Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Банки - основа ринкового господарства

Реферат Банки - основа ринкового господарства

Категория: Банковское дело

Федеральне агентство з освіти

Уральський державний технічнийуніверситет

Факультет економіки та управління економічноютеорії

Курсова робота

на тему: Банки - основа ринковогогосподарства

Науковий керівник Намятова Л.Є.

Студент Піянзін А.Р.

Єкатеринбург 2011


План роботи

Введення

1. Теоретичні основи банківської системи

1.1 Економічна сутність банку

1.2 Види банків

1.3 Моделі банківських систем

2. Сутність і функції Центрального банку

2.1 Місце Центрального банку в економічній системі

2.2 Операції Центрального банку

2.3 Грошово-кредитна політика Центрального банку

2.4 Центральний банк як орган банківського регулювання танагляду

3. Комерційні банки

3.1Функціїкомерційних банків

3.2Види комерційнихбанків

3.3Класифікаціявидів операцій комерційних банків

3.4 Ліквідність комерційних банків

Висновок

Список літератури

Додатка


Введення

Історіяне залишила достатньо повних відомостей про те, коли виникли банки, якіоперації вони виконували, що з'явилося спонукальною силою їх розвитку. ВНині збереглися відомості про перші грошах стародавніх народів(Черепашках, хутрі, золотих злитках, первісних монетах), але не про банки. Іншимисловами, сучасна історія накопичила чималі матеріальні свідченнястародавнього грошового обігу, але не дала відповіді на те, яка при цьому булароль найпростіших кредитних установ. Більш того, сам період виникненнябанків не визначений в економічній літературі, не ясна їхня істинна природа.

Питанняпро те, хто і коли в Росії створив перший банк, є предметом історичноїдискусії. Один з претендентів на лаври першовідкривача - А.Л.Ордін-Нащокін (1605-1680),який провів прогресивну реформу, спрямовану на посилення прав купецтва.Створення їм купецьких союзів з метою організації кредиту при земській хатістало однією з перших прообразів позичкового банку. Значну роль уорганізації державних фінансів до виникнення національних банківзіграла Контора придворних банкірів (1798-1811), приватних осіб, які забезпечуютьправлячу еліту іноземними кредитами. Фактично їх функцію - банкууряду - в сучасних умовах виконує Центральний банк країни.

Першібанки, на думку ряду вчених, В«виникли в умовах мануфактурної стадії капіталізмуі з'явилися, перш за все, в окремих італійських містах (Венеції, Генуї) вXIV і XV століттях. На їхню думку, банк виник саме в той період товарно-грошовихвідносин, коли потрібна була мережа спеціальних установ, що регулюють грошовезвернення і виробляли в більш широких масштабах кредитні операції. Банкз'явився тільки на такій стадії розвитку кредиту, коли без його широкої допомогинеможливо було функціонування капіталістичних підприємств В»[1].

Іншачастина фахівців вважає, що В«банки виникли в більш ранній період - прифеодалізмі. Вони відзначають, що вже в античному і феодальному господарстві з'явиласяпотреба у функції банків як посередників у платежах В»[2].Отже, існуючі уявлення про період появи банків розходяться не на 1-2десятиліття, а охоплюють майже дві тисячі років.

Дати визначення словубанк досить складно. Слово В«банкВ» походить від італійського В«bancoВ», що вперекладі означає В«стілВ». Ці В«банко-столиВ» встановлювалися на площах, депроходила жвава торгівля товарами. Вона велася з використанням різноманітнихмонет, що карбувалися як державами, так і містами, і навіть окремимиособами. Однакової системи монет не існувало. При купівлі-продажузустрічалися монети різної форми, різного достоїнства, причому найчастіше нижченомінальної ціни, яка була вказана на них. У цих умовах потрібніфахівці, які б знали і розбиралися в безлічі звертаються монет,могли б оцінити і дати поради щодо їх обміну. Ці фахівці-міняйли зазвичайрозташовувалися зі своїми особливими столами на торжищах (ринках), де відбуваласяторгівля. Якщо врахувати, що в X в. Італія була центром світової торгівлі,куди стікалися товари і гроші різних країн, то стане зрозумілим, чомубанкіри стали неодмінними учасниками в торговельних операціях, а їх В«банко-столиВ»набували все більшого поширення. Такі столи були і в Стародавній Греції, дебанкіри називалися трапезідамі (від грецького В«трапезаВ», що означає В«стілВ»). Значить,перші банки виникали як би на основі В«меняльноїсправиВ» - обміну грошейрізних міст і країн.

Згадки про першівідокремлених кредитних операціях відносяться до VI століття до н.е. У Стародавньому Вавілоніі Греції практикувалася вкладна операція: приймання вкладів і сплата за нимивідсотків. Поряд з прийомом вкладів стародавні греки виробляли обмін грошей. Цібанківські операції виконували як окремі особи, так і церковні установи.

В«Храми були надійниммісцем для зберігання цінностей. Злодії, які відносились з повагою до вівтарів, неграбували їх. Вклади, недоторканність яких гарантувалася поважнимставленням до релігії, зробили знаменитими грецькі храми (Дельфійський,Делосский, Самоський, Ефеський), які стали одночасно банківськимиустановами. У храмі Артеміди в Ефесі зосереджувалися вклади змалоазіатського узбережжя, а в храмі Аполлона в Дельфах концентрувалисьвільні грошові кошти всієї Європейської Греції В»[3].

Разоміз кредитними операціями давніх банків поступово отримали розвиток і розрахункиз обслуговування вкладників. Розрахунки проводилися за допомогою так званоготрансферіта, тобто переносу коштів з однієї таблиці (рахунку) наіншу. Кожен вкладник у банку мав свою таблицю з позначенням його імені.Грошові кошти з таблиці одного вкладника переносилися на таблицю іншого,утворюючи найпростіші форми безготівкових розрахунків. Характерно при цьому, що спочаткунеобхідно було особисте усне розпорядження клієнта про перерахування грошовихзасобів, потім з'явилися письмові накази (прототипи сучасних чеків).

Зручності, створювані банками, немогли не привернути увагу людей. Поступово банківська клієнтура розширювалася.Банки, у свою чергу, пішли на виконання робіт довірителів зі складаннядоговорів між клієнтами, стали виступати посередниками в торгових угодах. Дляполегшення розрахунків стародавні банки випускали навіть банківські квитки, якізверталися нарівні з повноцінними грошима. За оцінкою одного з авторів,В«Цілком достовірним можна вважати ту обставину, що хоча вексельнимиопераціями стародавні банкіри не займалися, тим не менше, існували кредитнілисти зі зверненням за платежами до банкіра В»[4].

Розвиток банків, сфери обігу татоварного виробництва мають міцну взаємозв'язок. Це обумовлено в першучергу історичними чинниками. Банки надають дуже значний вплив і наділову, і на загальну активність економіки за допомогою своєї діяльності, асаме виступаючи в ролі посередника в перерозподілі капіталу (наприклад,надаючи кредитні послуги підприємствам, здійснюючи грошові розрахунки). Діяльністьбанків безпосередньо пов'язана з потребами відтворення. Банки виступають у роліпосередників у відносинах між виробничою і торговою сферами. Банкоб'єднує в собі і роль кредитора, і роль позичальника. Діяльність банків,безумовно, відіграє одну з ключових ролей в русі капіталів, але тут жекриється і певна небезпека, обумовлена ​​підвищеним соціально-економічнимризиком. У зв'язку з цим всі країни, що володіють розвиненою ринковою економікою,мають законодавство, за допомогою якого здійснюється регулюваннябанківської діяльності.

Мета роботи - вивчити виникнення,розвиток і діяльність банків. Для досягнення мети вирішувалися наступні завдання:

В·виявлення сутностібанку та його функцій;

В·вивчення видівбанків;

В·з'ясування ролі банківв економіці;

В·докладне вивченняЦентрального і комерційних банків;

В·визначеннясучасних тенденцій розвитку банків Росії.

Методологічною основою дослідницькоїробот...


Страница 1 из 12Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок