Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз собівартості виробництва продукції рослинництва

Реферат Аналіз собівартості виробництва продукції рослинництва

Зміст

Введення

1. Загальна характеристика підприємства.

1.1.Поняттясобівартості продукції.

1.2.Аналізспеціалізації.

1.3.Аналіз наявностіземлі та її використання.

1.4.Аналіз основнихфондів і ефективності їх використання.

1.5.Аналізпродуктивності праці.

1.6.Фінансовий станпідприємства

2. Аналіз виробництва і собівартостіпродукції рослинництва.

2.1.Аналізвиробництва продукції та динаміка його зміни.

2.2.Фактори, що впливаютьна виробництво продукції.

2.3.Аналізсобівартості продукції та факторів, що впливають на неї

2.4.Резерви зростаннявиробництва продукції та зниження її собівартості.

Висновок

Список використаної літератури


Введення

Зерно і продукти його переробкивідіграють вирішальну роль у створенні продовольчого і фуражного фондів країни.Висока поживність, транспортабельність і можливість тривалого зберіганнявигідно відрізняють зерно від інших видів сільськогосподарської сировини.

У результаті проведенняпомилкових аграрних реформ виробництво зерна в Росії стало нестабільним. Досвідрозвинутих країн показує, що потреба в зерні може бути забезпечена тількина основі впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу(НТП). Процес зернового виробництва складається з значно відрізняютьсяетапів, що зумовлює велике різноманіття факторів НТП в даній галузі.Фактор - це поняття, що характеризує причину зміни будь-якого явища.

У курсовій роботі попредмету аналіз господарської діяльності підприємства в I розділі роботи буде данахарактеристика основних факторів, що впливають на роботу ГНУ ІНІІСХ СО РАСГН, у II розділі розглядається основнийпитання роботи з аналізу виробництва і собівартості продукції рослинництва,як одного з напрямів діяльності підприємства.

На даний момент роботаможе викликати інтерес, так як проблеми сільського господарства і зайнятості всільській місцевості досі мало розглядалися, ця галузь завжди буладотаційною і як самостійна одиниця розвивалася слабко.


Місцезнаходженняпідприємства та його організаційна структура.

ГНУ ІНІІСХ СО РАСГНрозташоване в Іркутському районі Іркутської області на вододілі 2-х річок -Ушаковки і Ангари.

ГНУ ІНІІСХ СО РАСГНвіддалене від обласного центру на 7 км. Добре розвинена дорожня мережазабезпечує зв'язок з пунктами збуту продукції та з базамиматеріально-технічного постачання. Центральна садиба ГНУ ІНІІСХ СО РАСГНрозміщена в селищі Півоваріха. Особливістю даного господарства є йогороздробленість, але при порівняно невеликих розмірах достатньо відзначити,що населений пункт Бурдаковка, до якого, прилягає близько 30%сільськогосподарських угідь видалений, від центральної садиби на 27 км, ріллі прилягають до селища Лісіха на 15 км.

За умовами господарстворозташоване на порівняно теплою території з тривалістьбезморозногоперіодом. Клімат різко континентальний з холодною зимою і жарким літом.Середньорічна температура повітря -1,6 градусів за Цельсієм. Середньорічнекількість опадів становила приблизно 405 міліметрів. Максимальне випадання опадів 649 міліметрів. Сума середньодобових температур вище +10 градусів за Цельсієм становить 1500-1800 градусів і створюєсприятливі умови для зростання зернових, картоплі та багатьох іншихкультур, районованих в Іркутської області.

Грунтовий покрив восновному представлений переважно сірими і слабопідзолистими лісовимитемно-сірими грунтами, дані грунти за біохімічними та фізичними властивостямихарактеризуються відносно хорошими і родючими. Грунти чуйні навнесення мінеральних і органічних добрив.

Рельєф в цілому носитьгорбисто - увалисто характер і по своїй будові ділиться на 2 основні частини:північно-заплавну частина і південну надзаплавної територію. Заплава річки Ушаковкидуже широка, до двох кілометрів. Основна частина кормових угідь знаходиться впроймі річки Ушаковки і струмка Бурдугуз.

Підприємство ГНУ ІНІІСХ СОРАСГН зареєстровано постановою голови Адміністрації Іркутського району №533 від 19 жовтня 1992 року, раніше ГНУ ІНІІСХ СО РАСГН, повне найменування -Державна наукова установа Іркутський науково-дослідний інститутсільського господарства Сибірського відділення Російської Академіїсільськогосподарських наук. Землю ГНУ ІНІІСХ СО РАСГН отримало в безстрокове,безкоштовне користування з Указом президента Російської Федерації від 30.01.92.

Інститут -державна наукова некомерційна організація (установа), фінансованез коштів федерального бюджету. Власником цього підприємства єРосійська Академія сільськогосподарських наук. Інститут підпорядковується Сибірськомувідділенню Російської академії сільськогосподарських наук (СО РАСГН).

Підприємство діє напідставі цивільного кодексу РФ; інших законодавчих і нормативних актів,рішень РАСГН, а також Статуту підприємства.

Для наочності і більшповного уявлення організаційно-правової форми господарювання наведемосхему.

За природно-кліматичнимиумовам ГНУ ІНІІСХ СО РАСГН розташоване на порівняно теплоюсреднеувлажненной з тривалість безморозного періоду території.

Клімат різкоконтинентальний з холодною сухою зимою і жарким літом. Середньо температураповітря -1,6 С, середня температура січня -22 С, червня +17,2 С. Середнятривалість безморозного періоду 94 дні (з 5 червня по 8 вересня), однакз 3 травня по 23 червня можливі заморозки. Період з температурою +15 С 60 ... 65днів. Середньо річна кількість опадів становить 405 мм. Максимальне випадання опадів за рік 649 мм. Така температура в червні створює сприятливіумови для проростання зернових, картоплі та інших районованих культур вІркутської області.

Часто в першій половинівегетаційного періоду в корені мешкає шарі грунту спостерігається недоліквологи, при високих її запасах в нижніх горизонтах. Грунтовий покрив представленийпереважно сірим і слабопідзолистими, лісовими, темно-сірими грунтами,які за своїми біохімічним, фізичним властивостям, характеризуютьсявідносно хорошим родючістю. Грунти дуже чуйні на внесення мінеральнихі органічних добрив.

Рельєф носитьгорбисто-увалисто характер і по своїй будові поділяється на дві частини:північно-заплавну частина і південну надзаплавної територію. Заплава річки Ушаковкиширока, до 2 км. Основна частина кормових угідь розташована в заплаві річкиУшаковки і струмка Бурдугуз.

1.2.Понятіесобівартості продукції.

Собівартість продукції(Робіт, послуг) являє вартісну оцінку використовуваних у процесівиробництва продукції (робіт, послуг) трудових і природних ресурсів, сировини,матеріалів, енергії, основних засобів та інших витрат на виробництво і продажі є найважливішим показником виробничо-господарської діяльностіпідприємства.

Загальна сума витрат,обумовлена ​​технологією виробництва продукції або виконанням робіт, тазагальновиробничі витрати складають технологічну (галузеву)собівартість. Технологічна собівартість разом з загальногосподарськими (періодичними)витратами утворює виробничу собівартість.

З метою більш точноговизначення витрат для включення до виробничої собівартості використовуєтьсятермін В«франкоВ». Франко - італійське слово, означає В«вільнийВ», обмежуєвключення транспортних витрат з доставки сільськогосподарської продукціїмісцем призначення. Наприклад, продукцію рослинництва калькулюють наступнимчином: зерно - франко-ток; сіно, солому - франко-стіг; картопля, овочі,коренеплоди, баштанні - франко-місце зберігання; зелений корм - франко - місцеспоживання і т.д.

Продукціясільськогосподарського виробництва підрозділяється на основну, побічну ісполучену. До основної відноситься продукція, для отримання якої організовановиробництво (зерно, картопля, овочі і т.д.). Побічної вважається продукція,яка виходить одночасно з основною в силу біологічних особливостей імає другорядне значення (наприклад: солома, полова зернових культур, гнійта ін) Кілька видів основних пр...


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок