Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биржевое дело » Проблеми формування і функціонування фондових бірж в Росії

Реферат Проблеми формування і функціонування фондових бірж в Росії

Категория: Биржевое дело

ЗМІСТ

1. Фондовабіржа як господарюючий суб'єкт сучасної ринкової

1.1 Фондовабіржа як економічна категорія ........................... 4

1.2 Механізмфункціонування фондової біржі ......................... 6

1.3 Регулювання діяльностіфондових бірж ............................ 9

1.4Розвиток біржового фондового ринку поряд з позабіржовим: сучаснізагальносвітові тенденції ....................................... 10

2.Проблеми розвитку фондових бірж у Росії та напрями їх удосконалювання............................................................................ 12

2.1 Проблеми державногорегулювання діяльності фондових бірж та їх саморегулювання .......................................... 15

2.2 Взаємодія біржового іпозабіржового ринків цінних паперів в російській економіці ......................................................... 20

2.3 Проблеми шахрайства наросійському ринку цінних паперів .... 26

Списоквикористовуваних джерел ................................................. 31

ВСТУП

У 90 рр.. 20століття перехід до ринкових відносин викликав підвищений інтерес до фондових біржяк важливої вЂ‹вЂ‹складової ринку цінних паперів. Цей період в Росії відрізняєтьсявиходом у світ численної навчальної літератури, що свідчить про збільшенийуваги суспільства до проблем фондового ринку, фондовим біржам та поглибленомуосмисленні їх ролі і значущості в економічних процесах.

У спільній бесідіспіввласник російської інвестиційної компанії В«Резерв - ІнвестВ» В. Порошин ікеруючий структурою МДМ - Банку з управління активами С. Рабинович прийшли довисновку про те, що фондовий ринок-це нервові закінчення економіки та всієї сферижиттєдіяльності суспільства і держави. Ці нервові закінчення реагують наглибину процесів, що відбуваються в організмі, набагато раніше, ніж сам організм,тому фондовий ринок завжди є лідируючим індикатором того, що будевідбуватися в економіці.

Оскільки біржі маютьвелике значення для народного господарства як перевалочні бази позиковогокапіталу на шляху від приватних осіб до підприємств, з огляду на те, що з ними тіснопов'язано поданні про ефективне перерозподілі капіталу, до бірж поправу прикута увага громадськості, політиків і контрольних органів.

Недосконалістьросійського законодавства, відсутність культури корпоративного управління,недоліки системи розкриття інформації, що вимагає доопрацювання технічна базає основними особливостями фондового ринку Росії.

Мета даної роботи -виявити проблеми сучасних російських фондових бірж, з'ясувати причини їхвиникнення.

У цій роботі будутьрозглянуті такі проблеми фондових бірж, як їх державне регулюванняі саморегулювання, взаємодія позабіржового і біржового ринків ціннихпаперів, інформаційна закритість (непрозорість), шахрайство на фондовихбіржах.

1. Фондова біржа як господарюючий суб'єкт сучасної ринкової економіки

1.1 Фондова біржа як економічна категорія

Згідно з чиннимросійським законодавством фондова біржа відноситься до учасників ринку ціннихпаперів, організуючим їх купівлю-продаж. За законом фондова біржа не можепоєднувати діяльність з організації торгівлі цінними паперами з іншими видамипрофесійної діяльності на ринку цінних паперів, крім депозитарної таклірингової (депозитарії надають послуги зі зберігання сертифікатів цінних паперівта/або обліку прав власності на цінні папери, а клірингові організаціїздійснюють розрахункове обслуговування учасників ринку цінних паперів).

Ознакикласичної фондової біржі:

1) цецентралізований ринок, із фіксованим місцем торгівлі, тобто наявністюторговельної площадки;

2) наданому ринку існує процедура відбору найкращих товарів (цінних паперів),відповідають певним вимогам (фінансова стійкість і великірозміри емітента масовість цінного паперу як однорідного істандартного товару, масовість попиту, чітко виражена коливання цін іт.д.);

3)існування процедури відбору кращих операторів ринку в якості членів біржі;

4)наявність тимчасового регламенту торгівлі цінними паперами і стандартних торговихпроцедур;

5)централізація реєстрації угод і розрахунків по ним;

6) встановленняофіційних (біржових) котирувань;

7)нагляд за членами біржі (із позицій їх фінансової стійкості, безпечноговедення бізнесу, дотримання етики фондового ринку).

Фондовабіржа - цеорганізований, регулярно функціонуючий ринок цінних паперів та іншихфінансових інструментів.

Вона являє собою механізм надзвичайно важливийдля організації підприємницької діяльності, і для функціонуваннясучасної ринкової економіки в цілому.

Фондова біржа створюється у формі некомерційногопартнерства. Основна мета її діяльності в створенні сприятливих умов дляширокомасштабної та ефективної торгівлі цінними паперами. Фондова біржаорганізує торгівлю тільки між членами біржі. Інші учасники ринку ціннихпаперів можуть здійснювати операції на біржі винятково через посередництвочленів біржі.

Членами фондової біржі можуть бути будь-які професійні учасникиринку цінних паперів, які здійснюють діяльність, зазначену в розділі 2Федерального закону В«Про ринок цінних паперівВ». Порядок вступу в члени фондовоїбіржі, виходу і виключення з членів фондової біржі визначається фондовоюбіржею самостійно на підставі її внутрішніх документів. Фондова біржавправі встановлювати кількісні обмеження числа її членів. Нерівноправнестановище членів фондової біржі, тимчасове членство, а також здача місць воренду та їх передача в заставу особам, які не є членами даної фондовоїбіржі, не допускаються. Фондова біржа зобов'язана забезпечити гласність іпублічність проведених торгів шляхом оповіщення її членів про місце і час проведенняторгів, про список і котируванні цінних паперів, допущених до обігу на біржі, прорезультати торгових сесій, а також надати іншу інформацію, зазначенуу статті 9 Федерального закону.

Фондова біржа самостійно встановлює процедурувключення в список цінних паперів, допущених до обігу на біржі, процедуру лістингута делістингу. Фондова біржа не має права встановлювати розміри винагороди, стягнутогоїї членами за здійснення біржових операцій.

Операторами фондової біржі виступають банки,інвестиційні та фінансові компанії і фонди, брокерські контори.

Для того щоб кращевникнути в сутність фондової біржі, розберемо її основні функції та завдання.Будучи організатором ринку цінних паперів, фондова біржа спочаткузаймалася виключно створенням необхідних умов для ведення ефективноїторгівлі, але в міру розвитку ринку все більше значення стало набувати нестільки організація торгівлі, скільки її обслуговування. Завдання фондової біржі:

1. Створення постійно діючогоринку, тобто фондова біржа централізує місце, де може проходити як продажцінних паперів їх першим власникам, так і вторинна їх перепродаж;

2. Виявлення рівноважної біржової ціни.Виконання цього завдання можливе в силу того, що біржа збирає великукількість як продавців, так і покупців, що дозволяє виявити прийнятнувартість (ціну) конкретних цінних паперів;

3. Акумуляція тимчасово вільнихгрошових коштів і сприяння в передачі прав власності;

4. Забезпечення гласності, відкритостібіржових торгів. Біржа відповідає за централізоване поширення біржовоїінформації;

5. Забезпечення гарантій виконанняугод, укладених в біржовому залі. Виконання цього завдання досягається тим,що біржа гарантує надійність цінних паперів, які котируються на ній;

6. Розробка етичних стандартів,кодексу поведінки учасників біржової торгівлі. Біржа повинна контролюватирозроблені нею стандарти і кодекс поведінки, застосовувати штрафні санкціїаж до призупинення діяльності або позбавлення ліцензії у разі їхнеобхідності;

1.2 Механізм функціо...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок