Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Проблеми правового регулювання обов'язкового страхування в РФ

Реферат Проблеми правового регулювання обов'язкового страхування в РФ

Категория: Банковское дело

Дипломна роботана тему

Проблемиправового регулювання обов'язкового страхування в РФ

2010


Зміст

Введення

Глава1. Система правового регулюваннястрахування

1.1 Основні поняття (принципи) у сферістрахування

1.2 Історія становлення і розвиткузаконодавства про страхування

1.3 Джерела регулювання страховихвідносин

Глава 2. Особливості обов'язковогострахування

2.1 Специфіка правового регулюванняобов'язкового страхування

2.2 Основні види обов'язковогострахування

2.3 Особливості договору у сферіобов'язкового страхування

Глава 3. Реалізація законодавства прообов'язкове страхування

3.1 Проблеми правового регулюванняобов'язкового страхування

3.2 Проблеми застосування норм прообов'язкове страхування

3.3 Перспективи удосконаленнязаконодавства про обов'язкове страхування

Висновок

Список використаної літератури


Введення

Багатьом видамдіяльності, які необхідні для природного функціонування суспільства,доводиться давати оцінку, оскільки вони таять в собі серйозні загрозибезпеці і здоров'ю громадян, а також пов'язані з імовірністю нанесеннязбитку третім особам. Відповідно до загальноприйнятої в світовій практиціобов'язком повністю компенсувати збиток, який був причиною третьоїстороні, шкода має бути відшкодована, навіть якщо він носив невинний абовипадковий характер. У цих ситуаціях договори страхування відповідальності,укладені страхувальниками зі страховими організаціями, з одного боку,захищають страхувальників від фінансових втрат, які вони можуть понести услідстві пред'явлення до них у відповідності з рішенням суду позову про відшкодуваннязбитку, який був заподіяний третій стороні.

Актуальністьдослідження полягає в тому, що з іншого боку системи страхування відповідальностізахищають майновий інтерес третіх осіб, тому що у повинною в нанесеннізбитку боку може бути просто не виявиться достатньо коштів, щобзаплатити за завдані збитки. Тому до числа обов'язкових видів страхуванняв більшості країн належать, у першу чергу страхові договори, якіпритягують до відповідальності власників автотранспортних засобів, якістрахують свою відповідальність перед третіми особами. Але не тількидорожньо-транспортна пригода може мати порівняно серйозне наслідокз точки зору заподіяння матеріальної шкоди. Існує маса інших видівстрахової відповідальності, при цьому страхувальник повністю вільний у виборістрахової компанії. Головним є наявність страхового поліса.

Проблематикадослідження полягає в тому, що за даними Мін'юсту Росії, до суду звертаєтьсятільки близько 8% потерпілих. При цьому за позовами, які були подані череззаподіяння шкоди фактично стягують на користь потерпілого громадянина тількидо 40% від присудженої суми, а на користь потерпілого юридичної особи - до35%. Можна впевнено говорити про те, що практично правового регулюванняміж винними особами та потерпілим в даному випадку не існує, ціпроблеми поки знаходяться в Росії поза правовим полем, що вкрай поганопозначається на суспільстві, вже страждає від правового свавілля. Інструментами,які будуть здатні вирішити дані проблеми, має стати запровадження механізмуобов'язкового страхування, але врегульованого законодавством.

Наприклад, можназгадати про особливості відповідальності власників джерел підвищеноїнебезпеки, так як їх діяльність тісно пов'язана з нанесенням шкоди громадянам.У цьому випадку відповідальність полягає в тому, що вона досить часто покладаєтьсяна власника без безпосередньої провини в заподіянні шкоди. Дане побудовавідповідальності в цьому випадку пояснюється деякого роду особливими моментамизаподіяння шкоди, які виникають не як результат якогось особистогодії, як в інших різновидах відповідальності, а в силу певноговластивості матеріального об'єкта, іменованого джерелом підвищеної небезпеки(Транспортний засіб, механізм, сильнодіюча речовина тощо).Джерело підвищеної небезпеки - це складний матеріальний об'єкт, підвищенашкідливість якого проявляється в певній незалежності його властивостей відлюдської складової, що призводить до не підконтрольності йому в обсязіпроцесу діяльності: по-перше, до небезпеки випадкового заподіяння шкоди і,по-друге, сильно впливає на обсяги і внутрішній характер його заподіяння. Особи,безпосередньо часто стикаються з ним, повинні підлягати обов'язковомудержавному страхуванню.

Починаючи дослідженняданої теми важливо зауважити, що вивчення правового регулювання і проблем,які з ним пов'язані, проводилося великою кількістю юристів, правознавців,вчених, які приділяли увагу досить великої кількості проблем,які існують у цій сфері. Серед таких професійних експертів праваназвемо таких як М. І. Брагінський, В. В. Витрянский, Є. А. Суханов, Ю. Б.Фогельсон, В. Акімов, Г.Ф. Шершеневич та інші.

Мета роботи -теоретичний аналіз юридичних норм утворюють у своїй сукупності інститутобов'язкового страхування, практику їх застосування, основ подальшоговдосконалення зазначеного правового інституту.

Мета дослідженнязумовила коло взаємопов'язаних завдань, теоретичний розгляд якихстановить зміст цієї роботи:

1). з урахуванняміснуючих теоретичних розробок в галузі дослідження інститутуобов'язкового страхування, дати визначення даного поняття і поняття видівджерел його правового регулювання;

2). показатифункціональне призначення інституту договору обов'язкового страхування привідшкодуванні відповідальності за заподіяну шкоду;

3). проаналізуватиіснуючі нормативні акти застосування норм обов'язкового страхування;

4). розглянути питаннявідповідальності третіх осіб за шкоду, заподіяну винним, а також проблемизастосування норм обов'язкового страхування;

5). розробитиперспективи вдосконалення законодавства про обов'язкове страхування.

Об'єктом дослідженняє правове поле обов'язкового страхування в Росії.

Предметом дослідженняє норми цивільного і страхового права, законодавства складовіінститут обов'язкового страхування.

Відповідно донаміченими цілями і завданнями в першому розділі дипломної роботи мова піде протеоретика правового аспекту поняття, у другому розділі порушені питаннявиникнення специфіки правового регулювання даного питання, і в третійглаві йтиметься про реалізацію проблем обов'язкового страхування.


Глава 1. Системаправового регулювання страхування

1.1 Основні поняття(Принципи) у сфері страхування

Головну роль в системіфінансів кожної країни відіграє інститут страхування. Внаслідок цього йогоправове регулювання є дуже важливим елементом законодавства. У нашчас і в нашій країні величезна кількість всіляких по галузевійприналежності нормативних актів, спрямовані саме на правове регулюванняправовідносин з майнового страхування. Для деяких залишається самоюважливою традиційна класифікація джерел правового регулюваннястрахування за юридичною силою.

Одним з основнихджерел є Конституція РФ, яка встановлює право на всілякуохорону власного майна в ст. 35, при рівності форм власності,фіксованих у ст. 8, яка встановлює право на охорону власності,згаданої ст. 35, при рівності форм власності, що закріплюються в ст. 8. Цедає право гарантії і свободи розвитку для економічного життя як однієїсторони, так і гарантію свободу економічному справі іншого боку, якідозволять страховикам систематично отримувати прибуток з страхувальних операцій.

Правила закону В«Організація страхової справи в РФ В»дають можливість визначити ряд ознак,які характеризують страхування:

- присутність інтересу(Майнового або немайнового) в одного учасника відносин, захистякого і забезпечується сплатою зазначеної грошової суми;

- реалізаціястрахування в обумовлених тимчасових рамках;

- оплата послуги знадання захисту;

- сплата обумовленоїсуми грошей при настанні певних подій;

- випадковістьнастання подібних подій;

- присутність спеціальноформованих ...


Страница 1 из 9Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок