Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Кредитне бюро в РК

Реферат Кредитне бюро в РК

Категория: Банковское дело
ЗМІСТ

Введення

1. ТЕОРЕТИЧНІАСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНОГО БЮРО

1.1 Сутність кредитногобюро

1.2 Завдання іфункції кредитного бюро

1.3 Правовіоснови функціонування кредитних бюро на кредитному ринку Республіки Казахстан

2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНОГО БЮРО НА ПРИКЛАДІ В«ПЕРШЕ КРЕДИТНЕБЮРО В»

2.1 Прокомпанії

2.2 Послугинадаються ТОО В«Перше кредитне бюроВ» фізичним та юридичним особам

2.3 Процедуриотримання кредитного звіту

3. ПРОБЛЕМИСТВОРЕННЯ КРЕДИТНИХ БЮРО В КАЗАХСТАНІ

3.1 Перевагиі недоліки кредитних бюро Казахстану

3.2 Кредитнебюро як етап розвитку фінансово-банківського сектора економіки Казахстану

Висновок

Список літератури


ВСТУП

Кредитне бюро як цілісна економічна категорія набула чинностіразом з Законом В«Про кредитні бюро та формуванні кредитних історій в РеспубліціКазахстан В»від 6 липня 2004 року N 573

Кредитне бюро не є казахстанськимвинаходом, вони широко використовуються у світовій практиці і зарекомендували себез позитивної сторони.

Бюро являють собою елементінфраструктури фінансового ринку, в першу чергу його банківського сектора.Наявність системи кредитних бюро дозволяє кредиторам швидко і ефективнозбирати та використовувати інформацію про позичальників, що робить її більш доступною,одночасно знижуючи витрати першого на з'ясування фінансового стануостаннього. Особливо це актуально при споживчому кредитуванні. Оскількиінформація про позичальника зберігається в бюро кредитних історій тривалий час,існування системи бюро стимулює позичальників до своєчасного та повноговиконання своїх зобов'язань, що надає дисциплінуючий вплив.

Сама ідея кредитного бюро - дужепроста: це база даних, в якій зібрано інформацію про позичальників, вірніше,інформація по їх кредитних історіях. Припустимо, люди починають з кредиту наосвіту, потім беруть кредит на купівлю машини, потім на покупку будинку,відкривають кредитні картки і так далі. І якщо кредитна історія у людинихороша, то доступ до позикових грошей простий: мінімальні застави, швидкапроцедура оформлення. Якщо ж кредитна історія погана, то виправити її вжедуже складно. Тим самим, банківська система підвищує доступність таефективність кредитних коштів для населення.

Завдяки кредитному бюро, можназнизити ризик безповоротності кредиту, тому у банку буде досить необхідноюінформації про позичальника. Кредитна історія дозволить прийняти правильне рішення вкористь банку.

Це повинна бути приватна організація,так як необхідно забезпечити конфіденційність вкладників і максимальнуефективність роботи структури. Це також повинна бути Асоціація, куди нарівних правах входять компанії, які працюють з населенням.

Кредитне бюро - це крок у завтрашнійдень, це сучасний підхід до кредитування, правильні бази даних,сучасні системи електронного аналізу. У кінцевому підсумку, це дозволяєрозширити доступ населення до кредитних продуктів.

Мета і завдання кредитного бюро - вформуванні інформаційної бази про позичальників і надання цих звітівкредиторам. З одного боку, кредитне бюро дозволить банкам адекватно, з урахуваннямнаявної інформації про потенційного позичальника, оцінювати свій ризик. З іншого -полегшить доступ та умови отримання позики сумлінним позичальникам, які маютьхорошу кредитну історію.

Крім того, це має і практичнезначення для самих банків, які тепер зможуть скоротити витрати наутримання адміністративного апарату, процедури видачі та оформлення кредитів,що, в остаточному підсумку, призведе до зниження процентних ставок і зробить більшдоступним кредити для клієнтів з позитивною кредитною історією.

Кредитне бюро в Казахстані буденадавати банкам повну інформацію про потенційних клієнтів, що знизитьризики при видачі позик. Зараз кредитне бюро формує базу даних ікредитні історії всіх позичальників.

Звичайно, наявність кредитного бюро невирішує всіх проблем при кредитуванні і не знімає всіх ризиків з кредиторів.Однак відомості з такої бази даних дозволяють кредиторам точніше оцінюватикредитоспроможність позичальника, одержувати статистичну інформацію та адекватнооцінювати кредитні ризики. Об'єктивно це дозволяє знизити загальний рівеньризиків кредитора і зменшити вартість запозичень для осіб з достатньоюкредитоспроможністю.

Мета курсової роботи полягає у виявленнісутності бюро кредитних історій, їх ролі в процесі кредитування.

Для досягнення поставленої мети необхідновирішити наступні завдання:

В·розглянутисутність кредитного бюро;

В·виявити функції ізавдання, які вирішуються за їх допомогою;

В·визначити місце кредитногобюро в процесі кредитування;

В·розглянутиправове регулювання діяльності кредитного бюро

У відповідності з метою і завданнями курсовоїроботи, об'єктом дослідження є діяльність бюро кредитних історій


1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНОГО БЮРО

1.1 Сутність кредитного бюро

Основним документом, що регулює діяльність Кредитних бюро (КБ) вРеспубліки Казахстан є закон від 06.07.2023 р. № 573 "Про кредитнібюро і формуванні кредитних історій в Республіці Казахстан ". Згіднойому, кредитна історія - це сукупність інформації про позичальника та укладенихїм кредитних договорах, що складається з відкритої (титульної) і закритої(Конфіденційної) частин і зберігається в бюро кредитних історій; кредитне бюро- Комерційна організація, що здійснює формування кредитних історій,надання кредитних звітів та надання інших послуг

Кредитне бюро - організація (як правило, приватна), що займається збором,обробкою, зберіганням і поширенням відомостей, що відносяться до кредитноїісторії окремих громадян, включаючи такі відомості, як залишок заборгованостіабо кредитні лінії, історію внесення платежів, випадки непогашення кредиту,банкрутства.

Ідея створення структури, яка могла б зберігати й обробляти інформаціюпро кредитні історії (або про хронологію проведення клієнтами операцій), не нова.Попередниками були: каталоги (книги) кредитних і фінансових установ;банки даних кредитних організацій; бази даних клієнтів; автоматизованібази даних операцій клієнтів та ін Всі вони повинні були зберігати й накопичуватиісторії проведення кредитних операцій різними кредитно-фінансовимиустановами, тобто, по суті, виступали першими зачатками сучасних КБ.

Творці кредитних бюро спочатку припускали, що їх розвинена системаповинна упорядкувати кредитну діяльність банків, зробити її менш ризикованоюі більш оперативною. У більшості країн світу кредитори (банки, фінансовікомпанії, компанії-емітенти кредитних карт, інвестиційні компанії, торговіфірми, що надають комерційні кредити) на постійній основі обмінюютьсяінформацією про платоспроможність позичальників через КБ, що обумовлено проблемоюасиметрії інформації в сфері фінансового посередництва.

Недостатність відомостей про партнера, доступних при укладенні угоди,веде до неефективності розподілу кредитних ресурсів. Так, кредитор зазвичайне в змозі точно оцінити майбутні доходи й ризики, пов'язані зінвестиційними проектами, для здійснення яких позичальник бере позичку. Томубанк встановлює однакові процентні ставки по кредитах для всіх, щопороджує проблему негативного відбору.

Крім того, кредитори не завжди можуть контролювати дії позичальниківпісля отримання позики. Позичальник може здійснювати діяльність, що збільшуєризик неплатоспроможності або прагнути вкрити доходи від своїх інвестицій,щоб не платити за боргами. Наслідком цього стають зниження обсягівкредитування та встановлення високих процентних ставок. Таким чином, виникаєпроблема морального ризику.

В умовах асиметрії інформації кращі позичальники платять підвищену преміюза ризик, а гірші - занижену. Оскільки ненадійні позичальники сильніше прагнутьотримати кредит, чим платоспроможні, ефективність розподілу кредитнихресурсів знижується. В результаті частина потенційн...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок