Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биржевое дело » Статистика товарної біржі

Реферат Статистика товарної біржі

Категория: Биржевое дело

Комітет РФ по утворенню і вищій школі

Пермський державний технічний університет

Березняківській філія


Курсова робота

по курсу статистики

Тема: "Статистикатоварної біржі "


Виконав: студент 2-ого курсу групи М-2

Малінін В.С.

Перевірив: викладач Старков Ю.В.

р. Березники, 1996


Зміст:

1. Поняття і сутність товарної біржі і біржовоїдіяльності .................. 3

2. Завдання біржовоїстатистики ................................................. .......................... 6

3. Система показників біржовоїстатистики ................................................. ... 6

4. Котирування біржовихцін ................................................. ................................ 7

5. Методи розрахунку індексів товарної біржі ........................................... ......... 9

6. Методи аналізу біржовоїкон'юктури ................................................. ...... 10

7.Список використовуваноїлітератури ................................................. ................ 15
ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ товарних біржах і біржову ДІЯЛЬНОСТІ

Товарна біржакласичний інститут ринкової економіки, організаційно оформлений, регулярнофункціонуючий оптовий ринок товарів з постійним місцем і часом укладенняугод по стандартам і зразкам з офіційною котируванням цін.

Біржа - складовачастина ринкового механізму; вона виявляє реальне співвідношення попиту і пропозиції,формує рівноважні ціни і орієнтує на них оптовий ринок, сприяєзалученню товарної маси в сферу товарного обігу. Крім того, біржа -інструмент стабілізації цін через хеджування, інструмент комерційнихспекуляцій на різниці цін і в силу цього притягальна сфера інвестування.

Під терміном"Біржа" розуміється і сам біржовий процес, і відповідна інфраструктура,забезпечує здійснення біржових операцій, облік їх результатів, страхові операції,дотримання встановлених правил і т. п.

Потребирегулювання і контролю біржового процесу, виявлення закономірностей біржовоїторгівлі, оцінки біржової кон'юнктури, прогнозування попиту і пропозиціїобумовлюють необхідність статистичного дослідження біржової діяльності.

Предметомвивчення біржової статистики є: біржова кон'юнктура, рух товарноїмаси, біржове ціноутворення, рівень і тенденції цін на біржі, інвестиційніпроцеси, доходи і втрати продавців і покупців, вплив біржі на риноктоварів, біржова інфраструктура.

Окрематоварна біржа являє собою регулярно функціонуючий ринок певноготовару або комплексу товарів з постійним місцем і часом роботи.

У світовійпрактиці діяльність товарних бірж переважно обмежуєтьсякупівлею-продажем сировини і сільськогосподарських товарів. Вітчизняна біржа покище здійснює операції з готовою продукцією різних галузей. Біржовітовари, як правило, - це сировина, відносяться до початку технологічного процесувиробництва продукції. Тому вони багато в чому визначають ціни іншихвироблених з них товарів. Класичний біржовий товар - масовий продукт,уніфікований щодо якості та обсягу, що володіє строго визначеними, легкоконкретізіруемих, стабільними властивостями. Він не повинен виходити з моди абоморально застарівати. Це означає, що біржовий товар може не доставлятися набіржу. Покупцеві повинно бути байдуже: хто продавець, з якої партії взятийтовар, що необхідно для здійснення угод на строк. Найбільш відомібіржові товари: нафта і нафтопродукти, кольорові і дорогоцінні метали, ліс,бавовна, каучук, кава, цукор, зерно. Один і той же товар може бути біржовим водній країні і не бути їм в іншій.

Слід мати наувазі; що біржа, як юридична особа, не виступає однією зі сторін при здійсненніугод купівлі-продажу, а лише забезпечує їх вчинення та дотримання правилбіржової торгівлі.

Біржаздійснює котирування цін, встановлює стандарти на біржові товари, розробляєтипові контракти, фіксує торгові процедури, здійснює арбітраж, виробляєрозрахунки, займається інформаційним обслуговуванням, надає різні послугисвоїм клієнтам. У більшості країн існують державні структури,здійснюють ліцензування бірж (видають дозвіл на здійсненнядіяльності), контроль за біржовою торгівлею та страхуванням біржовихоперацій, консалтингову діяльність (надання послуг зконсультування) та статистичну діяльність.

Хеджування -це форма страхування касових операцій від цінових ризиків; зазвичай здійснюєтьсяу формі операцій з купівлі або продажу ф'ючерсного контракту. Хеджуванняможе бути коротким (укладається строковий контракт на продаж) або довгим (полягаєтерміновий контракт на покупку). Коротке хеджування робиться для захистув майбутньому нинішньої касової ціни при продажу, а довге хеджування - длязахисту в майбутньому нинішньої касової ціни при покупці. Хеджування дозволяєстабілізувати ціни.

Відповідно доознакою терміновості угоди виділяються касові і угоди на термін. Існують:

касові операції "кеш"(Cash) з негайним завершенням угоди, тобто поставкою товару і розрахунком продавцяз покупцем;

касові угоди "спот"(Spot) з швидким завершенням угоди, тобто розрахунком продавця і покупця вдвох-триденний термін.

Угоди на термін(Термінові) відрізняються тим, що момент виконання угоди (оплата та передачатовару) віддалений від моменту укладення угоди на значний час (до 24місяців). Ціна встановлюється в момент укладання угоди. Терміни виконанняугод (позиції) стандартизовані.

Угоди на термінрозширили можливості біржової спекуляції, тобто гри на різниці цін. На касовомуринку була можлива тільки гра на підвищення ціни, коли біржовики, що грають напідвищення (на біржовому жаргоні вони називаються "бики"), купували товар унадії його подальшого продажу за більш високою ціною. На терміновому ринкуз'явилася можливість гри на пониження. Біржовики, що грають на пониження ціни,називаються "ведмедями". Вони укладають угоду, не маючи товару, і сподіваються, що домоменту виконання угоди їм вдасться купити товар за нижчою ціною, ніжвстановлено в контракті, щоб отримати вигоду.

Можна вказатинаступні основні операції на товарній біржі:

угоди з реальнимтоваром;

форвардніугоди;

ф'ючерсніугоди;

угодикупівлі-продажу опціонів;

хеджування;

спредінг.

Угода з реальнимтоваром передбачає поставку товару покупцеві (деякі біржі маютьскладські приміщення). Однак реальні поставки на біржах не перевищують, якправило, 5 - 10% світової торгівлі відповідними товарами. Форвардна угода- Це термінова угода з реальним товаром з відстроченою сплатою за цінами, якправило, встановленим на момент укладання угоди. Форвардна угода допускаєгру на різниці цін.

Ф'ючерсна угода- Термінова угода, яка не передбачає фактичної поставки товару таявляє собою торгівлю контрактом на купівлю або продаж товару. Такаугода називається паперової, її метою є отримання різниці між ціноютовару на дату укладання контракту і ціною на дату виконання контракту.

Опціон - строковаугода з умовою на підставі договору, відповідно до якого один зучасників придбаває право купівлі або продажу товару за фіксованою ціною впротягом деякого періоду часу, виплачуючи іншому учаснику грошовупремію за зобов'язання забезпечення при необхідності реалізації цього права.Особа, яка купує право, називається утримувачем опціону, а особа, яка приймаєзобов'язання, - надписателей опціону. Опціон - вид угод з обмеженимризиком для його власника. Власник опціонного контракту може або виконати,або не виконати, або передати його іншій особі.

спредінга(Spreding) - особлива форма угод, яка дозволяє отримати вигоду з різнихф'ючерсних контрактів. Спредінг схильний меншому ризику, ніж простаф'ючерсна операція. Існують три типи спредінга:

внутрішньоринковийугоди: один товар пропонується за різними термінами постачання;

межтоварниеугоди: два вза...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок