Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Иностранный язык » Культура письмовій промови юриста

Реферат Культура письмовій промови юриста

зом, помилково з'єднані слова,вжиті бездумно, висловлюють думку багатослівно, неточно.


Висновок

Стилістична доцільністьвживання мовних засобів, їх відповідність потребам і цілям спілкування -важливі принципи культури мовлення. Ці принципи лежать в основі і нормалізаторскойдіяльності лінгвістів. Культура мови - частина загальної культури людини, томуза якістю його письмової та усної мови можна судити про його духовному розвитку івнутрішній культурі. Але людина не зобов'язаний володіти культурою мови у всіх видах,жанрах спілкування.

Усна і письмова мова володіютьсвоїми психологічними особливостями. При усному мовленні людина сприймаєслухачів, їх реакцію на його слова. Письмова ж мова звернена довідсутньому читачеві, який не бачить і не чує пишучого, прочитаєнаписане тільки через деякий час. Часто автор навіть взагалі не знаєсвого читача, не підтримує з ним зв'язку. Відсутність безпосередньогоконтакту між пишучим і читаючою створює певні труднощі в побудовіписьмовій мові. Пишучий позбавлений можливості використовувати виразні засоби(Інтонацію, міміку, жести) для кращого викладу своїх думок (розділові знакине замінюють повною мірою цих виразних засобів), як це буває в усніймови. Так що письмова мова звичайно менш виразна, ніж усна. Крім,того, письмова мова повинна бути особливо розгорнутої, зв'язковий, зрозумілою іповної, тобто обробленої.

Але письмова мова володієіншим перевагою: вона на відміну від усного мовлення допускає тривалу іретельну роботу над словесним вираженням думок, тоді як в усному мовленнінеприпустимі затримки, часу на шліфування і обробку фраз немає. Письмова моваяк в історії суспільства, так і в житті окремої людини виникає пізнішеусного мовлення і формується на її основі. Мова імова займають особливе місце в професійній діяльності юриста. Адже юрист-це правознавець. А право - це сукупність встановлюваних і охоронюванихдержавою норм, правил поведінки, що регулюють суспільні відносини міжлюдьми і виражають волю держави. Формуючи і формулюючи правові норми,охороняючи їх в різних численних процесуальних актах, юрист повиненбездоганно володіти нормами мови і охороняти їх.

Юристуособливо важливо мати до мови смак, так як основний інструмент у йогороботі - слово, яке він несе людям. Йому необхідно розрізняти такі явища,як кліше і штампи, і використовувати слова і юридичні формулювання обдумано,тим самим підвищувати якість і виховне значення процесуальних актів ісвоїй промові.

Говорячи про мову нормативного або процесуального акта,їх автори виступають насамперед як юристи, так як їх цікавить виражене вдокументі правовий зміст, аналіз же мови, як правило, безвідповідної лінгвістичної основи і зводиться, по суті, до загальнихміркувань про точності, дохідливості, виразності.

З урахуванням завдань кримінальногосудочинства культуру письмовій промови юриста можна визначити якмотивоване використання офіційно-ділового стилю,кримінально-процесуального закону і адекватно відображають встановлювані по справіфактичні дані.

Робота над формою промови повиннаприводити до того, щоб думки пишучого легко доходили до свідомості читаючих.


Література

1.Дронлева Т.С., Клушина Н.І., Бірюкова І.В. Стилістика сучасногоросійської мови: Практикум/За ред. Т.С. Дронлевой. - М.: Флінта: Наука, 2001.

2.Жабенко В.С. Деякі аспекти процесу формування культури письмовійпромови юриста// Збірник праць Санкт-Петербурзької юридичної академії.Щорічний науково-практичний журнал. - С.-Пб.: Вид-во С.-Петербург. юрид. акад.,2005, № 1 (1). - С. 70-74

3.Івакіна М.М. Професійна мова юриста. - М., 1997.

4.Максимов В.І. Російська мова та культура мови в 2-х частинах. -М.: 2000.

5.Плещенко Т.П., Федотова Н.В., Чечет Р.Г. Стилістика і культура мови. -М., 2001.

6.Розенталь Д.Е., Голуб І.Б. Секрети стилістики. - М.: Рольф, Айріс-прес,1999.


[1] Письмова мова - Мова, створена за допомогою видимих ​​(графічних) знаків на папері, іншомуматеріалі, екрані монітора. Письмова форма мови є основною дляофіційно-ділового стилю мови.

[2] Жабенко В.С. Деякі аспекти процесу формуваннякультури письмовій промови юриста// Збірник праць Санкт-Петербурзькоїюридичної академії. Щорічний науково-практичний журнал. - С.-Пб.: Изд-воС.-Петербург. юрид. акад., 2005, № 1 (1). - С. 70-74

[3] ПлещенкоТ.П., Федотова Н.В., Чечет Р.Г. Стилістика і культура мови. - М., 2001.

[4] ОжеговС.І., Шведова Н.Ю. Тлумачний словник російської мови. - М., 1997.

[5]Лінгвістичний енциклопедичний словник. - М., 1990

[6] БєльчикЮ.А. Лексична стилістика. - М., 1998.

[7]Уніфікація текстів управлінських документів. Методичні рекомендації. - М.:Головархів 1982.

[8] ІвакінаМ.М. Професійна мова юриста. - М., 1997.Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок