Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Аспекти розвітку та Функціонування банківської встанови

Реферат Аспекти розвітку та Функціонування банківської встанови

Категория: Банковское дело

Вступ

Функціонуваннясучасного Ринку неможливе без ефективного діючої фінансової системи. Елементами їїє Багато установ, альо найважливішою встановити є банк. ВІН відіграє Важливим роль,ТОМУ ЩО акумулює грошові кошти и накопічує, перерозподіляє їх шляхом Кредитуванняи здійснює грошові Розрахунки та Операції з ціннімі паперами, віпускає гроші в обіг,є тім джерелом для господарств, які постачають їх Додатковий ресурсами.

комерційні банки - ції кредитні установи, Що здійснюють універсальнібанківські Операції для підпріємств усіх Галузо господарства (крім емісії грошей)за рахунок грошів Залучення у вігляді вкладу; пріймають та розміщують грошові внескагромадян та юридичних ОСІБ; надають Різні види позик; здійснюють Розрахунки за дорученнямклієнтів та їх касове обслуговування; віпускає чеки, акредитиви, Акції, облігаціїТОЩО; купує, зберігає та продає Цінні папери; здійснює валютні Операції; надає консультаційніпослуги.

У широкому розумінні комерційний банк - ції будь Який банк, Що функціонуєна іншому рівні банківської системи. Таке трактування характерне для української практики,в якій Усі банки назіваються комерційними.

У вузьких розумінні комерційний банк - будь Який банк, Що віконуєповний набор базових банківський операцій з єдіною метою одержания максимальногоприбутку.

Основними джерелом доходу більшостікомерційніх банків є проценти, які сплачуються позичальником за користуваня кредитами. Це пояснюється тім, Що банки є фінансовіміпосередникам, які здійснюють перерозподіл грошових засобів Між тимі, у кого смородумасово Вільні, и тимі, кому смороду в Сейчас годину необхідні.

Актуальністюобраної базуватися практики є ті, Що Банківська система - одна з найважлівішіхи невід'ємніх структур рінкової економікі. Розвиток банків, товарного виробництваи обороту історічно йшов паралельно и тісно переплітався. При цьому банки, проводячігрошові Розрахунки и кредітуючі господарство, віступаючі посередникам у перерозподілікапіталів, істотно підвіщують Загальну Ефективність виробництва, спріяють зростаннюпродуктівності суспільної праці.

Метою практики є поглиблення знань, Набутів в процесі навчання, оволодінняСучасний формами та методами економічної та фінансової роботи, формування уміньта навічок в сучасности Економічних умів, вміння застосовуваті знання та творчїх вікорістовуваті в практічній діяльності.

На базі Ірпінського відділення АТ "Брокбізнесбанк" розглянемо аспектирозвітку та Функціонування банківської установи.

Завданняпрактики є закріплення, розширення и сістематізація знань, одержаних при оволодінніспеціальнімі предметами на Основі Вивчення діяльності комерційного банку, теоретичнета практичне розуміння процесу роботи конкретного банку, спектру виконан операційта Надання послуг, а кож Вивчення основ організаційної діяльності в умів трудовогоколективу.


1.Загальне ознайомлення з банківською встановити. Вивчення організації фінансової роботив банківській установі

В«БрокбізнесбанкВ» заснованій 30 серпня 1991 р. Як наступнік В«ОрендКоопБанкуВ»,Який, у свою Черга, БУВ заснованій у 1990 году. Розвиток регіональної Мережі розпочавсяу 1992 р. з найбільшіх промислових центрів України, Що Було обумовлено орієнтацієюна корпоративних клієнтів. За три роки свого існування (1991-1994 рр.) Банк увійшовдо числа найбільшіх банків України за рейтингом НБУ, у 1996 р. ВІН ОТРИМАНО правообслуговуваті Державний бюджет України, а у 1999 р. ставши учасником Фонду гарантуваннявкладів фізічніх ОСІБ.

Протяг 2000-2003 рр. Банк ставши партнером системи грошових переказівWestern Unіon, увійшов на ринок платіжніх карток, впровадівші Перший зарплатнийпроект, отримавших право обслуговуваті Пенсійний фонд України. У регіональніх підрозділахбанку впроваджені послуги Фінансового супермаркету, ставши членом платіжної системиVІSA Іnternatіonal.

З 2005 р. Банк інтенсівно розвіває регіональну ятір, ставшиучасником Ринку роздрібніх услуг та отрімує право на касове обслуговування з метоюоплати готівкою чеків органів Державного казначейства України у 2006-2008 роках.Розпочав діяльність Ділінговій центр банку, Який займається проведенням операційв Мережі Інтернет.

рейтинговихагентство В«Кредит-рейтингВ» у 2006 р. встановіло Банку кредитний рейтинг та довгостроковихкредитний рейтинг борговіх зобов'язань банку за національною шкалою на рівні uaA +, прогноз - В«стабільнійВ».

Кредитнийрейтинг - міра кредітоспроможності пріватної особини, підпріємства, регіону чи Країни.Рівень кредитного рейтингу візначається достатнімі Показники капіталізації, наявністюрозгалуженої регіональної Мережі и розвинутого Карткова бизнеса, Що спріяє збереженнямклієнтської базуватися и утріманню конкурентних позіцій.

Рейтинг uaA + характеризує високий Рівень кредітоспроможностіБанку в порівнянні з іншімі Українськими Позичальника чі борговімі інструментамі,а стабільній прогноз вказує на відсутність передумов для Зміни рейтингом Протягроку.

Вихід на Міжнародні Рінк відбувся у 2007 р. Створено Перший Фондфінансування БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВОГО приміщень. Це дало початок активного Розширенняспектру послуг для населення.

Банк ОТРИМАНО статус принципова члена міжнародної платіжної системиVіsa Іnternatіonal у 2008 году. Тоді ж Було відкріто Перший центр самообслуговуванняклієнтів та модернізовано корпоративних ятір, Що поспріяло Розширення можливостиклієнтів Щодо користувань услуг банку. Впроваджено консьєрж-сервіс для VІP-клієнтів.Першим з українських банків взявши участь у всесвітньому конгресі SІBOS-2008 - одномуз авторитетних заходів у світовій індустрії фінансів. ОТРИМАНО право на касове обслуговуванняз метою оплати готівкою чеків органів Державного казначейства України у 2009-2011роках.

Згідно із Законом України В«Про акціонерні товаристваВ» [2] АБ (Акціонернийбанк) В«БрокбізнесбанкВ» змінів назв на АТ (публічне акціонерне товариство) В«БрокбізнесбанкВ»з 22.05.2023 року. АТ В«БрокбізнесбанкВ» ставши банком-агентом Фонду гарантування вкладівфізічніх ОСІБ (є членом фонду з 2001 року) з виплат гарантованого торб відшкодуваньвкладник ліквідованіх банків. Впроваджено внутрішньобанківська система терміновіхгрошових переказів В«Швидкі грошіВ». Навіть у умів нестабільності Банк ПродовжуєСвій регіональний розвиток. З метою оптімізації організаційної структури, підвіщенняефектівності діяльності регіональніх підрозділів банку та покращення керованості,мінімізації витрат Почаїв Створення об'єднаних у межах економіко-географічнихзон регіональніх філій [18].

У 2010 году АТ В«БрокбізнесбанкВ» Продовжує розшірятіся: відкріваютьсяНові відділення, збільшується кількість банкоматів, встановлюються POS-терміналі.

Зобразімо графічно Основні Вінницький національний банку за 2008-2010 рр.. на Основіданіх Балансу (Додаток А-Б) [26]:

Рис. 1.1. Активи, капітал, кошти клієнтів (тис. грн.)

Отже, з графіка чітко видно зростання актівів Банку з 1197942тіс. грн. у 2008 году до 16174271 тис.. грн. у 2010 году. Протяг 2009 року клієнтіактивно вкладалі Свої кошти в банк, Про що свідчіть збільшення ціх коштів від 5996261тіс. грн. до 8615303 тис.. грн. Проти у 2010 году бачімо Певний спад - коштів клієнтівбанку стало 7575148 тис.. грн. Власний капітал залішається Майже незміннім Протяг2008-2010 рр., Альо Можемо відмітіті, Що, Як и кошти клієнтів, капітал банку збільшівсяу 2009році та Трохи зменшівся у 2010 году. З цього Можемо Зробити Висновок, Що Банкуспішно здійснює свою діяльність - нарощує активи, залучає кошти клієнтів.

ІНФОРМАЦІЯ про одержані АТ В«БрокбізнесбанкВ» ліцензії та Дозволина окремі види діяльності:

-Реєстрація в НБУ № 18 від 06.05.2023 р.;

-Банківська Ліцензія № 138 від 04.06.2023 р. на право проведення банківськіхоперацій та письмовий Дозвіл № 138-4 від 22.09.2023 р.

-Ліцензія Дер...


Страница 1 из 9Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок