Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биржевое дело » Ринок цінних паперів у структурі фінансового ринку

Реферат Ринок цінних паперів у структурі фінансового ринку

Категория: Биржевое дело

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Тюменський державний нафтогазовий
університет


Кафедра ВП і ЗЕД


Курсова робота

з курсу В« ФІНАНСИ, КРЕДИТ, ГРОШОВИЙ ОБІГ В»

на тему


В« Ринок цінних паперів в структурі
фінансового ринку В»
Виконав:студент
групи ЗЕД - 95 - 1
Іванов О. Д.

Перевірив:
Тюмень
1999


Зміст

стр.

1. Введення. Цінні папери- Необ-

дімий атрибут ринковогогосподарства - 2

2. Основні поняття ринку цінних паперів - 3

3. Класифікація цінних паперів - 10

4. Висновок. Джерела правового

регулювання емісії та обігу

цінних паперів в Росії - 24

5. Список використаної літератури - 27

Введення

Цінні папери відомі, щонайменше, зпізнього середньовіччя. Тоді в результаті великих географічних відкриттівпомітно розширилися горизонти горизонти міжнародної торгівлі, іпідприємцям знадобилися великі суми капіталу, щоб використовувати новіможливості. Більш того витрати по освоєнню заморських ринків збуту і джерелсировини виявилися не по плечу окремим особам, результатом чого сталовиникнення акціонерних товариств - англійських і голландських компаній поторгівлі з Ост-Індією, компанії Гудзонової затоки, які й стали першимивеликими емітентами цінних паперів. До речі, акції останньої досі котируютьсяна фондових біржах Лондона і Торонто. У XVI-XVII ст. в Англії акціонернісуспільства створювалися також для фінансування видобутку вугілля, дренажних та іншихкапіталомістких робіт. З початком промислового перевороту і створенням великихобробних підприємств торгівля акціями набула широкого поширення.Так в 1773 р. з'явилася перша в світі Лондонська фондова біржа.

Цінні папери - необхіднийатрибут всякого ринкового господарства. Раніше у внутрішньому цивільному оборотіперебувало лише мінімальна кількість цінних паперів, в основному випущених(Емітованих) державою: облігації, пред'явницькі ощадкнижки іакредитиви, що виграли лотерейні квитки, а в розрахунках між юридичнимиособами міг використовуватися розрахунковий чек.

З переходом Росії доринковій економіці оборот цінних паперів різко зріс, став формуватися їхринок. Правда він стосувався лише так званих "фондових", або "інвестиційних",цінних паперів - акцій та облігацій, а головне, отримав вкрайнезадовільну правову регламентацію, недоліки якої склали базудля багатьох зловживань.

Найважливішими завданнями ринкуцінних паперів Росії є забезпечення гнучкого міжгалузевогоперерозподілу інвестиційних ресурсів, залучення інвестицій наросійські підприємства, створення умов для стимулювання накопичень іподальшого їх інвестування. Для вирішення цих завдань необхідно було створитинадійну правову базу.

Федеральний Закон "Про ринокцінних паперів "- перший російський закон про цінні папери.

Один з принципів,закріплених у Законі, - поєднання вертикально-владного державногорегулювання з саморегулюванням. Саморегульовані організації отримують блокповноважень і законний статус, а єдина державна політика на фондовомуринку забезпечується шляхом концентрації повноважень у цій сфері в одному органі- Федеральної комісії з ринку цінних паперів, при цьому ряд функцій зберігаєтьсяза Банком Росії. Комісія підпорядковується безпосередньо Президенту РФ, і цейфакт свідчить про тієї значимості, яка надається фондового ринку векономіці.

Таким чином, Закон вноситьвпорядкованість і стабільність на ринку, без якого його інтенсивний іякісний розвиток практично неможливо.

Ринок цінних паперів єсферою відносин, що бурхливо розвивається останні кілька років. Це відноситься нетільки до появи нових фінансових інструментів, нових сегментівінфраструктури ринку, але й до численних спроб їх законодавчогорегулювання.

Основні поняття ринкуцінних паперів.

Цінні папери являють собою грошові документи,засвідчують права власності або відносини позики власникадокумента по відношенню до особи, видало такий документ (емітенту). Цінніпапери можуть існувати в формі відокремлених документів або записівна рахунках. У країнах з розвиненою економікою значне збільшенняобороту цінних паперів викликало оформлення їх шляхом запису в книгах облікуі рахунках, що ведуться на магнітних або інших носіях інформації. Такимчином, вони перейшли в безготівкову, фізично невловиму (безпаперову)форму. Тому на ринку цінних паперів випускаються, звертаються і погашаютьсяяк власні цінні папери, так і їх замінники (сертифікати,купони).

Акції в нашій країні також можутьіснувати у вигляді записів на рахунках. Рахунки, призначені для зберіганняакцій, називаються "рахунками депо". Власниць безготівкових акційможе не мати жодного документа окрім звичайної виписки зреєстраційного реєстру. Безготівкові акції існують тільки у виглядізаписів на рахунках, але при цьому права їх власників захищені набагатонадійніше, ніж при паперовій формі випуску. Безготівкову акцію не можнапідробити. Вона гарантує власнику максимальну ліквідність, тобтоможливість про-дати чи купити з мінімальними витратами і швидко оформитиугоду.

До цінних паперів відносяться такі грошовіі товарні документи, що об'єднуються загальним ознакою - необхідністюпред'явлення для реалізації виражених в них майнових прав (чеки,коносаменти). В залежності від цілей випуску, цінні папери підрозділяються на комерційні і фондові . Комерційні цінні папери обслуговують процестоварообігу і певні майнові угоди (чеки, складські тазаставні свідоцтва, заставні та ін.) Фондові цінні папериохоплюють папери, що мають ходіння на фондовому ринку, тобто на ринкуцінних паперів.

Ринки цінних паперів підрозділяються на первинний і вторинний , біржової і позабіржовий .

Первинний ринок цінних паперів - церинок, що обслуговує випуск (емісію) та первинне розміщення ціннихпаперів. Вторинний ринок є ринком, де відбувається купівля-продажраніше випущених цінних паперів.

З організаційних форм розрізняють біржовоїринок (фондова чи валютна біржа) і позабіржовий ринок .

Позабіржовий ринок - сфера обігуцінних паперів, не допущених до котируванні на фондових біржах.На позабіржовому ринку розміщуються також нові випуски ціннихпаперів. Позабіржовий ринок організується дилерами, які можуть бути або небути членами фондової біржі. Позабіржовий ринок цінних паперів проводиться зателефону, телефаксу, комп'ютерним мережам. Він займається головним чиномцінними паперами тих акціонерних товариств, які не мають достатньогокількості акцій або доходів для того, щоб зареєструвати (пройтилістинг) свої акції на який-небудь біржі.

Операції з цінними паперами проводять фондовібіржі (для паперів у валюті - валютні біржі) і інвести-ційних інститути .

Фондова біржа представляє собоюорганізований і регулярно функціонуючий ринок з купівлі-продажу ціннихпаперів. Організаційно-фондова біржа представлена ​​у формі господарськогосуб'єкта, що працює за ліцензією і займається обігом цінних паперів. Підзверненням цін-них паперів розуміються їх купівля, продаж, а також іншідії, передбачені законодавством, призводять до зміни власникацінних паперів. Біржа не є комерційним підприємством. Як господарськийсуб'єкт, біржа надає приміщення для операцій з цінними паперами,надає розрахункові та інформаційні послуги, дає певні гарантії,накладає обмеження на торгівлю цінними паперами і отримуєкомісійні від угод. Функції фондових бірж полягають у мобілізаціїтимчасово вільних грошових коштів ч...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок