Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биология и химия » Ксенобіотики і імунна система

Реферат Ксенобіотики і імунна система

Категория: Биология и химия

Виконала студентка 221 групи

Балашова Д.Г.

Перевірила Турсунова І.І.

Білоруський Державний Медичний Університет

Мінськ 2009

1.Вступ. Актуальність досліджуваної проблеми.

Чужорідніречовини, що надходять в людський організм з харчовими продуктами і маютьвисоку токсичність, називають ксенобіотиками, або забруднювачами. Підтоксичністю речовин розуміється їх здатність завдавати шкоди живому організму.Будь-яка хімічна сполука може бути токсичним.

Ксенобіотикиприродно не входять в біотичний кругообіг, і, як правило, єпрямими або непрямими результатами господарської діяльності людини. До нихвідносяться: пестициди, мінеральні добрива, миючі засоби (детергенти), радіонукліди,синтетичні барвники, поліциклічні та галогеновані ароматичнівуглеводні, вільні метали (кадмій, свинець, ртуть та інші), фреони, нафтопродукти,пластмаси, (поліетиленові пакети, пластикові пляшки) та ін Потрапляючи внавколишнє природне середовище, вони можуть викликати алергічні реакції, загибельорганізмів, змінити спадкові ознаки, знизити імунітет, порушити обмінречовин, порушити хід процесів у природних екосистемах аж до рівнябіосфери в цілому. Вивчення перетворень ксенобіотиків шляхом детоксикації тадеградації в живих організмах і в зовнішньому середовищі важливо для організаціїсанітарно-гігієнічних заходів з охорони природи. Вивчення впливуксенобіотиків на імунну систему дає можливість попередити вредноносноедія цих речовин на організм або ліквідувати його наслідки, повернувшиімунітет людини в норму.

2.Основна частина. Ксенобіотики і імунна система.

2.1Імунна система людини

Природніморфологічні структури і механізми детоксикації в організмі людинипредставлені імунною системою. Імунна система - підсистема, існуюча убільшості тварин і об'єднує органи і тканини, які захищають організмвід захворювань, ідентифікуючи та знищуючи пухлинні клітини і патогени.Імунна система розпізнає безліч різноманітних збудників і чужоріднихречовин, у тому числі ксенобіотики, і відрізняє їх від біомолекул клітин. Кінцевоюметою імунної системи є знищення чужорідного агента (отруйногоречовини).

Вімунній системі людини існує безліч способів виявлення і видаленнячужорідних агентів, цей процес називається імунною відповіддю. Всі формиімунної відповіді можна розділити на придбані і вроджені реакції.Основна відмінність між ними в тому, що набутий імунітетвисокоспеціфічен по відношенню до конкретного типу антигенів і дозволяє швидшеі ефективніше знищувати їх при повторному зіткненні. Антигенами називаютьмолекули, що викликають специфічні реакції організму і сприймаються якчужорідні агенти.

Імуннасистема у людини складається з безлічі видів білків, клітин, органів і тканин,взаємодії між якими складні і динамічні. Завдяки такійвдосконаленою імунної реакції імунна система з часомпристосовується, і розпізнавання конкретних чужорідних речовин або клітинстає більш ефективним. У процесі адаптації створюється імунологічнапам'ять, яка дозволяє ще більш ефективно захищати організм при наступнійзустрічі з цими збудниками. Імунна система людини та інших хребетнихпредставляє з себе комплекс органів і клітин, здатних виконуватиімунологічні функції. Перш за все імунну відповідь здійснюють лейкоцити.Велика частина клітин імунної системи відбувається з кровотворних тканин.

зберегтигомеостазу забезпечується двома імунними механізмами: температурою (загальневплив) і антитілами (виборче вплив).

2.2Вплив ксенобіотиків на імунну систему

Зрослаантигенна навантаження на організм, обумовлена ​​широким виробництвом шкідливихдля людини хімічних продуктів, що потрапляють у навколишнє середовище, змінилаімунобіологічних реактивність людей. Все це призводить до розладів основнихрегуляторних систем організму, сприяючи масовому зростанню захворюваності, генетичнихпорушень і інших змін, об'єднаних поняттям - екологічнапатологія.

Вумовах екологічного неблагополуччя раніше інших систем реагують імунна,ендокринна і центральна нервова системи, викликаючи широкий спектрфункціональних порушень. Потім з'являються порушення обміну речовин ізапускаються механізми формування екозалежної патологічного процесу.

Спектрекологічних впливів на молекулярному, тканинному, клітинному і системномурівнях багато в чому залежить від концентрації і тривалості надходженнятоксичної речовини, комбінації його з іншими факторами, що передуєстану здоров'я і його імунологічної реактивності. Важливе значення маєгенетично обумовлена ​​чутливість до впливу тих чи іншихксенобіотиків. Незважаючи на різноманітність шкідливих речовин, існують єдинімеханізми їх впливу на організм як в дорослої людини, так і у дитини.

Упереважної більшості людей в умовах екологічного забруднення знижуютьсяфактори неспецифічного захисту, розвивається вторинна імунна недостатність.Як відомо, в умовах зниження адаптивних можливостей організму можливімікроекологічні порушення, зміна біоценозу, активізаціяумовно-патогенної флори, поява наполегливих грибкових уражень шкіри, слизовихоболонок і внутрішніх органів.

2.3Профілактика впливу ксенобіотиків на організм людини

Дляпрофілактики та лікування порушень, викликаних впливами ксенобіотиків, застосовуютьсянаступні речовини:

1) Сорбенти.Лікувальний ефект сорбенту досягається за рахунок фізико-хімічних властивостейсорбуються речовини, здатної зв'язувати і виводити з організму токсичніпродукти. За хімічною структурою вони можуть бути активованими вугіллям, силікагель,алюмосиликатами, харчовими волокнами, неорганічними речовинами, а такожкомпозиційними. Високоефективним лікувальним і профілактичним сорбентомє препарат альгісорб, який виготовляється з морських водоростей ламінарій.Він відновлює адаптаційні можливості організму, не впливає на баланскальцію, калію, заліза та інших мікроелементів і не всмоктується вшлунково-кишковому тракті. У зв'язку з відсутністю побічних явищ альгісорбможе застосовуватися протягом тривалого часу.

2) Імуномодулятори

Одназ важливих проблем - це підвищення імунологічної стійкості організму як улюдей з груп ризику, так і при розвитку різної соматичної патології.

Унаселення екологічно несприятливих регіонів, пропонується в комплекслікувальних і профілактичних заходів вводити медикаментозні, фізіотерапевтичніі інші неспецифічні засоби впливу на імунну систему в ціляхпосилення регуляції або зниження імунної реакції. При цьому використовують неспецифічністимулятори імунної відповіді, які стимулюють клітинний імунітет, лейкопоез,фагоцитарну активність нейтрофілів, фактори неспецифічного захисту, опосередковановпливають на противірусний імунітет.

Допрепаратам, що володіють потенційною иммуномодулирующей здатністю, ставлятьсядеринат (натрієва сіль ДНК), метилурацил, пентоксил, комплекс вітамінів, що включаютьаскорбінову, фолієву, нікотинову кислоти, вітаміни групи В (В1, В2, В6, В12),вітамін К, ретинол, токоферол та ін Вітамінотерапія спрямована не тільки наиммунокоррекцию, але і на модуляцію антиоксидантних систем організму.

Практикуєтьсятакож застосування препаратів рослинного походження: женьшень, араліяманчжурських, лимонник, заманиха, алое та інші засоби, що підвищують захисніфункції організму.

Порядз цими засобами використовуються і препарати бактеріального походження.Основу їх складають похідні бактерій і продукти їх синтезу, які найчастішевсього викликають гострі запальні захворювання дихальних шляхів. Їх діяполягає в стимуляції фагоцитозу і антитілоутворення.

Особливароль у реабілітації населення з регіонів екологічного неблагополуччя повиннаналежати санаторно-курортному лікуванню, що володіє великими можливостямивідновлення порушених функцій організму. Численні спостереженнясвідчать, що при правильній організації реабілітаційних заходів, які включаютьіндивідуальні режими, ЛФК, масаж, фізіотерапевтичні процедури, відбуваєтьсястабілізація патологічного процесу, зниження числа рецидивів, покращенняпрогнозу і попередження інвалідизації.

3.Висновок. Рішення даної проблеми.

Такимчином, підвищення ефективності профілактики та лікування людей з різнимизахворюваннями (особливо в районах техногенного забруднення) можливо на основірозробки заходів, що перешкоджають накопиченню ксенобіотиків в організмі, ізасобів, що знижують ступінь їх токсичної дії.

Комплексзаходів медико-екологічної реабілітації населення передбачаєпроведення робіт по декількох напрямках. Перш за все, необхідноздійснення природоохоронних заходів.

Іншимнапрямком є ​​неспецифічна медико-терапевтична тактика, заснованана профілактичної імунокорекції із застосуванням препаратів, що володіють загальнимстимулюючою дією, що призводить до підвищення імунного статусу, адаптаційнихможливостей організму.

Важливароль належить раціональному харчуванню з застосуванням екологічно чистихпродуктів, неодмінною умовою виробництва яких повинно бути використанняекологічно чистої сировини. Ефективно додавання в раціон продуктів лікувальногохарчування, збагачених природними захисними факторами, і гіпоалергеннихпродуктів; дієт з елімінацією алергену.

Список літератури

Рефератина теми: Біохімічні механізми гепатотоксичності ксенобіотиків, Ксенобіотики,Лікувально-профілактичне харчування

Російськиймедичний журнал, Оздоровлення дітей в районах екологічного неблагополуччя,Римарчук Г.В.

Атопічнийдерматит, Москва, Медицина для всіх, 2002, Ю.В. Сергєєв журнал В«АлергологіяВ»

Дляпідготовки даної роботи були використані матеріали з сайту referat.ruДрукувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок