Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биржевое дело » Біржові спекуляції та їх вплив на курс цінних паперів

Реферат Біржові спекуляції та їх вплив на курс цінних паперів

Категория: Биржевое дело

МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОЛЕДЖ ЗВ'ЯЗКУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПОШТИ

КУРСОВА РОБОТА

по мікроекономіці

на тему

В«Біржові спекуляції та їх вплив на курс ціннихпаперів В»

Виконав студент групи В 0631

Ломакін Олександр Геннадійович

Керівник

Сорокін Вадим Олексійович

МІНСЬК, 2001 р.
ЗМІСТ

3

1. ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ КУРС ЦІННИХПАПЕРІВ .................. 5

1.1. Поняття процінних паперах ................................................ ................ 5

1.2. Акції,облігації та інші цінні папери ...................................... 7

1.2.1 Основніцінні папери ................................................ ........... 7

1.2.2 Похідніцінні папери ................................................ ... 13

1.3 Фактори,впливають на курс цінних паперів ..................................... 14

2. БІРЖОВІ СПЕКУЛЯЦІЇ ................................................ ................. 18

2.1 Ринки ціннихпаперів ................................................. ........................ 18

2.2 19

2.3 Спекулянти іспекуляції ................................................. ................ 21

3. ВПЛИВ спекуляції на РИНКОВИЙКУРС ЦІННИХ

24

26

27

30


ВСТУП

Перехід економіки до ринковихвідносин вимагає створення багатьох суспільних інститутів, без яких ринокне може функціонувати. До числа таких інститутів відносяться: акціонернісуспільства, товарні та фондові біржі, біржі праці, страхові товариства,державні та комерційні банки, лізингові компанії.

Фондовий ринок або ринокцінних паперів у структурі ринкової економіки виділяється особливо, бооб'єктом купівлі - продажу є специфічний товар - цінні папери.

Цінні паперивипускаються, перш за все, з метою мобілізації та більш раціонального тимчасововільних фінансових резервів підприємств, банків, комерційних структур,кооперативів і заощаджень населення для створення нових або розширення ітехнічного переозброєння вже діючих виробництв.

Міжнародний досвідпоказує, що за допомогою ефективно діючого ринку цінних паперів можнагнучко перерозподілити кошти між галузями, сконцентрувати їх на більшперспективних напрямах науково - технічного прогресу, тобтосприяти прискоренню і оптимізації структурних зрушень в економіці.За допомогою ринку цінних паперів з'являється можливість отримання коштів тазалучення їх в інвестиційну сферу без інфляційної емісії грошових знаків,без кредиту національного банку. Крім того, завдяки випуску деяких ціннихпаперів (векселів, чеків тощо) здійснюється економія грошей в обігу.

Цінні папери здатнівиконувати найрізноманітніші функції управління, регулюваннятоварно-грошових, ринкових відносин, виступати в ролі засобу фінансування,кредитування, перерозподілу фінансових ресурсів, вкладення грошовихнакопичень.

Тому актуальністьаналізу ринку цінних паперів не викликає сумнівів. Це дає можливість оцінитинакопичений досвід розвитку фондового ринку, критично поглянути на йогосучасний стан та враховуючи минулі помилки і особливості національноїекономіки, спираючись на досвід країн з ринковою економікою, намітити подальшімети у розвитку ринку цінних паперів, а також шляхи їх досягнення.

Мета цієї роботи цене вивчення фінансового ринку в цілому, а лише такого явища як біржовіспекуляції, які є невід'ємною частиною будь-якого ринку цінних паперів.


1.ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ КУРС ЦІННИХ ПАПЕРІВ 1.1.Поняття про цінні папери

Цінні папери - цеособливим чином оформлені документи, що виражають відносини (найчастішеборгові) між сторонами, що підтверджують право або на якесь майно,або на грошову суму.

З економічної точки зору, цінний папір-це формаіснування капіталу, відмінна від його товарної, продуктивної і грошовоїформ, яка може передаватися замість нього самого, обертатися на ринку яктовар і приносити дохід. При цьому у власника капіталу сам капітал відсутній,але є всі права на нього, зафіксовані у формі цінного паперу.

Як будь-яка економічна категорія,цінний папір має відповідні характеристики: тимчасові,просторові, ринкові. Ринкові характеристики включають: форму володіння,випуску, характер обращаемости і ступінь ризику вкладень в дану цінний папір,форму виплати доходу і ін

Цінний папір має низку властивостей, які зближуютьїї з грошима. Її головна властивість-це можливість обміну на гроші врізних формах (шляхом погашення, купівлі-продажу, переуступки і т.д.). Вонаможе використовуватися в розрахунках, бути предметом застави, зберігатися протягомряду років або нескінченно, передаватися в спадщину, служити подарунком і т.д.

Цінні папери поділяються на пред'явницькі,ордерні та іменні.

пред'явницькіцінна папір-цецінний папір, ім'я власника якої не фіксується безпосередньо на нійсамої, а її звернення не потребує ніякої реєстрації.

Іменна цінний папір-це цінний папір, ім'явласника якої зафіксовано на її бланку і (або) в її реєстрі власників.

ордерна цінний папір поєднує в собі рисипредставницькою та іменний папери.

Існуючі в сучасній світовій практиці цінніпапери поділяються на два класи:

-основні цінніпаперу;

-похідніцінні папери.

В основі основних цінних паперів лежать майновіправа на який-небудь актив (товар, гроші, капітал, майно, ресурси та ін)

У свою чергу, основні цінні папери можна розбитина первинні (акції, облігації, векселі тощо) і вторинні (варранти,депозитарні розписки та ін) цінні папери.

Похідна цінний папір - це цінний папір нанебудь цінової актив: на ціни товарів (зерна, м'яса, нафти і т.п.); на ціникредитного ринку (процентні ставки); на ціни валютного ринку (валютні курси);на ціни основних цінних паперів (на індекси акцій, облігації) і т.п. Допохідних цінних паперів відносяться: ф'ючерсні контракти тасвободнообращающіеся опціони.


Важливим класифікаційнимознакою для цінних паперів є рівень ризику. За рівнем ризику види ціннихпаперів розташовуються наступним чином (рис.1). Тобто чим вища доходність, тимвище ризик; чим вище гарантованість цінного паперів, тим нижче ризик і прибутковість.

Рис. 1. Залежністьдоходу та ризику


1.2.Акції, облігації та інші цінні папери

Як було сказано вище, цінні папери діляться на двакласу:

-основні цінніпаперу

-похідніцінні папери

Розглянемо найбільш важливі з них.

1.2.1Основні цінні папери

Акція - цінний папір, що засвідчуєправо власника на частку власності акціонерного товариства, що дає правовласнику на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів таможливості брати участь в управлінні акціонерним товариством. Курс акції (ціна)визначається в першу чергу її цінністю (вартістю) для емітента таінвестора.

Акції поділяються на дві категорії: основніі привілейовані.

Звичайна акція дає її власнику право голосу назборах акціонерів, робить власником частини власності даного акціонерногосуспільства, яке її (акцію) випустило, а також дає йому право отримати частинуприбутку цього підприємства, іменовану дивідендами. У разі ліквідаціїпідприємства акціонер має право на отримання частини майна, пропорційноїкількістю акцій, якими він володіє.

Власник звичайних акцій (вЗалежно від того, скільки у нього акцій) є господарем даногоакціонерного товариства. Якщо у нього контрольний пакет акцій (50% + 1 акція) вінреальний господар акціонерного товариства. Контрольний пакет - це зосередження вруках одного власника такої кількості акцій, яке дозволяє ключовим чиномвпливати на вирішення ...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок