Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биржевое дело » Фондові біржі в Росії (правові основи і практичний досвід)

Реферат Фондові біржі в Росії (правові основи і практичний досвід)

Категория: Биржевое дело

Міністерство освітиРосійської Федерації

НОВОСИБІРСЬК ГУМАНІТАРНИЙІституту

РЕФЕРАТ

На тему В«Фондові біржі вРосії (правові основи і __________ практичний досвід В» _____________________________

Задисципліни В«Підприємництво на фондовому ринкуВ» В»


Виконала студентка 3-го курсу третіх

потоку економічного

факультетуЧухно Юлія Вікторівна

Викладач

2001

Зміст

1.Введення3

2.Основна частина 3

2.1.Сутність фондовійбіржі3

2.1.1. Історія та особливості розвитку фондових бірж уРосії 3

2.1.2.Визначення фондової біржі, її завдання, функції, принципи 5

2.1.3. Фондова біржа - організатор торгівлі ціннимипаперами 7 2.1.4. Організація біржовоїінфраструктури 7 2.1.5. Регулювання діяльності фондовоїбіржі 9

2.1.6. Товар фондової біржі- Цінні папери 10

2.1.7. Біржовііндекси11

2.2.Практичний досвід фондовихбірж 12

2.1.1.Організація біржі та їїуправління 12

2.1.2.Біржовепосередництво13

2.1.3.Організація біржовоготоргу 15

2.1.4.Допуск цінних паперів доторгам16

2.1.5.Біржовіугоди17

2.1.6.Механізм біржовоїторгівлі19

2.1.7.Етапи угоди із ціннимипаперами 21

3.Висновок25

4.Списоклітератури26

З активним переходомросійської економіки до ринкової структури, до формування нових видіввласності в останні роки все більша увага приділяється цінним паперам,ринку цінних паперів, фондових операцій. Активно йде вивчення досвіду Західнихкраїн, аналізуються початкові етапи формування подібних структур в нашійкраїні. Велика увага приділяється фондовій біржі, т. к. фондова біржа служитьоб'єктивним показником економічного і політичного життя.

Фондові біржі заміняютьгроміздку, витратну і неефективну ієрархічну, вертикальну систему галузевогоперерозподілу фінансових ресурсів. Тому фондова біржа являєсобою постійно діючий регульований ринок цінних паперів. Вона створюєможливості для мобілізації фінансових ресурсів і їх використання придовгостроковому інвестуванні виробництва, державних програм і боргу.

Значення фондових бірждля економіки дуже велике. Головна причина полягає в тому, що дужевелика частина народного багатства всіх країн перетворена на рухомі цінності.Держави, акціонерні компанії в зростаючій мірі використовують позики. Зрозвитком кредитних відносин створювалися нові види зобов'язань, і кожен зних множився сам по собі, завдяки появі нових цінностей. Для збутуборгових зобов'язань потрібен ринок, і цим ринком став спеціальностворений інститут - фондова біржа.

У Росії 1-а біржа,заснована Петром I, була офіційно відкрита в 1703 р. в Петербурзі.Фондова і товарна біржа становили одну установу, мали загальну адміністрацію,правила, будівля. На ній котирувалося 312 різних видів акцій на 2 млрд. руб.,облігації державної позики і гарантованих державою позик. Головнуроль на біржах грали найбільші петербурзькі банки. До 1800 р. було тільки двібіржі - Санкт-Петербурзька і Одеська. [1]

Спочатку в Росіїбіржі поширювалися повільно. Реформи 60-х гг. послужилиімпульсом для стимулювання біржової торгівлі. У період становлення капіталізмуфондова біржа - важливий чинник у первісному накопиченні капіталу. У 2-йполовині XIX в. було організовано більшість бірж у зв'язку з масовим створеннямакціонерних товариств та зростанням випуску цінних паперів. Інтенсивне накопичення грошовихкапіталів і збільшення числа рантьє істотно підвищило попит на цінні папери,що в свою чергу викликало зростання біржових оборотів, а головне місце на фондовійбіржі зайняли акції та облігації приватних компаній і підприємств. Стализдійснюватися довгострокові вкладення грошових капіталів в акції та облігації, вцінні папери держави.

До 1913 р. в Росії буловже близько 100 бірж. На російських біржах на початку нинішнього сторіччякотирувалися такі фінансові активи: державні позики, облігаціїприватних залізниць, позики іноземних держав, позики різних містРосії, іпотечні папери, заставні листи, акції і облігації різних банків,страхових і транспортних товариств, торгово-промислових підприємств. ДекретомРНК від 23 грудня 1917 р. операції з цінними паперами були заборонені, а декретВЦВК від 21 січня 1918 акумулював облігації державних позик, випущенихцарським урядом. Однак у зв'язку з крахом "воєнного комунізму"і переходом до НЕПу, поступово почалося пожвавлення роботи бірж.

У 1922 р. при товарнихбіржах почали організовуватися фондові відділи. Стали відбуватися угоди поторгівлі іноземною валютою, векселями, чеками та іншими платіжнимидокументами, дорогоцінними металами в злитках, державними та комунальнимицінними паперами, облігаціями державних і кооперативних організацій,акціями та облігаціями акціонерних товариств. На фондовий ринок були допущенідеякі іноземні цінні папери. Операції по покупці, продажу і розмінувалюти і фондових цінностей обкладалися особливим державним В«гербовимзбором В». Важливу роль у валютних операціях грала Вечірня фондова біржа -В«АмериканкаВ», працює для зручності клієнтів у 2-й половині дня. Вона восновному збирала і направляла в русло загальнодержавних капіталовкладеньприватні капітали. Із завершенням НЕПу біржова діяльність була припинена.

На початку 1990-х рр.. після70-річної перерви в Росії з'явилися фондові біржі та фондові відділитоварних бірж. У 1991 р. постановою Уряду РРФСР було затвердженоВ«Положення про випуск та обіг цінних паперів і фондових біржах РРФСРВ». У цьомупостанові цілий розділ був присвячений регламентації діяльності фондовоїбіржі. У 1991 р. в Росії існувало 4 фондових біржі. У 1992 р. був прийнятийзакон В«Про товарних біржах і біржову торгівлюВ». У Федеральному законі В«Про ринокцінних паперів В»(1996 р.) детально описані завдання і функції, права та обов'язки,структура та основні операції фондової біржі. [2]

Теоретичні, правові тапрактичні основи біржової торгівлі в Росії для умов сучасностібули відсутні. Однак був досвід з біржового справі в Росії до 1917 р., у 20-тіроки, а також світовий досвід діяльності бірж: малося загальне розуміння цілей іфункцій бірж, механізму проведення торгів, організації біржового апарату.

Основна кількість бірж,що виникли, в Росії в 1990 - 1992 рр.. довелося на товарні і товарно-фондові.Чисто фондових бірж практично не було. Біржі створювалися як акціонернісуспільства.

Нове покоління біржвиникає в нашій країні в 90-х гг. В кінці 1991 р. в країні булоблизько 400 бірж та інших структур, які називають себе біржами. Тільки в Москві відкрилосябільше 20 бірж. Серед найбільш відомих бірж: Московська Центральна фондовабіржа, Російська фондова біржа, Южно-Уральська фондова біржа та ін

Відмінною рисоюнайбільших бірж РФ завжди була їхня універсальність, тобто на одній і тій же біржівідбуваються операції товарні та фондові. Формування РФ бірж здійснювалося вумовах відсутності нормативно-правової бази, а також в умовах нестабільноїекономіки та спаду виробництва, що було пов'язано з великим ризиком дляінвесторів. Ситуація на біржі характеризувалася злетом і падінням заробітків.

У 1995 р. в Росіїналічувалося близько 60 фондових бірж, що складає більше 40% їх світовогокількості (близько 150). Для порівняння: США і Франція мають по 7 фондових бірж,в Німеччині і Японії їх по 8, у Великобританії - 6. На російському ринку ціннихпаперів повинно існувати близько 7 - 8 фондових бірж, 2 - 3 з яких повиннімати міжнародне значення (в Москві, Уралі, Санкт-Петербурзі, Поволжі) плюсне більше 2-х великих біржових центрів торгівлі фінансовими ф'ючерсами та опціонами. [3]

Бурхливий злет біржовоїторгівлі на початку 1990-х рр.. змінився деяким спадом ділової активності нафондовому ринку в останні роки. В даний час торгівлю цінними паперамипроводять окремі фондові біржі. У 1998 р. глибок...


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок