Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биржевое дело » Відродження біржової діяльності в Росії

Реферат Відродження біржової діяльності в Росії

Категория: Биржевое дело

Міністерство загальноїосвіти Російської Федерації

Кубанського державного університету

Реферат Відродження біржової діяльності в Росії Виконала:студентка екон. ф-ту, 4 курсу, гр 404, ТДВ

ДудникА.В.

Краснодар 2002

Зміст

Введення ................................................................... 3

1. Структура і динаміка біржовий сіті йбіржової торгівлі .......................................................................... 5

2. Зміна природи (розвитокконцепції) російської біржі ............................................................................. 7

3. Етапи розвитку російськихбірж ............................... 11

Список використаноїлітератури ............................... 20

Введення

Перехід до ринку, започаткований у90-х роках, передбачає відмову від централізованого матеріального постачання тадирективного встановлення цін. Виникають нові товари: засоби виробництва,земля, фінансові ресурси у валюті і рублях. Розподіл товарів черезДержпостач та оптову мережу Міністерства торгівлі стає непотрібним і неможливим.Директивне розподіл кредитно-грошових ресурсів Держбанком суперечитьвсій логіці ринкових відносин.

У підсумку реформованаекономіка зіткнулася з викликом - як в умовах порушених директивнихзв'язків організувати сферу обігу товарів і грошових ресурсів?

Одним з відповідей на цевиклик стало відновлення в Росії бірж.

Основу майбутніх біржзаклали комерційні центри Держпостачу, які в 1988-1989 рр..здійснювали аукціонний продаж продукції виробничо-технічногопризначення. У фінансовій сфері біржову торгівлю готували валютні аукціониДержбанку і Зовнішекономбанку.

Освіта в першійполовині 1990 р. Московської товарної біржі і Російської товарно-сировинноїбіржі в Москві призвело до сплеску створення бірж по всій території Росії. Вжедо кінця того ж року їх, за оцінкою, налічувалося більше 700, при цьому вМоскві - більше 100.

У цей час - при директивному розподіліпродукції та централізовано призначених цінах - одне лише установа біржідавало можливість вільно продавати продукцію за цінами, обумовленими ринком.В«Тимчасове положення про діяльність товарних бірж в РРФСРВ» (березень 1991 р.)відкривало шлях реальним ринковим свободам.

ПостановаРадміну СРСР В«Про заходи по формуванню загальносоюзного валютного ринкуВ» (серпень1990 р.) наділяло юридичних осіб правом В«продавати і купувати іноземнувалюту в обмін на ... рублі за ринковим курсом, складається на основі співвідношенняпопиту і пропозиції В»і містив доручення з організаціїВ« постійнодіючої Загальносоюзної валютної біржі з місцезнаходженням в м. Москві, а такожреспубліканських і регіональних валютних бірж В». Цим документом відкриваласяможливість створення фінансового ринку в країні. Валютна біржа ("Центр проведення міжбанківських валютних операцій") була створена вже в лютому 1991 р. як підрозділ Державногобанку.

1. Структура і динаміка біржовий сіті й біржовийторгівлі

Докінця 1997 р. залишилося приблизно 90 структур, що мають статус біржі, близько 300 біржовихброкерів і більше 100 біржових посередників, які мають відповідніліцензії.

Закількості товарних бірж і обсягами біржового обороту Москва постійно займалапровідне місце. Наприклад, на початок 1996 р. в столиці офіційно існувало19 бірж (20% їх кількості по Росії), в тому числі 6 універсальнихбірж. Приблизно таке ж співвідношення (20-25%) залишилося на кінець 1997 р.

У російській практиціміжбанківські валютні біржі з центрів торгівлі валютою, в якості якихвони створювалися, крок за кроком стали базовими біржовими майданчиками для зверненняцінних паперів. У 1992 р. заснована Московська міжбанківська валютна біржа,стала в наступні роки лідером російського фондового ринку.

Влітку 1995 р.засновано Асоціацію російських валютних бірж, що об'єднує всі 8 валютнихбірж, що протягом наступних років (1995-1997 рр..) крок за крокомперетворювалася на загальнонаціональний (централізований) ринок, що працює всинхронному режимі, з торговими, депозитарними та розрахунково-кліринговими системами,побудованими за єдиними правилами (як для державних, так і корпоративнихцінних паперів).

Фондові біржі. Після75-річної перерви перші фондові біржі були відтворено у Москві. В кінці1990 створюються Московська міжнародна фондова біржа і Московська центральнафондова біржа (на жаль, до середини 90-х років їх активність різковпала).

Кількість фондових біржв Росії становило понад 40% їх світової кількості (близько 150). АМосква - за кількістю фондових бірж - була В«біржовий столицею світуВ».Однак реальне наповнення поняття В«біржаВ» (кількість товарів, обсяги та множинністьугод і т.д.) в міжнародній і російській практиці різко відрізнявся.

До 1998 р. за своїмиоб'ємним показниками ММВБ і РТС значно випередили інших російських організаторівторгівлі і були в цьому відношенні істотно ближче до західних бірж, ніж у1994 (При цьому ММВБ розвинула ринок не тільки валюти і державнихцінних паперів, але також корпоративних паперів і строкових фінансових контрактів).

Динамікарозвитку товарних, валютних і фондових бірж пов'язана не тільки з поступальнимрухом, але і з різкими переломами, якісними змінами у біржовомурусі.

2. Зміна природи (розвитокконцепції) російської біржі

У 1991-1992 рр.. біржіхворіли гучними назвами і туманними намірами. Це був часВ«МіжнароднихВ», В«центральнихВ», В«нафтовихВ», В«хутровихВ» і т.п. бірж. Не булодефіцитного товару і гучного регіону, яким би не відповідала своя біржа.Траплялося, що вранці на майданчику велися біржові торги, а ввечері там починаласядискотека. Одна з В«московських центральнихВ» бірж перебувала в староарбатскойкомунальній квартирі, з продавлені диваном, збереженими від старихгосподарів.

Це час зазначено інерозумінням природи біржі. Творці бірж часто переслідували мету отриманняприбутку безпосередньо з біржі. Вони прагнули отримати вигоду з свогодомінуючого становища на біржі, не розрізняючи конфлікт інтересів міжслужбовим становищем персоналу біржі, доступністю йому внутрішньої інформації ікомерційними підприємствами, в які персонал біржі був залучений. Часто біржапредставлялася її засновникам торговим домом, оптовим посередником, замість тогощоб бути тільки ринкової майданчиком. Перше Тимчасове положення про товарнібіржах дозволяло розподіл прибутку серед засновників.

Перші, після 70-річногоперерви, російські біржі були спочатку просто ярмарками, місцем зустрічіторговців, де часто торгували яким завгодно, але обов'язково реальним товаром (перша хвиля поставок комп'ютерної технікипройшла через біржі). Біржі (навіть фондові) часто були відкритими, з правомплатного участі у торгових зборах відвідувачів, які не є членами біржі.Широко використовувався простий аукціон, описаний ще в В«Дванадцяти стільцяхВ».

Разом з тим вже в1991 провідні московські біржі (Російська товарно-сировинна біржа,Московська товарна біржа, Московська центральна фондова біржа) швидконарощували торгові обороти і перетворювалися на ринкові майданчики з великимкількістю учасників і досить складними біржовими технологіями.

У результаті з'явилосядумка, що бірж разом із банками потрібно "йти в політику", братина себе владні повноваження, ставати силою, що впливає намакроекономіку. Наприклад, на одній з наукових конференцій (1990 р.)всерйоз ...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок