Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Страхування як спосіб захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб

Реферат Страхування як спосіб захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб

Категория: Банковское дело

Курсова робота

з дисципліни "Страхове право"

на тему "Страхування як спосіб захисту майнових інтересівфізичних та юридичних осіб "

Оренбург - 2009 р.


Зміст

Введення

1. Сутність страхування як способу захисту майновихінтересів фізичних та юридичних осіб

1.1 Загальне поняття страхування

1.2 Роль і функції страхування

2. Класифікація за видами страховоїдіяльності

2.1 Класифікація по об'єкту страхування

2.2 Інші види класифікацій

3. Учасники страхових відносин

Висновок

Список літератури


Введення

Страхування як система захисту майнових інтересів громадян,організацій і держави є необхідним елементом соціально-економічноїсистеми суспільства.

Страхування надає гарантії відновлення порушенихмайнових інтересів у разі непередбачених природних, техногенних та інших явищ,справляє позитивний вплив на зміцнення фінансів держави. Воно не тільки звільняєбюджет від витрат на відшкодування збитків при настанні страхових випадків, але іє одним з найбільш стабільних джерел довгострокових інвестицій. Це визначаєстратегічну позицію страхування в країнах з розвиненою ринковою економікою.

Актуальність означеної проблеми в даний час витікаєз ряду специфічних властивостей нашої країни в процесі відбуваються в ній перетворень.Так, в неринковій системі господарювання відшкодування збитку в основному здійснювалосядержавою, яка виділяла кошти з бюджету на відновлення зруйнованихпідприємств, житла, ліквідацію наслідків стихійних лих та інші аналогічнімети. Система страхування грала допоміжну роль.

Для сучасної Росії прискорений розвиток страхування як механізмузахисту майнових інтересів осіб стає особливо значущим. Так, в результатіширокомасштабної приватизації значна частина основних фондів перейшла у власністьфізичних осіб і недержавних структур. Це настійно вимагало створеннясистеми фінансових гарантій, що забезпечує відшкодування збитків у випадку стихійнихлих, аварій, пожеж та інших непередбачених подій, які можуть негативновплинути на створювані виробничі зв'язки, породити збої в галузях економіки.

страхування захист майновий інтерес

Все вище сказане свідчитьпро те, що страхування відіграє особливу роль в житті людини. Страхування надаєвпевненість у завтрашньому дні і стимулює людину до вчинення дій спрямованихна покращення життя громади.

Метою написання даної курсової був розгляд страхуванняяк способу захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб. Для цьогобули розглянуті поняття страхування, його класифікація, роль і функції страхування,а також основні учасники страхових відносин.


1. Сутність страхування як способу захисту майновихінтересів фізичних та юридичних осіб1.1 Загальне поняття страхування

Страхування - найважливіший елемент ринкової інфраструктури, невід'ємнийкомпонент економічної та соціальної сфери. Воно безпосередньо зачіпає інтересифізичних та юридичних осіб, забезпечуючи захист їхніх майнових інтересів шляхомвідшкодування збитку, що виник в результаті дії різних несприятливих факторіві при деяких інших обставинах.

За весь час існування людства навряд чи можна знайти більшраціональний, економічний і доступний механізм охорони майнових прав господарюючихсуб'єктів і громадян, ніж страхування. По суті своїй воно грунтується на простомупринципі: в результаті розкладання, розподілу збитків, шкоди, втрат у одногоособи між безліччю осіб для кожного з них окремо матеріальні втрати ледьвідчутні, а становище потерпілого відновлюється досить швидко і доситьповно.

Громадяни та юридичні особи - страхувальники, вступаючи в страховівідносини, прагнуть до отримання компенсації за заподіяну майну та іншим майновимінтересам збиток, що виник в результаті випадкових, непередбачених обставин,сплачуючи за надану страхову послугу певні грошові внески. У деякихвидах особистого страхування метою громадянина може бути отримання капіталізованоїсуми до закінчення строку страхування або настання певних обставинабо подій.

Для організацій, що займаються страховою діяльністю, - страховиківстрахування є певним видом підприємницької діяльності, що дозволяєза рахунок надходять внесків формувати фонди для страхових виплат. Однак оскількинаступ страхових подій, що тягнуть виплати, відбувається не завжди, страховікомпанії мають у своєму розпорядженні значні грошові кошти, які вонивправі в установленому порядку пускати в оборот, інвестувати в інші сфери економіки,отримуючи відповідний прибуток.

Таким чином, страхування є відношення по захистумайнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні певнихстрахових випадків за рахунок грошових фондів, що формуються страховиками із сплаченихстрахових премій (страхових внесків), а також за рахунок інших коштів страховиків.[4]

Для виникнення відносин по страхуванню ключовим єпоняття майнового інтересу страхувальника або застрахованої особи, оскількисаме майнові інтереси, що мають різний предмет, відповідно до ст.4Закону РФ "Про організацію страхової справи в Російській Федерації" єоб'єкт страхування. [7]

Об'єктами страхування можуть бути не суперечать законодавствуРосійської Федерації майнові інтереси:

пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійнимзабезпеченням страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);

пов'язані з володінням, користуванням, розпорядженням майном(Майнове страхування);

пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особіабо майну фізичної особи, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхуваннявідповідальності). [1]

Страхування протиправних інтересів не допускається. Крім того,не підлягають страхової охорони і деякі правомірні інтереси: так, не допускається,згідно ст.928 ЦК, страхування збитків від участі в іграх, лотереях і парі, а такожстрахування витрат, до яких особа може бути примушена в цілях звільненнязаручників. [7]

Так, за змістом статті 4 Закону РФ "Про організацію страховоїсправи в Російській Федерації ", не можна застрахувати будівля, автомобіль, здоров'я,життя, працездатність - застрахувати можна майновий інтерес, пов'язаний ззазначеними об'єктами. Укладаючи договір страхування домашнього майна і сплачуючистраховику страхову премію, страхувальник тим самим забезпечує свій майновийінтерес щодо домашнього майна, а саме за допомогою зобов'язання страховикастворює можливість одержання страхової виплати у разі настання конкретнихобставин у відношенні застрахованого майна, наприклад, загибелі або пошкодженнячастини майна, зникнення, крадіжки і т.д.

Об'єкти страхування знаходять конкретне вираження в страховихподіях, які і визначають предмет страхування. Так, страховими подіями об'єкта"Особисте страхування" можуть бути хвороба, втрата працездатності, нещаснийвипадок, смерть (загибель) та ін До об'єктів "майнове страхування" відносятьсяособисте майно (багаж) та домашнє (все або окремі предмети), фінансові ризикиі т.д. Страховими подіями об'єкта "страхування відповідальності" можутьстати порушення, пов'язані з перевезенням туристів (мандрівників), екскурсантіввідповідальністю за шкоду екології та забруднення навколишнього середовища, низька якістьпродукції (послуг), невиконання зобов'язань, професійна відповідальність.[1]

1.2 Роль і функції страхування

У країнах з розвиненою ринковою економікою страхування грає важливуі багатопланову роль. У теорії вітчизняного страхування існують різні підходидо визначення кількості та змісту функцій страхування. Зокрема, одні авторивважають, що страхуванню притаманні ризикова, попереджувальна, ощадна, контрольна,соціальна та інвестиційна функції. Інші в якості функцій страхування виділяютьформування спеціалізованого страхового фонду грошових коштів, відшкодування збитківі особисте матеріальне забезпечення громадян, попередження страхового випадку і мінімізаціюзб...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок