Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз сільського господарства в Швейцарії

Реферат Аналіз сільського господарства в Швейцарії

Зміст

1. Особливості сільського господарства в Швейцарії ..................................... 4

2. Регулювання цін в сільськогосподарській галузі .................................. 8

3. Органічне сільське господарство ....................................................... 9

4. Імпорт натуральної продукції ............................................................ 14

Список використаної літератури ........................................................... 17


Введення

Сільське господарство-одна з основних і життєво важливихгалузей народного господарства. Я хочу розглянути сільське господарство Швейцарії. Швейцарія- Одна з найрозвиненіших в індустріальному відношенні країн світу, що займає однез перших місць по досвідченості і кваліфікації інженерів і робітників, якостівироблюваної продукції і за розмірами прибутків, які одержує Швейцарія відпромислових підприємств, що знаходяться в самій країні і за її межами, відвеличезних капіталовкладень. Ця невелика країна виконує помітну роль в світовійполітичного життя.

Швейцарія - високорозвинена індустріальна держава зінтенсивним сільським господарством, один з найбільших експортерів капіталу тафінансових центрів світу. Високий рівень концентрації капіталу поєднується зщодо невисоким ступенем концентрації виробництва

У Швейцарії сільське господарство розвивалося протягомусього післявоєнного періоду повільними темпами, переживаючи постійні труднощі.Велика роздробленість і розкиданість земельних ділянок, складністьзастосування машин в умовах гористого рельєфу, конкуренція з імпортованимипродуктами сільського господарства, безперервне зростання цін на предмети, потрібніселі, і одночасний застій цін на те, що саме село виробляє, - всеце призводить до того, що сільськогосподарське виробництво виявляєтьсямалорентабельним, перш за все для дрібного селянства. До цього треба додатитакі фактори, як все зростаюча заборгованість за банківськими позиками, свавілляскупників-оптовиків.

Швейцарське плато знаходиться в зоні європейськихшироколистяних лісів. Переважаючі породи - дуб і бук, місцями до них домішуєтьсясосна. На південному схилі Альп типовий каштан. Вище по схилах гір ростуть хвойнілісу, що утворюють перехідний пояс між широколистяними лісами й альпійськимилуками (на великих висотах). У горах багато яскравих кольорів. Навесні розквітаютькрокуси і нарциси, влітку - рододендрони, ломикамені, тирличу і едельвейси.

Тваринний світ відчув сильний вплив господарськоїдіяльності людини. У той час як сніжна куріпка і заєць-біляк щедосить поширені, такі характерні тварини верхнього ярусу гір, яккозуля, бабак і сарна, зустрічаються набагато рідше. Робляться великі зусилляз охорони дикої фауни. У Швейцарському національному парку, розташованому укордону з Австрією, мешкають козулі і сарни, рідше - альпійський гірський козел ілисиця; зустрічаються також біла куріпка і кілька видів хижих птахів.

Мета моєї роботи проаналізувати сільське господарствоШвейцарії.


1. Особливості сільського господарство в Швейцарії

Сільське господарство має яскраво виражену тваринницькуспрямованість (з упором на виробництво м'ясомолочної продукції), відрізняєтьсявисокою врожайністю і продуктивністю праці. В цілому сільське господарствозабезпечує потреби країни в продуктах харчування на 56-57%. Натваринництво припадає 3/4 вартості всіх с/г продукції. Поголів'я великоїрогатої худоби в Швейцарії складає 2 млн., у тому числі 830 тис. - корови.Розводяться переважно симентальська і швіцька породи. Середні надоїскладають близько 4,66 тис. л молока від кожної корови. Швейцарія славиться такожвисокопродуктивними породистими козами, поголів'я яких складає майже 80тис. Загальні надої молока в країні постійно зростають; за 1985-2005 рр.. вонизбільшилися з 2,8 до 4 млн. т. При цьому частка молока, використовуваного впромислових цілях, підвищилася з 45 до 63%. Виготовлення сиру здійснюється на1500 сироварнях, на яких працює майже 4 тис. осіб. У 2006 р.виробництво сиру перевищило 130 тис. т. З них більше половини було продано закордоном. Швейцарія повністю забезпечує себе молочними продуктами та їх кількостіекспортує.

На першому місці стоїть виробництво молока, а потім вжем'яса. На альпійських і субальпійських пасовищах шість місяців в році пасутьсякорови знаменитою швейцарської породи, що дають великі удої. Молоко майже повністюпереробляється в сир або масло. Сир - один з важливих предметів експорту. Підбагатьох країнах відомі швейцарські сорти сиру.

Швейцарія підтримує зовнішньоторговельні зв'язки практичноз усіма країнами світу. Економіка країни в значній мірі залежить відзовнішньої торгівлі - як у імпорті сировини та напівфабрикатів, так і в експортівиробів промисловості (на експорт йде більш 50% продукції текстильної, близько70% машинобудівної, понад 90% хімічної та фармацевтичної, 98% годинноїпромисловості).

На розвинені індустріальні країни припадає 80% оборотузовнішньої торгівлі Швейцарії. Основними її партнерами є країни ЄС - св.3/4експорту та імпорту. Серед найбільших зовнішньоторговельних партнерів - ФРН, Франція,США, Італія, Великобританія

Виробництво зерна займає особливе місце серед іншихгалузей сільського господарства. Зерно-це основа харчування для населення. Основніс/г культури - це пшениця, ячмінь, цук. буряк, картопля, кормові трави. Головнірайони зернових культур знаходяться на Швейцарському плоскогір'ї і в долині Рейну.У кантоні Тессін вирощують виноград, з якого роблять біле столовевино. У нижній частині долини Рони виростають абрикоси і яблука.

У сільському господарстві земля-головний засібвиробництва, функціонуюче одночасно як предмет праці і як засібтруда.Около 12% площі Швейцарії використовується під ріллю і ще 28% дляекстенсивного розведення великої рогатої худоби і виробництва молочнихпродуктів. Приблизно третина території країни зайнята непродуктивними землями (поПринаймні непридатними для землеробства), особливо в кантонах Урі, Вале іГраубюнден, і чверть - вкрита лісами. Не дивно, що 40%продовольчих товарів доводиться імпортувати. У той же час Швейцаріязабезпечує себе пшеницею, м'ясо-молочна продукція виробляється в надлишку.

Основні осередки землеробства зосереджені в кантонах Берн,Во, Цюріх, Фрібур і Аргау. Велика лісопереробна промисловість працюєна внутрішні та зовнішні ринки. Однак в останні роки ліси Швейцарії сильнопостраждали від забруднення повітря, що змусило уряд запровадити суворийконтроль за викидом вихлопних газів автомобілів.

Швейцарське сільське господарство представлене головнимчином дрібними і середніми підприємствами. Ферми площею до 5 га становлятьблизько 42% їх загальної кількості, в тому числі до 1 га - 17%. Майже стільки жприпадає на ферми, площа яких - від 5 до 20 га. Великих, за швейцарськимипоняттями, ферм небагато: 12%. І вже зовсім мало серед них господарств з площею понад50 га (трохи більше 1.%).

Роздробленість швейцарського сільського господарства вПевною мірою гальмує його механізацію. Це обумовлює високі витративиробництва даної сфери економіки. У країні діє система державнихцентралізованих закупівель продовольчих товарів у виробників за твердимцінами, пряме субсидування виробництва.

Сільське господарство є настільки важливою галуззюекономіки Швейцарії, що їй приділений особливий параграф в Конституції країни.Держава зобов'язується підтримувати сільське господарство і вносити істотнийвнесок у надійне постачання населення, а також сприятидецентралізованому заселення країни.

Хоча Швейцарія вважається країною В«селян і корівВ», попорівнянні з іншими західноєвропейськими країнами, фермери тут займають самиймаленький відсоток від загальної чисельності населення. Частка зайнятих у сільському талісовому господарстві в загальному числі всіх працюючих зараз становить 4%, і ця часткапродовжує знижуватися.

Згідно зі статистичними даними 2006 р., загальна площаземель,...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок