кредитної пропозиції в галузі корпоративногокредитування. Поряд зі зниженням відсоткової ставки простота оформлення та швидкістьнадання кредиту стають факторами конкурентної боротьби банків за новихклієнтів. Про зростання корпоративних кредитних портфелів кажуть експерти більшостібанків. Активізація російських банків на ринку корпоративного кредитування дозволилапризупинити процес їх поступового відтискування закордонними кредиторами.

Актуальність обраної теми грунтується на необхідності освітленняі вирішення основних проблем кредитування корпоративних позичальників, таких як доступність,розвиток і перспективи кредитування, вдосконалення законодавчої бази дляз'ясування сучасного стану системи і методів кредитування корпоративних клієнтівв Росії.

Дійсно, важливим моментом у розвитку системи кредитуванняросійських юридичних осіб є вдосконалення законодавчої бази, якає гарантом, як кредитора, так і позичальника.

Основну складність представляє приведення економічної і соціальноїсторони кредиту до міжнародних стандартів.

Мета переддипломної практики - докладно вивчити об'єкт дипломногодослідження, отримати практичну підготовку в області організації кредитуванняюридичних осіб, зібрати всі необхідні матеріали для виконання дипломної роботи.

корпоративний позичальник кредитний портфель

Мета роботи реалізується шляхом постановки та вирішення наступнихзавдань:

1) зібрати і систематизувати первинні документи;

2) сформувати перелік методичних, інструктивних, нормативнихматеріалів, які необхідно вивчити в період переддипломної практики;

3) дослідити і відобразити сучасний стан банківського секторав Сибірському регіоні;

4) проаналізувати фінансовий стан "МДМ-Банку";

5) проаналізувати склад і структуру кредитного портфеля.

Об'єктом дослідження є кредитна організація "МДМ-Банк",предметом дослідження - процес кредитування корпоративних позичальників.

При написанні звіту використовуються такі джерела: законита інші нормативні акти Російської Федерації, журнальні статті, навчальні та методичнівидання, дані бухгалтерського обліку і звітності, інтернет-сайти російських банків.

Методами дослідження є збір і аналіз інформації з різнихджерел, метод угрупування, порівняльний аналіз, метод коефіцієнтів, системнийпідхід, статистична обробка даних, табличний і графічний методи.


1. Загальна характеристикаВАТ "МДМ - банк"

1.1 Загальна інформація про банк

Акціонерний комерційний банк "Московський Діловий Світ"(ВАТ "МДМ-Банк") заснований в грудні 1993 року. Сьогодні МДМ-Банк - це одинз найбільших приватних фінансових інститутів з розвиненою філіальною мережею, що включає172 точки продажів в 73 містах. У 2000 році філія банку почала свою діяльністьв м. Новокузнецьку. МДМ-Банк є універсальним фінансовим інститутом, працюючив наступних сегментах: роздрібний бізнес, корпоративний бізнес, інвестиційна діяльністьі послуги на фінансових ринках, кредитування малого бізнесу, приватне банківське обслуговуваннята управління активами:

7,000 корпоративних клієнтів;

понад 5,000 клієнтів малого бізнесу;

близько 325,000 роздрібних клієнтів;

МДМ-Банк є лідером в області корпоративного управлінняв Росії. МДМ-Банк - єдине в Росії фінансова установа, що має публічнийрейтинг корпоративного управління від Standard & Poor's. Рівень рейтингу - третійв Росії після компаній МТС і Вімм-Білль-Данн (що мають лістинг на NYSE). Банк займаєлідируючі позиції в російському банківському секторі - Банк займає 4-е місце середприватних російських банків за розміром капіталу та 5-е місце за розміром активів заСтаном на 31 грудня 2007 р. (згідно РПБУ).

Місія МДМ Банку - бути шанованим та успішним універсальним фінансовимінститутом, який завойовує лідерські позиції на ринку, слідуючи світовим стандартамнадання банківських послуг та принципам корпоративної етики.

Концепція - МДМ Банк прагне забезпечити стабільно високий дохідна капітал акціонерів, цілеспрямовано вирішуючи наступні завдання:

надання всім корпоративним та роздрібним клієнтам Банкупослуг найвищої якості при максимальній ефективності процесів;

пропозицію таких продуктів і послуг, які відповідають потребамклієнтів на кожному етапі їх розвитку, сприяючи зростанню їх бізнесу і добробуту;

підвищення значимості бренда на національному рівні шляхом розвиткупослуг для малих і середніх підприємств та розширення регіональної інфраструктури;

створення оптимальних можливостей для кар'єрного зростання співробітниківі підтримка високих стандартів корпоративного управління.

1.2 Основні види діяльності ВАТ "МДМ-Банк"

Відповідно до ФЗ РФ "Про банки і банківську діяльність"ВАТ "МДМ-Банк" видана генеральна ліцензія ЦБ РФ № 2361 від 13 лютого 2003року, яка надає право Банку здійснювати банківські операції з коштами,як в рублях, так і в іноземній валюті. Крім даної ліцензії, Банку видані наступніліцензії:

ліцензія біржового посередника, що здійснює товарніф'ючерсні й опціонні угоди в біржовій торгівлі від 24.08.06 № 861, виданаФедеральною службою з фінансових ринків 01.11.2023 (термін дії до 24.08.2023);

ліцензія на здійснення банківських операцій з дорогоціннимиметалами від 13.02.2024 № 2361 видана Центральним банком Російської Федерації (Терміндії не визначений);

ліцензія професійного учасника ринку цінних паперів (ФКЦБ)№ 177-02956-100000 - брокерська діяльність (без обмеження терміну дії);

ліцензія професійного учасника ринку цінних паперів (ФКЦБ)№ 177-03134-00100 - діяльність з управління цінними паперами (безобмеження терміну дії);

ліцензія професійного учасника ринку цінних паперів (ФКЦБ)від 15.12.2023 № 177-03942-000100 - депозитарна діяльність (без обмеженнятерміну дії);

ліцензія професійного учасника ринку цінних паперів (ФКЦБ)від 27.11.2023 № 177-03060-010000 - дилерська діяльність (без обмеженнятерміну дії);

генеральна ліцензія на експорт срібла від 05.04.2023 № ЛГ0270705502934 видана: Міністерством економічного розвитку і торгівлі РФ (дійснадо 01.03.2024);

генеральна ліцензія на експорт золота від 12.10.2007№ ЛГ0270705513153 видана: Міністерством економічного розвитку і торгівлі РФ (дійснадо 12.09.2023).

Банку надається право на здійснення наступних банківськихоперацій з коштами в рублях і іноземній валюті:

а) залучення коштів фізичних і юридичних осібу вклади (до запитання і на певний строк);

б) розміщення залучених у вклади (до запитання і на певнийтермін) грошов...


Страница 1 из 15Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок