Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биржевое дело » Екзаменаційні питання й квитки по біржовому справі за перший семестр 2001 року

Реферат Екзаменаційні питання й квитки по біржовому справі за перший семестр 2001 року

Категория: Биржевое дело

приблизний перелік екзаменаційних питань

Біржова справа

1. У чому відмінністьміж звичайним ринком і біржею?

2. У чому полягаєголовне завдання маклерів на біржі? Що означає термін В«куртажВ»?

3. Що єбіржовими угодами? Які відомі категорії торгових угод?

4. У чомуполягають завдання розрахункової палати біржі? Що таке брокерська компанія?

5. Що називаєтьсявідкритим контрактом на товарній біржі? За якими ознаками кваліфікуютьсятоварні біржі?

6. Яккласифікуються товарні біржі за масштабом дії і за характером біржовихоперацій?

7. Що такеопціон?

8. Які види цінможуть використовуватися при угодах з реальним товаром?

9. Який порядокрозірвання угод і які завдання біржового арбітражу?

10. Які завданняклірингової палати і які завдання котирувальної комісії?

11. Які видидоговорів укладаються між клієнтом і брокером біржі?

12. Визначтезміст операцій В«депортВ» і В«репортВ» при роботі на товарній біржі.

13. Визначтезміст операції В«корнерВ» і В«куртажВ» при роботі на товарній біржі.

14. Що значитьтермін В«стелажВ» і що значить термін В«хеджуванняВ»?

15. Щоявляє собою фондова біржа? З кого складається контингент членів біржі?

16. Яківимоги до біржі як до форми організаціїфондової торгівлі і що визнається брокерською діяльністю?

17. У чомускладається депозитарна діяльність? У чому полягає клірингова діяльність?

18. Які угодивідносяться до чисто спекулятивним і що представляють із себе операції з премією?

19. У чому сутьстелажної угоди?

20. Щопредставляє з себе угода із заставою і яка угода називається угодою В«зумовою В»?

21. Щопредставляють із себе подвійний, складний і кратний опціони?

22. Від чогозалежить ціна опціону і що таке покритий опціон?

23. Дайтевизначення поняття В«котируванняВ».

24. Що такефорвардний контракт? Що таке ф'ючерсний контракт?

25. Якарізниця між так званими опціонами "американського типу" і"Європейського типу"?

26. Щоявляє собою опціон В«стелажВ» і які його умови?

27. Щотаке комунальний індекс Доу-Джонса і що таке складовою індекс Доу-Джонса?

28. Щоявляє собою індекс Нью-Йоркської фондової біржі і в чому полягає основнавідмінність опціонів за індексами і опціонів по акціях?

29. Назвітьвиди вартості акцій. Що являє собою номінальна вартість акції?

30. Щотаке облігація? Які бувають облігації?

31. Що таке чек і що таке вексель?

32. Щотаке коносамент? Що називається ощадним сертифікатом?

33. Якіінструменти фондового ринку отримали назву похідних або спеціальних?

34. Щотаке В«варрантВ», В«опціонВ» і хто такий В«емітентВ»?

35. В якійформі можуть випускатися емісійні цінні папери і що таке аутрайт?

36. Щорозуміється під диверсифікацією і що таке диверсифікований портфель ціннихпаперів?

37. Щоявляє собою пасивне управління портфелями цінних паперів?

38. Щоназивається фінансовим ринком? Які відносини охоплює ринок банківських кредитів?

39. Якрозділяються цінні папери виходячи з економічної природи інструментів ринкуцінних паперів?

40. Що відноситься до похіднихінструментам фінансового ринку? Як можна розділити ринок цінних паперів з урахуваннямвідмінності в способах первинного розміщенняцінних паперів та їх подальшого обігу?

41. Якможна розділити цінні папери виходячи з механізму виплати доходів та якомогарозділити цінні папери з урахуванням територій, на яких вони звертаються?

42. Зчим пов'язана посередницька діяльність по випуску цінних паперів і з чим пов'язанакомерційна діяльність по цінних паперах?

43. Хто такийномінальний утримувач цінних паперів? Що таке реєстр цінних паперів?

44. Хтотакий інвестиційний посередник і на чому заснована діяльність інвестиційногопосередника за операціями з цінними паперами?

45. Назвітьстандартні розділи договорів на брокерське обслуговування за операціями з ціннимипаперами.

46. Опишітьвплив зниження валютного курсу грошової одиниці країни на її експорт таімпорт.

47. Що собоюпредставляє режим фіксованих валютних курсів?

48. Що такережим вільно плаваючих курсів? Опишіть його достоїнства і недоліки.

49. Що такекрос-курс? Розрахуйте крос-курс DEM/FRF, якщо USD/DEM - 1,6885, а USD/FRF -4,8975.

50. Що такезакрита валютна позиція банку? У якому випадку в банку виникає відкритавалютна позиція, які її види і чим вони характеризуються?

51. У чомуполягає сутність угоди спот? Що таке дата валютування?

52. Якиймеханізм здійснення угоди своп? Перерахуйте, для яких цілей використовуютьсяугоди своп.

53. Чимхарактеризується валютний ринок Російської Федерації? Які основні зміни,відбулися на валютному ринку в останні десятиліття?

54. Перелічітьосновні завдання Московської міжбанківської валютної біржі. Перерахуйте операції,розрахунки за якими є підставою для клієнта направити заявку напридбання валюти на ММВБ.

55. Назвітьелементи валютної системи. Що таке валютні ринки?

56. Щоявляє собою міжбанківський валютний ринок? Дайте визначеннятранснаціонального банку.

57. Дайтевизначення валюти і вкажіть, що входить у поняття "валюта". Перелічіть видивалют по представництву.

58. Що такеоборотність валюти? Перелічіть групи, на які поділяються валюти пооборотності.

59. Перелічітьпереваги, які дає країні використання її валюти як резервної.

60. У чомупроявляється роль валютного курсу в економічних відносинах міждержавами?

Екзаменаційний квитокпо предмету

Біржова справа

Білет № 1

61. Визначтезміст терміна В«спредВ». Що таке біржова мито?

62. У чому полягаєсутність вертикального опціонного спреду і горизонтального опціонного спреду, вчому полягає сутність діагонального спреду?

63. Якіінструменти фондового ринку отримали назву похідних або спеціальних?

64. Скількивалютних бірж налічується в РФ і які їхні функції? Яким чином центральнийбанк Росії бере участь у діяльності російських валютних бірж?

Зав. кафедрою

----------------------------------------------- ---

Екзаменаційний квитокпо предмету

Біржова справа

Білет № 2

1. Визначтезміст операції В«корнерВ» і В«куртажВ» при роботі на товарній біржі.

2. Щоявляє собою опціон В«стелажВ» і які його умови?

3. Що таке чек і що таке вексель?

4. Щоявляє собою міжбанківський валютний ринок? Дайте визначеннятранснаціонального банку.

Зав. кафедрою

----------------------------------------------- ---

Екзаменаційний квитокпо предмету

Біржова справа

Білет № 3

5. Яккласифікуються товарні біржі за масштабом дії і за характером біржовихоперацій?

6. Визначтезміст терміна В«офертаВ» і терміна В«продати маржуВ».

7. Що такеакція? Які бувають акції?

8. Перелічітьнаслідки зниження валютного курсу грошової одиниці країни для її економіки вцілому.

Зав. кафедрою

----------------------------------------------- ---


Екзаменаційний квитокпо предмету

Біржова справа

Білет № 4

9. У чомуполягають завдання розрахункової палати біржі? Що таке брокерська компанія?

10. Від чогозалежить ціна опціону і що таке покритий опціон?

11. Якможна розділити учасників ринку цінних паперів в залежності від характеруекономічної поведінки? Назвіть основні види діяльності, якіздійснюють учасники фондового ринку.

12. Якиймеханізм здійснення угоди своп? Перерахуйте, для яких цілей використовуютьсяугоди своп.

Зав. кафедрою

----------------------------------------------- ---


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок