Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Иностранный язык » Іншомовна лексика та її використання

Реферат Іншомовна лексика та її використання


Іншомовналексика та її використання


Зміст

Введення

Іншомовна лексика та їївикористання

Причини лексичногозапозичення

Запозичення зокремих мов

Освоєння іншомовноїлексики

Іншомовна лексика впромови юриста

Висновок

Список літератури


Введення

Як засіб спілкування мова обслуговує всі сферисуспільно-політичної, офіційно-діловий, наукового та культурного життя.Кожна думка передається мовою, яка служить формою для будь-якого можливогозмісту. Ми осягаємо думка вже оформленої мовними засобами.

Особливе місце мова посідає у професійній діяльності юриста,незалежно від того, де вона протікає: чи складає юрист законопроекти, ведедізнання, оформляє цивільні угоди, виносить вироки, захищає правапідсудних, стежить за законністю судових рішень. Юрист - це правознавець,фахівець з правознавства, юридичних наук; практичний діяч у галузіправа. Він усією своєю діяльністю охороняє норми права, захищає різніправа громадян, охороняє їх, попереджає правопорушення, відновлюєсоціальну справедливість; роз'яснює громадянам норми права, регулюючісуспільні відносини і виражають волю держави.

І все це робиться за допомогою мови. Тільки за допомогою мовизаконодавець формулює норми права. Тільки через мову громадяни сприймаютьці приписи. Тому порушення юристом мовних правил може викликатинегативну реакцію чи недовіру з боку слухачів; через неграмотнупромови юриста пропадає повага до нього, з'являється невпевненість в його знаннях.Неточності в мові можуть призвести до неточного тлумачення закону.

Формуючи і формулюючи правові норми, охороняючи їх у численнихправових документах і роз'яснюючи громадянам, юрист повинен бездоганно володітинормами мови і охороняти їх.


Іншомовналексика та її використання

У наші дні стало звичним вживання слів офіс, піар,інавгурація, менеджер, супермаркет, фуршет, приватизація, імідж, лобі,менталітет, маркетинг, менеджмент та ін Це запозичена лексика.Запозиченням лінгвісти називають процес переміщення різних елементів зоднієї мови в іншу. Під різними елементами розуміються одиниці всіхрівнів структури мови - лексики, морфології, синтаксису, фонології. Найбільшчастим буває запозичення слів - лексичне запозичення, яке єпершою сходинкою іншомовного впливу. Досить цікаво розглянути процесзапозичення іншомовної лексики, її освоєння російською мовою.

Причини лексичного запозичення

Мовне запозичення - природний процес у російській мові. Вонообумовлено лінгвістичними та позамовними причинами. Розглянемо деякі зних.

До позамовних причин запозичення слів з інших мов слідвіднести політичні, економіко-промислові і культурні зв'язки між народами- Носіями мов. Всі зміни, активізація або послаблення зв'язків з іншимикраїнами відбиваються насамперед на процесі лексичного запозичення, такяк лексика - та область мови, яка найбільш піддана зовнішнім впливам.

Лінгвісти відзначали, що мовне запозичення має найближчійпричиною запозичення культурне. Найбільш типовою формою такого впливує запозичення найменування разом із запозиченням речі, поняття. Вкожній мові є значна група слів, запозичена подібнимчином. (1, с.15)

У запозичують мову можуть проникати паралельні найменування довже наявним в ньому, і таким чином з'являються синоніми-В«дублетиВ», наприклад: контора- Офіс, обслуговування - сервіс, зручності - комфорт, знімок - кадр, льотчик -пілот та ін Розрізнення і ступінь вживаності подібних сліввизначаються їх семантикою і стилістичній забарвленістю (приналежністю).

Запозичення з мов-джерел обумовлено і політичноїроллю країни і мови. Згадайте, як ще 15-20 років тому ми пишалисяпоширенням російської мови в багато країн Європи і Азії; пишалисяпостійним оновленням лексики шляхом утворення власне російських слів,називали нові, актуальні явища, наприклад, з коренем косм-:Космобачення, космофізики та ін Зараз заповнюють мова багато американізми,які є, можна сказати, інтернаціональної лексикою, так якпоширені в багатьох мовах: бестселер, комікс, буклет, імідж, дизайн,бізнес, тест, рейтинг і т. п.

Причинами запозичення є і мовні фактори: важливість абонеобхідність уточнити значення або деталізувати відповідне поняття,розмежувати деякі смислові відтінки вже наявного в мові споконвічногослова. Порівняйте російське варення і англійське джем (В«густеварення В»); російське уявлення і латинське презентація (В« публічнеофіційне представлення чого-небудь нового В»); російське розповідь тафранцузьке репорт: (В«оперативне повідомлення в ЗМІ про що відбулисяподіях В»).

Запозичення з окремих мов

Процес запозичення відображає всі політичні, торговельні, культурні,військові зв'язки російського народу з іншими державами. Так, в кінці X ст., Післяприйняття християнства, поширення на Русі отримали старослов'янізми, такі,як благодать, чеснота, всесвіт, священик, влада, лихо, хрест таін Запозичення із споріднених слов'янських мов були більш пізніми.

У російську лексику входили й неслов'янські запозичення, вЗокрема, грецькі, латинські, тюркські, західноєвропейські. До древньомуперіоду відносяться запозичення зі скандинавських мов (шведського,норвезького, датського): якір, плис, пуд, оселедець, скриня, мрія. Появацих слів визначається ранніми торговими зв'язками.

Запозичення з грецької мови внесли відчутний вклад уформування лексики російської мови, вони були значними з IX по XI в. Цеслова з області релігії: ангел, єпископ, лампада, ікона, монах та ін;наукові терміни, терміни мистецтва: метод, синтез, аналіз, математика,філософія, драма, комедія, епос, архітектор і т. д.

Запозичення з латинської мови збагатили російську мову в областінауково-технічної, суспільної та політичної термінології: вакуум,перпендикуляр, професор, публікація, ректор, декан, диктатура, референдум,революція, меморандум. латинізмів проникли в нашу мову через польську,французька мови з XVI по XVIII в.

Велика частина слів з тюркських мов увійшла в російську мову підчаси татарської навали (XIII-XIV ст.), деякі проникли в результатіранніх торговельних зв'язків. Тут багато слів з військової, торговельної та побутової мови: кобура,сагайдак, обушок, скарбниця, деньга, кавун, вогнище, родзинки, аршин, халат, базар, панчіх,черевик, скриня та ін

Особливо активними і численними були запозичення ззахідноєвропейських мов: німецької, англійської, голландської, французької,італійської, іспанської. Вони відносяться до XVII-XVIII ст., Починаючи з реформПетра I. З німецької мови запозичена торгова, військова, побутова лексика, атакож слова з області науки, мистецтва: шомпол, штаб, багнет, фронт, солдатів,єфрейтор; рубанок, стамеска, перукар, фельдшер, кустар, вафля; мольберт,гросмейстер, ландшафт та ін Голландськими є деякі морехіднітерміни: вимпел, гавань, матрос, лоцман, верф, флот, прапор. Занглійської мови увійшли в російську також морські терміни: мічман, яхта,траулер, танкер, катер, бриг; слова, пов'язані з розвитком суспільноїжиття, техніки, спорту: мітинг, бойкот, лідер, тролейбус, трамвай, піонер,інтерв'ю, стенд, памфлет, мотель, ралі, дизайн, футбол, баскетбол, хокей,спорт, форвард, голкіпер. (4, с.55)

Французька лексика в російській мові різноманітна: слова, пов'язаніз мистецтвом (афіша, режисер, актор, балет, п'єса, конферанс, жанр,естрада, контрамарка); військова лексика (атака, бліндаж:, арсенал,батальйон, патруль, дезертир, ар'єргард); назви продуктів харчування (рагу,пюре, котлета, лимонад, салат), одягу (пальто, жакет, жилет, шинель,костюм, комбінезон...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок