Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Автоматизована Банківська система у ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Реферат Автоматизована Банківська система у ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Категория: Банковское дело

Курсова робота

з курсу: "Банківські Інформаційнісистеми "

на тему "АвтоматизованаБанківська система у ЗАТ КБ "ПриватБанк" "


Зміст

Вступ

Розділ 1.Інформаційні системи та технології в банківській сістемі

1.1Еволюція становлення інформаційніх банківськіх систем в Україні

1.2Принципи проектування та Функціонування автоматизованих банківськіх систем

1.3Інформаційна інфраструктура автоматізованоїбанківської системи

1.4 СхемаПобудова автоматізованої банківської системи

Розділ 2.Характеристика АБС Бершадського відділення вінніцької філії ЗАТ КБ"ПриватБанк"

2.1Економіко-правова характеристика Бершадського відділення Вінніцької філії ЗАТКБ "ПриватБанк"

Розділ 3.Банківські Інформаційні системи та технології у ЗАТ КБ "ПриватБанк"

3.1Структурно-Організаційна схема АБС у Бершадського відділенні Вінніцької філії ЗАТ КБ "ПриватБанк" та її інформаційнезабезпечення

3.2Функціонування автоматизованих банківськіх системах у Бершадського відділенніВінніцької філії ЗАТ КБ "ПриватБанк" тарежими роботи з мережами

3.3 Захистінформації у Бершадського відділенні Вінніцької філії ЗАТ КБ"ПриватБанк"

3.4 Оцінкаефектівності та надійності АБС у Бершадського відділенні Вінніцької філії ЗАТКБ "ПриватБанк"

Висновкита Предложения

Списоквикористаної літератури


Вступ

В Останні роки Банківська система Нашої Країнипережіває бурхлівій розвиток. Чи не зважаючі на існуючі недолікі українського законодавства,Що регулює діяльність банків, Ситуація неухильно змінюється на кращє. Пройшли часи,коли можна Було легко заробляті на спекулятивних операціях з валютою. СЬОГОДНІ всіБільше банків роблять ставку на професійність своїх співробітніків и Нові технології.

Важко уявіті собі більш сприятливі грунт для запровадженнякомп'ютерних технологій, Ніж Банківська діяльність. Майже ВСІ Завдання, які вінікаютьу процесі роботи банку, піддаються автоматізації. Швидка и безперебійна обробказначний потоків інформації є одним Із головного Завдання будь-якої Великої фінансовоїорганізації. Тому необхідна Наявність обчіслювальної Мережі, Яка дозволяє оброблятіІнформаційні потоки, Що все збільшуються и збільшуються. Крім того, банки маютдостатні Фінансові возможности для Використання найсучаснішої техніки. Однак не слідвважаті, Що середній банк готовий втрачають велічезні суми на комп'ютерізацію. Банкє, насамперед, фінансовою організацією, Яка Призначено для Отримання прибутку, томузатрати на модернізацію повінні буті співставленімі з очікуваною користи від їїпроведення. Відповідно до загальносвітової практики, в Середне затрати банкуна комп'ютерізацію складають не менше 17% від Загальної суми річніх витрат.

Інтерес до розвітку комп'ютерізованіх банківськіхсистем візначається, Головним чином, стратегічнімі інтересамі. Як показує практика,інвестиції в Такі проекти почінають приносити прибуток Ліше через Певний Періодгодині, необхідній для навчання персоналу та адаптації системи до конкретних умов.Вкладаючі кошти в програмне забезпечення, комп'ютерне и телекомунікаційне обладнаннята Створення базуватися для переходу до нових обчислювальних платформ, банки, в дерлоЧерга, прагнуть до здешевлення и пріскорення рутінної роботи та перемоги в конкурентнійборотьбі.

Нові технології допомагають банкам, інвестіційнімфірмам та страховим компаніям Изменить Відносини з клієнтамі и знайте Нові засобидля Отримання прибутку. Аналітікі сходяться на думці, Що Нові технології найбільшактивно впроваджують інвестиційні фірмі, потім йдут банки, а останнімі їх пріймаютьна озброєння Страхові компанії.

Завдання, Що Стоїть перед фінансовімі організаціямі,однакове. Це інтеграція нових систем у розподілену архітектуру локальних та глобальнихмереж.

Банківські комп'ютерні системи на сьогоднішнійдень Набуль найбільшого розвітку Серед Галузо прикладного мережева програмногозабезпечення (ПЗ). Потрібно відзначіті, Що БС - Дуже вігідній ринок для будь-якоговиробника комп'ютерів та ПЗ.

Як приклад передових технологій, Що вікорістовуютьсяв банківській діяльності, можна назваті Бази даних на Основі моделі "Клієнт-сервер"(Характерною є Використання ОС Unіx та БД Oracle); засоби міжмережевої взаємодіїдля міжбанківськіх розрахунків; служби розрахунків, ЦІЛКОМ орієнтовані на Іnternet,и Багато іншого.


Розділ 1. Інформаційні системи татехнології в банківській сістемі1.1 Еволюція становлення інформаційніхбанківськіх систем в Україні

На цею годину Банківськадіяльність просто немісліма без вікорістовування комп'ютерної техніки и різніх системавтоматізації діяльності. Благо, сучасний ІT-ринок достатності насіченій різнім програмнимзабезпеченням вітчізняного и зарубіжного виробництва. Проти щоб вібрато правильно"Автоматизоване банківську систему" (АБС), Яка надалі віправдає ВСІ Очікування,потрібно враховуваті ряд чінніків, Що стосуються, в дерло Черга, банку: розмірібанку, кількість філіалів, вид діяльності банку, возможности наявної комп'ютерноїтехнікі і т.п. Власне, сама АБС Складається з ядра (центральна частина системи)и Додатковий модулів, кількість якіх поклади від потреб банку в автоматізації тогоабо іншого процесу. Основними Вимоги, Що пред'являються до сучасної АБС, є надійністьінформаційної системи, оператівність інформації, система ЗАХИСТУ, можлівість Швидкоухвалюваті Рішення на підставі інформації АБС, швідкість роботи, можлівість швидкоїзаміні технологій.

Класифікація АБС:

І Покоління

апаратно платформа- Автономні Персональні комп'ютери Під управлінням MS-DOS; СУБД - Clіpper, FoxPro,Clarіon; базовий елемент технології - Бухгалтерський проводка; структура АБС - автономніАвтоматизовані Робочі Місця (АРМ), не зв'язані або слабко зв'язані за данімі черезОбмін файлами (у тому чіслі шляхом фізічного перенесених на Гнучкий дисках з комп'ютерана комп'ютер). Зараз практично не зустрічається.

ІІ Покоління

апаратно платформа- Персональні комп'ютери Під управлінням MS-DOS, працюючі в локальній Мережі NovellNetWare; СУБД - Clіpper, FoxPro, Clarіon; базовий елемент технології - БУХГАЛТЕРСЬКИЙпроводка; структура АБС - автономні Армі, зв'язані за данімі через Загальні файли,Що лежати на сервері І не зв'язані по функціях. Широко поширше дотепер, особливов невеликих банках и в провінції.

ІІІ Покоління

апаратно платформа- Персональні комп'ютери Під управлінням MS-DOS (MS Wіndows), працюючі в локальнійМережі Novell NetWare; СУБД - власна розробка на базі менеджера запісів Brtіeve;базовий елемент технології - Бухгалтерський проводка, рідше - документ; структураАБС - автономні Армі, сильно зв'язані за данімі через Загальні структури Бази данихи слабо зв'язані по функціях. Технологія, перехідна від "файл-сервер до" Клієнт-сервер.Широко поширше, у тому чіслі у ряді крупних банків.

ІV Покоління

апаратно платформа- Персональні комп'ютери Під управлінням MS-DOS (MS Wіndows), працюючі в локальнійМережі, або ж хост-комп'ютер з терміналамі; СУБД - Професійна реляційна (Може бутіпостреляційна або Мережна); базовий елемент технології - Бухгалтерський проводка(Рідше), документ, Операція; структура АБС - автономні Армі, сильно зв'язані заданімі через Загальні структури Бази даних, в окремому випадка зв'язані по функціяхчерез Загальне ядро. Технологія "хост-термінал або дворівнева" Клієнт-сервер. Доситьпоширше, альо не у нас.

V Покоління

апаратно платформа- Персональні комп'ютери Під управлінням MS Windows, MS-DOS, рідше UNІX, в розподіленійМережі (WAN) з декількома фізічнімі серверами додатків (які Працюють Під багатозадачнімірозрахованімі на Багато Користувачі Операційнімі Системами (Ос)); СУБД - Професійнареляційна плюс менеджер транзакцій; базовий елемент технології - документ або Операція;структура АБС - логічні Армі, сильно зв'язані Як за ...


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок