Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз виробництва зерна на фураж в СВК "Лісове" Речицького району Гомельської області

Реферат Аналіз виробництва зерна на фураж в СВК "Лісове" Речицького району Гомельської області

Зміст

Введення

1. Виробництво зерна - один з найважливіших напрямківдіяльності сільського господарства

1.1 Роль і значення зернового виробництва

1.2 Методологія аналізу виробництва продукції рослинництва

2. Аналіз стану ефективності виробництва зерна нафураж в СВК "лісове"

2.1 Аналіз розміру і структури посівних площ

2.2 Аналіз врожайності сільськогосподарських культур

2.3 Аналіз динаміки виконання плану і впливу факторів навиробництво продукції рослинництва

3. Резерви зростання виробництва зерна на фураж в СВК"Лісове"

Висновок

Список використаних джерел


Введення

Однією з найбільших галузей землеробства республіки євиробництво зерна. Забезпечення народного господарства Республіки Білорусьпродовольчим зерном власного виробництва - найважливіша державназавдання.

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції, у томучислі зерна, є одним з основних показників, що характеризуютьдіяльність сільськогосподарських підприємств. Від його величини залежать обсягреалізації продукції, рівень її собівартості, сума прибутку, рівеньрентабельності, фінансовий стан підприємства, його платоспроможність іінші економічні показники.

вищесказане і обумовлена ​​актуальність цієї роботи.

Виходячи з актуальності теми та ступеня її розробленості вцьому дослідженні була поставлена ​​наступна мета: зробити аналізвиробництва зерна на фураж і виявити резерви зростання його виробництва.

Виходячи з поставленої мети, завданнями цієї роботиє:

розгляд ролі та значення виробництва фуражного зернаяк напрями діяльності;

проведення аналізу виробництва зерна на фураж і визначеннярезервів підвищення ефективності виробництва зерна на підставі проведеногоаналізу.

-->>

На основі праць вчених, таких як Русак Н.А., Савицька Г.В., Матиліцкая С.К., Левшевіч. Е.А. і рядуінших були розкриті теоретичні питання.

Основними методами дослідження були: аналіз і синтез,кореляційний аналіз, способи ланцюгової підстановки та абсолютних різниць.

Слід зазначити, що питання по розглянутій темівисвітлені у науковій та періодичній літературі в обсязі, достатньому длянаписання роботи.


1. Виробництво зерна - одне з найважливішихнапрямків діяльності сільського господарства 1.1 Роль і значення зернового виробництва

Найважливіше завдання аграрного сектора економіки - забезпеченняпродовольчої безпеки країни, основи її суверенітету, економічної тасоціальної стійкості. Аграрно-промислова політика сьогодні спрямована нате, щоб зробити цю галузь високоприбуткової і конкурентоспроможної, істотнопідвищити надійність забезпечення країни продукцією сільського господарства, поліпшитиїї якість [1, с.5].

Однією з найважливішою галуззю сільського господарства єрослинництво - вирощування рослин для виробництва рослинницькоїпродукції, що забезпечує населення продуктами харчування, тваринництво кормами,переробну промисловість сировиною. Галузь рослинництва включає в себевсі підгалузі, пов'язані з вирощуванням рослин: рільництво, луківництво,овочівництво, плодівництво, виноградарство, квітникарство, лісівництво. Якнаукова дисципліна рослинництво вивчає тільки групу культур, що входять впідгалузь рільництво: зернові сімейства м'ятлікові, зернобобові,бульбоплоди, кормові коренеплоди, прядильні, олійні, ефіроолійні,багаторічні та однорічні трави і деякі інші культури, що вирощуються наріллі. Від рослинництва людина отримує більшість основних продуктівхарчування, корми для тварин, а так само сировину для інших галузей промисловості.Однією з основних галузей рослинництва є виробництво зерна.

Продукція рослинництва включає в себе вартість готовихпродуктів, отриманих з урожаю звітного року (зернових, технічних,плодово-ягідних, кормових, овочевих та інших культур) вартість вирощуваннябагаторічних насаджень і зміна вартості незавершеного виробництвапродукції рослинництва протягом звітного року (сівби озимих, оранки грунтуна зяб, та інших робіт, вироблених в звітному році під урожай майбутнього року[21, с.222].

Динаміка виробництва зерна в Республіці Білорусь представленав табл.1.1 Як видно з даних таблиці 1.1., спостерігається зростання обсягіввиробництва продукції рослинництва. При цьому слід відзначити тенденціюзниження питомої ваги продукції рослинництва в загальному обсязі продукціїсільського господарства Республіки Білорусь.

Таблиця 1.1

Динамікавиробництва сільськогосподарської продукції в Республіці Білорусь

Показник У 1995 р. * У 2000 р. У 2005 р. Продукція сільського господарства, млрд. руб. 46525 2734 12826 Продукція рослинництва, млрд. руб. 26539 1475 6700 Питома вага продукції рослинництва,% 57,0 54,0 52,2 Зміна питомої ваги,% продукції рослинництва - -3,1 -1,7

* 1995 р. - у цінах до деномінації 2000

Примітка. Джерело: [21, с.95].

Збільшення виробництва зерна одне з важливих завданьподальшого розвитку сільського господарства. Від її рішення залежить задоволеннязростаючих потреб населення в продуктах харчування і розвитку галузітваринництва. Виробництво зернових культур має важливе значення для харчовоїпромисловості, так як із зерна випікають хліб, який є основнимпродуктом харчування людини.

Також зерно використовують на корм худобі в якостіконцентрованого корму. Широко використовують зерно і переробноїпромисловості, для виробництва спирту, крохмалю крупи, макаронних виробів іінших продуктів.

У Республіці Білорусь виробляються багато видів сільськогосподарськихкультур: зерно та зернобобові культури, льоноволокно, цукрові буряки, картопляі овочі, кормові коренеплоди, а також багаторічні та однорічні трави.

Республіка Білорусь не відноситься до районів економічноефективного виробництва зерна. Урожайність зернових культур в країнізначно нижче, а собівартість значно вище, ніж, наприклад, в основнихзернових районах Росії. Однак разом з тим, зернове господарство Білорусіє головною галуззю землеробства, основою всього сільськогосподарськоговиробництво. У Республіці Білорусь зернове господарство базується навирощуванні зернових і зернобобових культур.

Значна частка продукції рослинництва використовується вЯк фуражу. Фуражем є корми рослинного походження сіно, солома,зерно та інші продукти рослинного походження, використовувані в годівлітварин; корми промислового виробництва (комбікорми, м'ясо-кісткове борошно,рибне борошно та інші корми тваринного походження).

Значну роль у розвитку виробництва продукціїсільського господарства відіграє держава. У Республіці Білорусь прийнято низкузаконодавчих актів, що регламентують виробництво зерна. Так, ПостановоюМіністерства економіки Республіки Білорусь від 08.01.2024 р. "Прозатвердження розрахункових балансових показників прогнозу соціально-економічногорозвитку Республіки Білорусь на 2007 р. "був встановлений план виробництвафуражного зерна в 2007 р. в цілому по країні в обсязі 4911 тис. т., щостановить 65,4% від загального обсягу валового збору зерна в країні [22]. При цьомутемп зростання обсягу виробництва по відношенню до 2006 р. склав 122,6%. Дляпорівняння можна навести показники виробництва пр...


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок