Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биржевое дело » Екзотичні опціони

Реферат Екзотичні опціони

Категория: Биржевое дело

Державний університет ВищаШкола Економіки

РЕФЕРАТ

по курсу В«Опціонні ринки та стратегіїВ»
на тему:

Екзотичніопціони

Виконала Величко Оксана
група 712

Москва 2003


ЗМІСТ

ВСТУП .. 3

1. ЕВОЛЮЦІЯ фінансових деривативів .. 4

2. КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКЗОТИЧНИХОпціон .. 5

3. ОСНОВНІ ВИДИ ЕКЗОТИЧНИХОпціонів. 7

3.1. Опціони, залежать від ціновоїісторії (path-dependent) 7

Опціони із середньою ціною (Average Options) 7

Бар'єрні опціони(Barrier Options, Trigger Options) 8

Бінарні опціони(Binary Options, Bet Options, Digital Options). 10

Опціон мінливою премії(Contingent Premium Option) 11

Опціони на екстремуми (Options on Extremes, Extremes) 12

3.2. Опціони, залежать від виборупокупця . 13

Складні опціони (Compound Options) 14

Виборні опціони (Chooser Options) 14

В«Крик-опціониВ» (Shout Options) 15

Квазіамеріканскіе опціони (Бермудськіопціони) 15

3.3. Опціони, залежать від кореляціїактивів . 16

-->p>

В«Веселкові опціониВ» (Rainbow Options) 16

Опціони В«Кращий чи гірший зактивів В»(Best or worst of assets) 17

Обмінювані опціони (ExchangeOptions) 17

Спредовие опціони (Spread Options) 17

Крос-валютні опціони(Cross-currensy Options) 18

Висновок .. 19

Список літератури ... 20


ВСТУП

Всього лише десятиліття тому все було просто:все, що не було стандартним американським або європейським опціоном, облігацієюабо валютою відносилося до категорії екзотичного.

Але ринок рухається. І вчорашні екзотичніопціони стають стандартними В«ванільнимиВ» опціонами. Різні ринки можуть порізному визначати, що є для нього екзотичним.

Так як же визначити екзотичні опціони?Одне з визначень лежить в математичній площині: В«Екзотичні опціони -це опціони, які не можна оцінити за допомогою однофакторний моделі В».

Інші стверджують, що рідкість підписання іскладність виплат є двома основними ознаками екзотичних опціонів.Таким чином, при збільшенні попиту і обращаемости екзотичний опціон можеперейти в стандартний.

Популярним альтернативним визначеннямекзотичних опціонів є легкість продажу. Якщо дилер стикається зтруднощами просування свого продукту, то його продукт можна назватиекзотичним.

Не існує єдиногоправильної думки, які опціони відносити до екзотичних. Але існуєзагальноприйнята точка зору на цей рахунок. І метою даної роботи єрозглянути саме її, чому саме так, а не по-іншому, чому екзотичніопціони стають все більш популярні і вважати їх В«екзотикоюВ» вже можна здеякою часткою умовності.


1. ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСОВИХДеривативи

Екзотичні опціони звертаються на ринкублизько 30 років, а термін В«екзотичнийВ» з'явився всього 7 роківназад. Коли в 60-х роках перші бар'єрні опціони були представленіна фінансовому ринку, їх називали В«boutiqueВ» або В«designerВ».

Створення ринку екзотичних опціонів булопроцесом неминучим, так як екзотичні опціони по природі своїй більшгнучкі фінансові інструменти, ніж прості опціони. Поява попитуна нові модифіковані інструменти було лише питанням часу.

До 1973 р. опціонна торгівля здійснюваласявиключно на вільному ринку. З'явилися після 1973 р. біржовіопціони швидко завоювали ринок. Істотним поштовхом до розвитку біржовоїторгівлі стала теорія оцінки премії опціону, заснована на дослідженніБлека і Шоулса. У середині 80-x років нові умови, які диктуютьсяусложняющимися стратегіями страхування портфеля, сформували попитна фінансові продукти, які дозволяли б отримати бажанийпрофіль грошового потоку. Іншими словами, ці фінансові продуктимали б функцію виплат, яку можна було змінити за бажаннямпокупця. Спочатку, подібні виплати будувалися синтетичноза допомогою лінійної комбінації з виплат простих опціонів,але такі побудови виявлялися занадто дорогими. Єдиний вихідполягав у фінансовому інжинірингу. За короткий термін на ринкуз'явилося більше десятка екзотичних опціонів.

Якщо розглядати ці нові продуктиз точки зору хеджування, то, як показав досвід, вони надаютьможливість отримувати гарантовані доходи в нестійких ринковихумовах і додаткові доходи при низьких процентних ставках.У більшості випадків, нові продукти відрізняються не тількидивовижною гнучкістю, але і відносною дешевизною,в порівнянні з комбінацією з простих опціонів.

На основі вищесказаного можна виділити причиниеволюції простих опціонів до екзотичних, а, отже, і причинипереваги використання екзотичних опціонів:

1.Здатність фірм створювати складніфункції виплат завдяки наявності потужного математичного апарату;

2.Часто дешевше придбатиекзотичний опціон, ніж спробувати замінити його лінійною комбінацією простихопціонів;

3.Зросле розуміння і досвідченістьпотенційних клієнтів, таких, як корпоративні хеджери і фінансовіменеджери;

4.Зросла за останні кількароків конкуренція на ринку стимулювала створення великого числаекзотичних опціонів, частина з яких була створена лише для рекламнихцілей.

5.Багато хто віддає перевагу екзотичнимопціонах не тільки з причини їх низької вартості, але такожі тому, що вони дають можливість отримувати дохід вище середньоринкового,якщо правильно вловити тенденцію на ринку;

6.Екзотичні опціони - це більшгнучкі фінансові інструменти, так як вони покликані задовольнятиіндивідуальним вимогам замовника;-перше, вони допомагають учасникам ринку,які постійно перебувають під впливом складних ризиків, тим, що спрощуютьці ризики, роблячи їх тим самим, керованими. По-друге, екзотичніпродукти допомагають тим, кому необхідно створити дуже точні схемисхильності ризикам для того, щоб оптимізувати впливу від них.

2.КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКЗОТИЧНИХ опціону

На сьогоднішній день на зарубіжному позабіржовому ринку обертаютьсякілька десятків екзотичних опціонів. Сама різноманітність цих похіднихфінансових інструментів зумовило необхідність їх класифікації.

Автори робіт, присвячених екзотичним опціонах, пропонують різнікласифікації. Буренин А.Н. [1] поділяє екзотичні опціони на дві великігрупи:

1)опціони, залежні від динаміки ціни базисного активу за період їхдії

- залежні відсереднього значення ціни (азіатські опціони - опціони середньої ставки, опціони зісередньою ціною виконання);

- залежні відодного або декількох значень ціни (бар'єрні опціони, опціони лукбек,сходи, кліці, вигук);

2)багатофакторні опціони (опціони веселка, кванто, кошик).

Решта екзотичні опціони належать до інших (бінарні опціони,опціони з умовною премією, опціони на опціони).

Канів М.А. і дійницю С.А. [2] навпаки розширюють кількість ознаккласифікування:

a)функція виплат за опціоном;

b)вид залежності між ціною базового активу і функцією виплатза опціоном;

c)ступінь відмінності від інших опціонів;

d)ступінь взаємозалежності;

e)число базових активів;

f)можливість траєкторного опису,

g)дата прийняття рішення та/або дата виконання опціону;

h)можливість бути вбудованими в інші активи;

і на основі їх виділяютьнаступні групи екзотичних опціонів:

1)Опціони з можливістю траєкторного опису

- залежнівід екстремуму (бар'єрні опціони, опціони Lookback,Ratchet, Shout);

- опціони Average(Average Rate (азіатські опціони),Average Strike, Geometric average (геометричне середнє));

- опціонина процентні ставки (опціони кеп, флор);

2)Опціони з винятковими виплатами

- опціониContingent Premium;

- бінарні опціони(Опціони Cash-or-nothings, Asset-or-nothings);

3)Залежать від часу прийняття рішення про виконання

- квазіамеріканскнеопціони;

- опціони Chooser;

- опціониRatchet;

- опціони Shout;

4)Опціони на кілька активів

- Опціони Basket; ...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок