Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Иностранный язык » Культура російської розмовної мови

Реферат Культура російської розмовної мови

Сучасна гуманітарнаакадемія

РЕФЕРАТ

На тему:

В«Культураросійської розмовної мови В»

Виконав студент:

Фролова В.В.

групи ЗПД 100201

Іжма 2010


Зміст

1. Культура російської розмовної мови

2. Розмовна мова

3. Розмовно-повсякденній стиль

Висновок

Список використаної літератури


1. Культураросійської розмовної мови

Вчення про якостях промовибере свій початок в працях античних філософів, ораторів, які розробилицілу систему оцінок якостей мови - позитивних і негативних. Наприклад,Теофраст у книзі В«Про стильВ» виклав такі достоїнства мови: чистота, ясність,точність, величавість, суворість, урочистість, стрімкість,правдивість, потужність. До недоліків мови Гермоген відносив: плутаність,пихатість, ребячливость, помилковий пафос. На переконання Цицерона, чистота іясність мови важливі і необхідні, але і їх недостатньо, щоб оратор міг викликатизахоплення слухачів, - для цього потрібна краса мови. На думку ДіонісіяГалікарнаського, найважливіше і досконале з достоїнств мови, єдоречність.

Звичайно, не всі положенняантичних мислителів можуть бути прийняті нами. Але дуже багато заслуговуєуваги і глибокого вивчення.

Кожна сфера спілкування увідповідності з тими комутативними завданнями, які ставляться в ній,пред'являє до мови свої вимоги. Важливою вимогою культури володіння мовоює вимога розрізняти його функціональні різновиди, вільнокористуватися будь-який з них, чітко уявляючи, яка з різновидів мовиповинна вибиратися з завданнями спілкування. Мова виконує різні комутативністьзавдання, обслуговує різні сфери спілкування: одна справа - мова науки, інше -буденна розмовна мова. Сучасне вчення про комунікативних якостяххорошої мови розробив Борис Миколайович Головін. Якості мови він виділяє наосновні співвідношення мови з іншими поняттями:

Мова - мова(Правильність, багатство, чистота)

Мова - мислення(Логічність, ясність, простота, стислість)

Мова - об'єктивний світ(Точність)

Мова - її обстановка,зміст, призначення (доречність)

Мова - естетика(Образність, виразність, благозвучність)


2. Розмовнамова

Розмовна мова - цеусна форма існування мови. Відмінні риси усного мовлення можна цілкомвіднести до розмовного стилю. Однак поняття В«розмовна моваВ» більш ширше, ніжпоняття В«розмовний стильВ». Їх не можна змішувати. Хоча розмовний стиль восновному реалізується в усній формі спілкування, в усній же промові здійснюються ідеякі жанри інших стилів, наприклад: доповідь, лекція, рапорт і ін

Розмовна мовафункціонує лише в приватній сфері спілкування, в побутово-побутової, дружній,сімейної. У сфері масової комунікації розмовна мова не застосовна. Однакце не означає, що розмовно-повсякденній стиль обмежується побутової тематикою.Розмовна мова може зачіпати й інші теми: розмова в колі родини аборозмова людей, що знаходяться в неофіційних відносинах, про мистецтво, науці,політиці, спорті та ін, розмова друзів на роботі, пов'язаний з професієюмовців, бесіди в громадських установах (поліклініках, школах).

3. Розмовно-повсякденнійстиль

У сфері повсякденно-побутовогоспілкування функціонує - розмовно-повсякденній стиль мовлення.

Основні рисипобутово-розмовного стилю:

Невимушена інеофіційний характер спілкування

Опора на внеязиковуюситуацію (тобто безпосередню обстановку промови, в якій протікає спілкування)

Слухаючи висловлювання і незнаючи конкретної ситуації, неможливо здогадатися, про що йде мова. Такимчином, в розмовній мові позамовна ситуація ставати складовою частиноюспілкування.

Лексична різновид(Общекніжная лексика, терміни, іншомовні запозичення, деякі фактипросторіччя, діалектів, жаргонів).

Це пояснюється,по-перше, тематичною різноманітністю розмовної мови, не обмежуєтьсярамками побутових тем, повсякденних реплік, по-друге, здійсненням розмовноїмови у двох тональностях - серйозний і жартівливий, і в останньому випадку можливевикористання різноманітних елементів.

Розмовної мовивластиві емоційно-експресивні оцінки суб'єктивного характеру,оскільки мовець виступає як приватна особа і висловлює свою думку і ставлення.Дуже часто та чи інша ситуація оцінюється гіперболізувати: В«Нічого собіціна! З глузду з'їхати! В»,В« Квітів в саду - море! В»,В« Пити хочу! Вмираю! В». Характерновикористання слів з переносному значенні, наприклад: « голові у тебе каша!В»

Просторічна лексиканеоднорідна, просторіччя, яке перебуває на межі літературного вжитку.Негрубі за своєю суттю, кілька фамільярне; наприклад, В«картопляВ» замістьВ«КартопляВ», В«кмітливістьВ» замість В«кмітливістьВ». Просторіччявнелитературное, грубе, наприклад: В«під'їжджатиВ» замість В«домагатисяВ»,В«ТьопнутиВ» замість В«впастиВ».

У розмовному стиліпредставлені:

застиглі конструкції, непіддаються виразному членуванню (що, правда, то, правда; що, вірно, товірно);

конструкції знекерованими формами (з домашніми знаннями порядок);

В«розчленуванняВ» іприєднувальні конструкції (я її поважаю - за чесність і принциповість;Піду додому. До внучці);

пропозиції зіВ«ЗміщеноюВ» конструкцією (я і так води не знаю, де дістати).


Висновок

Російська мова - одна знайбагатших і розвинених мов світу: він володіє багатим словниковим запасом ітермінологією по всіх галузях науки і техніки, виразною стислістю іясністю лексичних та граматичних засобів розвиненою системою функціональнихстилів, здатністю відобразити все різноманіття навколишнього світу.

Високий рівеньфункціонального розвитку російської мови відкриває широкі можливості для йогорізноманітного вживання у всіх сферах суспільного життя, за допомогоюросійської мови може бути передана найрізноманітніша інформація та вираженінайтонші відтінки думки. Російською мовою створена отримала світове визнанняхудожня, наукова і технічна література. Максимальна повнотасуспільних функцій російської мови і його відносна однорідність,багатюща писемність, що містить як оригінальні твори, так іпереклади всього цінного, що створено світовою культурою і наукою, - все цезабезпечило високу ступінь комутативної і інформативної цінності російськоїмови.


Списоквикористовуваної літератури

1.Культура російськоїрозмовної мови. (Земська Е.А., Китайгородська М.В. 1985р.)

2.www.mediaterra.ru/rhetoric.

3.Стилістикаросійської мови (під ред. Шанського Н.М. 1982р.)Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок