Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз виробництва зерна у ФГУП учхоза ГОУ ПГСХА

Реферат Аналіз виробництва зерна у ФГУП учхоза ГОУ ПГСХА

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПриморськийДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І БІЗНЕСУ


Кафедра бухгалтерського обліку,

аналізу та аудиту


Курсова робота

Тема: АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА В

ФГУП учхоза ГОУ ПГСХА


Виконав:

Студент з/о

шифр 523041

Черней Ю.А.

Перевірив:


Уссурійськ, 2005

ЗМІСТ

Введення

1.Теоретичні основи аналізу виробництва продукції рослинництвав сільськогосподарському підприємстві

2.Організаційно-економічна характеристика ФГУП учгосп ГОУ ПГСХА

3. Аналіз виробництва зерна у ФГУП учхоза ГОУ ПГСХА

3.1.Аналіз структури посівних площ

3.2.Аналіз урожайності зернових культур

3.3.Аналіз динаміки і ступеня виконання плану по валовому виробництвузерна

3.4.Аналізвпливу факторів на валовий збір зерна

3.5.Аналіз використання добрив

3.6.Аналізпродуктивності праці

3.7.Аналіз собівартості одиниці продукції

3.8.Товарність і рентабельність виробництва зерна

4. Резерви збільшення валового виробництва зерна

-->>

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури


Введення

Сільське господарство є найбільш складною і трудомісткою галуззю як вагропромисловому комплексі, так і у всьому народному господарстві.

Головне багатство сільського господарства - земельні ресурси. Земельніресурси є найважливішою складовою частиною сільського господарства. За кожнимсільськогосподарським підприємством закріплена певна площа землі,яку вони зобов'язані раціонально використовувати і прагнути до підвищеннягрунтової родючості.

На відміну від основних засобів, створених працею людини (будівлі, машинита ін), які в процесі виробництва постійно зношуються і значнознижують свою продуктивність, вимагають істотних витрат для підтримки їхв робочому стані, земля при належній її обробці, дотриманніагротехнічних правил, внесення добрив, проведення робіт з меліорації,поліпшенню земельних угідь і т.д. підвищує свою родючість.

На розвиток і ефективність виробництва в сільськогосподарськихпідприємствах істотний вплив робить реалізація продукції та отриманіпри цьому фінансові результати. Якщо не забезпечений своєчасний і вигіднийзбут, то складно, а часто і не можливо розширити виробництво продукції. Вумовах ринкової економіки процес реалізації продукції став одним з важливихділянок господарської діяльності підприємств. У цьому процесі відшкодовуютьсягосподарству в грошовій формі кошти, витрачені на виробництво і збутпродукції, і тим самим завершується повний цикл кругообігу господарськихзасобів підприємства, що дозволяє йому виконувати обов'язки перед державоюі бюджетом, банкам по позиках, робітникам і службовцям. У цьому зв'язку всільськогосподарських підприємствах особливу роль набуває аналіз основноговиробництва, що дозволяє виявити невикористані резерви і обгрунтовуватизаходи на перспективу.

Метою даної курсової роботи є аналіз сучасного стану вгосподарстві у виробництві і реалізації продукції рослинництва на прикладі зерновихкультур в ФГУП учгосп ГОУ ПГСХА.

Завдання курсової роботи:

-розглянутаорганізаційно-економічна характеристика господарства;

-проведеноаналіз ряду показників, таких як посівні площі, врожайність, валовевиробництво зерна і ін;

-проаналізованасобівартість і рентабельність виробництва;

-зробленіпевні висновки по написаної роботі.

Джерелом інформації для написання курсової роботи послужили данірічних звітів за два роки, бізнес-план господарства, первинної бухгалтерськоїзвітності, довідкової літератури.

Для проведення аналізів та розрахунків використанінаступні прийоми і методи: табличний, коефіцієнтний, аналітичнихугруповань, метод ланцюгових підстановок, графічний.


1.Теоретичні основи аналізу виробництва продукції рослинництва всільськогосподарському підприємстві

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції є одним зосновних показників, що характеризують діяльність сільськогосподарськихпідприємств. Від його величини залежать рівень рентабельності, собівартості,фінансове становище підприємства в цілому. Тому аналіз господарськоїдіяльності необхідно почати з вивчення обсягу виробництва продукції, і вЗокрема продукції рослинництва.

У процесі аналізу вирішуються наступні завдання:

-здійснюєтьсясистематичний контроль за виконанням виробництва продукції в кожномугосподарстві;

-визначаєтьсявплив факторів на обсяг виробництва продукції;

-виявляютьсявнутрішньогосподарські резерви збільшення виробництва продукції;

-оцінюєтьсядіяльність господарства по використанню можливостей збільшення виробництвапродукції;

-розробляютьсязаходи щодо освоєння виявлених резервів збільшення обсягів виробництва продукції.

Економічний аналіз виконує дуже важливі функції в системі управліннявиробництвом. Від того, наскільки глибоко зроблено аналіз виробництва продукціїзалежить подальше збільшення її обсягів, зниження собівартості, збільшеннярівня рентабельності.

Основними джерелами інформації для аналізу виробництва продукціїрослинництва є звітність В«Виробництво і собівартість продукціїрослинництва В», в якій наводяться дані про розміри посівних площ покультурам, врожайності, валовому зборі, собівартості одиниці продукції.Відповідні планові показники відображаються в бізнес-плані господарства. Дляоперативного аналізу використовуються первинні документи.

Важливе значення для оцінки діяльності господарства має аналіз виконанняплану за обсягом виробництва продукції рослинництва як в цілому погосподарству, так і по окремих бригадах. З цією метою фактичні валові зборипродукції по кожній культурі зіставляють із запланованими, виявляють відсотоквиконання плану і відхилення від нього.

На наступному етапі аналізу необхідно встановити вплив факторів назміна валового збору продукції рослинництва. Відомо., Що обсягвиробництва продукції залежить від посівних площ і врожайностісільськогосподарських культур. Зі збільшенням розмірів посівних площ і зростаннямврожайності сільськогосподарських культур відбувається збільшення валового зборуі, навпаки. Врожайність сільськогосподарських культур визначають якість землі,кількість внесених добрив, метеорологічні умови року, строки висіву таінші організаційно-технічні заходи.

Особливе значення при аналізі має застосування методу ланцюгових підстановок,який дозволяє виокремити кількісне зміна кожного фактора. Основнимфактором, який визначає обсяг виробництва продукції рослинництва,є врожайність. Тому даним показником приділяється велика увага.При аналізі врожайності необхідно вивчити динаміку її росту і встановити,які заходи вживає господарство для збільшення її рівня. Необхідно такожпровести міжгосподарський аналіз рівня врожайності, що дозволить перейнятипередовий досвід. У процесі аналізу також слід оцінити ступінь виконанняплану по врожайності, виявити фактори, що впливають на її зміну. Урожайністьсільськогосподарських культур залежить від кількості внесених добрив, томуслід розглянути вплив даного чинника на зміну врожайності, виявити оптимальнідози внесення добрив.

Позитивним моментом аналізу служить використання різних методівстатистики, а саме, розрахунок коефіцієнтів кореляції, детермінації, варіації іт.д.

На основі проведеного аналізу необхідно підрахувати можливостізбільшення валової продукції по всіх каналах.


2.Організаційно-економічна характеристика ФГУП учгосп ГОУ ПГСХА

<...


Страница 1 из 9Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок